0

مکالمه انگلیسی در کتابخانه

مکالمات به زبان انگلیسی در کتابخانه

در این مقاله به آموزش مکالمه انگلیسی در محیط عمومی کتابخانه میپردازیم. مکالمه انگلیسی در کتابخانه با گفت و گو های کاربردی آموزش داده می شود. در نهایت لغات به کاربرده شده ی مکالمات داخل کتابخانه، شرح داده می شود.

مکالمه انگلیسی در کتابخانه

A: Excuse me. Where’s the online catalog?

ببخشید. فهرست آنلاین کجاست؟

B: Over there, next to the card catalog.

اونجا، کنار فهرست کارتی.

A: Excuse me. Where can I find a dictionary?

ببخشید، کجا میتونم فرهنگ لغت پیدا کنم؟

B: Look in the reference section.

به قسمت مرجع نگاه کنید.

مکالمه کردن به زبان انگلیسی در کتابخانه

A: I’m having trouble finding a book.

من در پیدا کردن یک کتاب مشکل دارم.

B: Do you know the author?

شما مولف را می شناسید؟

A: Yes … .

بله … .

مکالمه کردن به زبان انگلیسی در کتابخانه

A: Excuse me. I’d like to check out this atlas.

ببخشید من میخوام این اطلس را امانت بگیرم.

B: I’m sorry. It must remain in the library.

متاسفم. این باید در کتابخونه بمونه.

 

صحبت کردن به زبان انگلیسی در کتابخانه

لغات مهم مکالمه انگلیسی در کتابخانه:

فهرست آنلاینonline catalog
فهرست کارتیcard catalog
مولف- نویسندهauthor
عنوانtitle
کارت کتابخانهlibrary card
دستگاه فتوکپیcopier/ photocopier/ copy machine
قفسه هاshelves
بخش کودکانchildren’s section
کتاب های کودکانchildren’s books
بخش مجلات دوره ایperiodical section
نشریاتjournals
مجلاتmagazines
روزنامه هاnewspapers
بخش رسانه هاmedia section
کتاب های ضبط شده در کاستbooks on tape
نوارهای شنیداریaudiotapes
سی دی هاCDs
نوارهای ویدیوئیvideotapes
نرم افزار (کامپیوتری)(software) computer
دی وی دی هاDVDs
بخش زبان خارجیforeign language section
کتاب های زبان خارجیforeign language books
بخش مرجعreference section
میکروفیلمmicrofilm
میکروفیلم خوانmicrofilm reader
فرهنگ لغتdictionary
دائره المعارفencyclopedia
اطلسatlas
میز کتاب های مرجعreference desk
کتابدار (کتاب های مرجع)reference) librarian)
میز امانت کتابcheckout desk
کارمند کتابخانهlibrary clerk

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.