0
محتوای آموزش زمان ها در زبان انگلیسی
goingtoOstadEnglish

زمان آینده نزدیک با going to در زبان انگلیسی

(part 1)Going to زمان آینده نزدیک با going to الف. طریقه ساختن زمان آینده نزدیک با going to ، یکی از بخش های کاربردی گرامر زبان انگلیسی : شکل ساده فعل + am/is/are going to + فاعل صرف فعل دیدن ...
SequenceOfTimesOstadEnglish

توالی زمان ها در زبان انگلیسی

Sequence of Tenses توالی زمان ها در انگلیسی در این مقاله از گرامر انگلیسی با آموزش توالی زمان ها در زبان انگلیسی در خدمت شما خواهیم بود توالی زمان ها به مفهوم این است که اگر فعل اصلی جمله ای ...
FuturePerfectOstadEnglish

زمان آینده کامل در زبان انگلیسی | Future Perfect

زمان آینده کامل در انگلیسی (Future Perfect) زمان آینده کامل یکی از بخش های گرامر زبان انگلیسی می باشد. این زمان برای بیان کاری قبل از زمان یا کار دیگری است یا کاری که در گذشته شروع شده و در ...
FutureContinuousTenseOstadEnglish

آموزش زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی | Future Continuous Tense

زمان آینده استمراری در انگلیسی با آموزشی دیگر از بخش زمان ها در گرامر زبان انگلیسی در خدمت شما عزیزان هستیم، در این مقاله آموزشی به توضیح زمان آینده استمراری در انگلیسی میپردازیم. تعریف زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی: ...
SimpleFutureTenseOstadEnglish

آموزش زمان آینده ساده در زبان انگلیسی | Simple Future Tense

زمان آینده ساده در انگلیسی Simple Future Tense زمان آینده ی ساده یکی از مهمترین بخش های زمانی آموزش گرامر انگلیسی می باشد. تعریفی از زمان آینده ی ساده در انگلیسی: برای بیان کار در آینده یا همین حالا از ...
PastPerfectTenseOstadEnglish

آموزش زمان گذشته کامل (ماضی بعید) در زبان انگلیسی | Past Perfect Tense

آموزش زمان گذشته کامل (ماضی بعید) Past Perfect Time در این مقاله از آموزش گرامر انگلیسی، به بررسی ساختار جمله در زمان گذشته کامل یا همان ماضی بعید می پردازیم:  .Had+ p.p+ فاعل صرف فعل خوردن در زمان گذشته کامل ...
PastContinuousTenseOstadEnglish

آموزش زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی | Past Continuous Tense

آموزش زمان گذشته استمراری Past Continuous Tense یکی دیگر از آموزش های زمانی گرامر انگلیسی آموزش زمان گذشته ی استمراری می باشد. ساختار جمله زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی به شکل زیر است:  ingفعل + were/Was+ فاعل     ...
SimplePastTenseOstadEnglish

آموزش زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی | Simple Past Tense

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی به معنی کاری که در زمان گذشته صورت گرفته و به پایان رسیده است. ساخت افعال در زمان گذشته به 2 صورت انجام میگیرد:
PresentPerfectContinuousTenseOstadEnglish

آموزش زمان حال کامل استمراری (ماضی نقلی استمراری) در زبان انگلیسی

طریقه ساختن زمان حال کامل استمراری انگلیسی در این بخش از آموزش گرامر انگلیسی قسمت زمان ها، با ساختار زمان حال کامل استمراری یا همان ماضی نقلی استمراری آشنا می شویم. ساختار این زمان به صورت زیر می باشد: فاعل + ...
PresentPerfectTenseOstadEnglish

آموزش زمان حال کامل (ماضی نقلی) در زبان انگلیسی | Present Perfect Tense

عزیزان استاد انگلیسی سلام! در این قسمت از آموزش گرامر زبان انگلیسی به بررسی زمان حال کامل یا همان ماضی نقلی میپردازیم.   زمان حال کامل ماضی نقلی در زبان انگلیسی زمان حال کامل (ماضی نقلی) Present Perfect Tense زمان ...
PresentContinuousTenseOstadEnglish

آموزش زمان حال استمراری در زبان انگلیسی | Present Continuous Tense

با سلام خدمت تمامی همراهان استاد انگلیسی، با آموزشی دیگر از آموزش گرامر انگلیسی در کنار شما هستیم، در این درس به آموزش زمان حال استمراری میپردازیم. تا اتمام این آموزش همراه ما باشید. آموزش زمان حال استمراری در زبان ...
SimplePresentenseOstadEnglish

آموزش زمان حال ساده انگلیسی | Simple Present

از مهم ترین و پرکابرد ترین بخش های آموزش گرامر انگلیسی میتوان به بخش زمان ها اشاره کرد، در این آموزش به بررسی زمان حال ساده انگلیسی (Simple Present) می پردازیم. تعریف فعل: فعل کلمه ای است که بر انجام ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز