0

آموزش زمان حال استمراری در زبان انگلیسی | Present Continuous Tense

با سلام خدمت تمامی همراهان استاد انگلیسی، با آموزشی دیگر از آموزش گرامر انگلیسی در کنار شما هستیم، در این درس به آموزش زمان حال استمراری میپردازیم.

تا اتمام این آموزش همراه ما باشید.

آموزش زمان حال استمراری همراه با مثال
آموزش زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

الف. طریقه ساختن زمان حال استمراری در زبان انگلیسی:

 ing+شکل ساده فعل+ am/ is/ are+ فاعل

زمان حال استمراری Present Continuous tense

از زمان حال استمراری برای کاری که همین الان در حال انجام است استفاده می‌شود.

مثال :

I am learning.          .من یاد می گیرم

You are learning.       .تو یاد می گیری

He/She/It  is  learning.      .او یاد می گیرد

We are learning.         .ما یاد می گیریم

You are learning.         .شما یاد می گیرید

They are learning          .آنها یاد می گیرند

مثال برای کاری که در حال انجام است. (همین حالا)

It ‘s raining.

Who is Kate talking to on the phone?

Look, somebody is trying to steal that man’s wallet.

I’m not looking. My eyes are closed tightly.

از این مثال‌ها راجع به کاری صحبت شده که ما الان داریم انجام ‌می‌دهیم و فکر می‌کنیم درست است ولی نمی‌دانیم که در بلند مدت نیز انجام این کار درست است نه استفاده می‌کنیم.

I’m looking for a new apartment.

من دنبال یک آپارتمان می گردم.

He’s thinking about leaving his job.

او در فکر رها کردن کارش است.

Are you getting enough sleep?

خوب خوابیدی؟

 ب. کاربرد

انجام کار در لحظه صحبت کردن یعنی همین الان صورت می‌گیرد.

I am studying English now.

من حالا دارم انگلیسی می خوانم.

Is she writing a letter?

آیا او در حال نوشتن نامه است؟

They are not watching TV now.

آنها در حال تماشای تلویزیون نیستند.

زمان حال استمراری کاری که همین الان در حال انجام است
زمان حال استمراری: او در حال نوشتن نامه است

 ج. قیدهای زمان حال استمراری

at present                در حال حاضر

for the time being      در حال حاضر

(right) now                 همین حالا

at the moment         در همین لحظه

 

د.نکته

گاهی اوقات قبل از این زمان یک جمله کوتاه امری یا یک کلمه هشدار دهنده می‌آید که به کمک آن می‌توان این زمان را تشخیص داد.

Listen! The telephone is ringing.

گوش بده! تلفن داره زنگ میزنه.

Look! He’s coming towards us.

نگاه کن! اون داره به سمت ما میاد.

 

 

صرف فعل (خوابیدن) در چهار زمان: گذشته ساده، حال ساده، حال استمراری و آینده ساده

صرف فعل sleep در زمان گذشته ساده

 من خوابیدمI slept
 تو خوابیدیyou slept
او خوابید  he slept
ما خوابیدیمwe slept
شما خوابیدید you slept
آنها خوابیدندthey slept

صرف فعل sleep در زمان حال ساده

 من می خوابمI sleep
 تو می خوابیyou sleep
او می خوابد  he sleeps
ما می خوابیمwe sleep
شما می خوابید you sleep
آنها می خوابندthey sleep

صرف فعل sleep در زمان حال استمراری

من دارم می خوابمI am sleeping
 تو داری می خوابی you are sleeping
او دارد می خوابدhe is sleeping
ما داریم می‌خوابیمwe are sleeping
شما دارید می خوابید you are sleeping
آنهادارندمی‌خوابندthey are sleeping

صرف فعل sleep در زمان آینده ساده

من خواهم خوابیدI wiil sleep
تو خواهی خوابیدyou wiil sleep
او خواهد خوابیدhe wiil sleep
 ما خواهیم خوابیدwe wiil sleep
 شما خواهید خوابیدyou wiil sleep
آنهاخواهند خوابیدthey wiil sleep

صرف فعل خوابیدن در چهار زمان : گذشته ساده ،حال استمراری و آینده ساده ، حال ساده
صرف فعل خوابیدن در چهار زمان : گذشته ساده حال استمراری و آینده ساده ، حال ساده

صرف تفاوت بین حال ساده و حال استمراری

حال ساده اشاره به عملی دارد که هر روز یا همیشه به صورت عادت انجام می‌شود. اما حال استمراری درباره عملی صحبت می‌کند که همین حالا در حال انجام شدن است.

I talk to him all the time.

من تمام مدت با او صحبت می‌کنم. (حال ساده)

I am talking to him now.

من حالا دارم با او صحبت می‌کنم. (حال استمراری)

طرز سوالی کردن زمان حال استمراری

am

      ingفعل+فاعل+ is

are

برای سوالی کردن کافی است افعال کمکی  am ، is و are را به ابتدای جمله منتقل کنیم.

She is studing low.  .او وکالت می خواند

Is she studing low?  آیا آو وکالت می خواند؟

They are watching TV.

Are they watching TV.

صرف فعل (کار کردن) به صورت سوالی

شکل سوالی زمان حال استمراری

آیا من در حال کار کردن هستم؟Am I working?
آیا تو در حال کار کردن هستی؟Are you working?
آیا او در حال کار کردن هست؟Is he working?
آیا ما در حال کار کردن هستیم؟Are we working?
آیا شما در حال کار کردن هستید؟Are you working?
آیا آنها در حال کار کردن هستند؟Are they working?

صرف فعل کار کردن در زمان حال استمراری در زبان انگلیسی
صرف فعل کار کردن در زمان حال استمراری

طرز منفی کردن

برای منفی کردن این زمان کافی است بعد از افعال to be، not اضافه کنیم.

ing فعل + To be + not + فاعل

 

He is (not) watching TV.

.او تلویزیون نگاه نمی کند

.این زمان معمولاً برای بیان حالات نیز استفاده می‌شود

I  am feeling good now.

.من حس خوبی دارم

و با قیود now و forever می آید.

صرف فعل (کار کردن) به صورت منفی

  من در حال کار کردن نیستمI’m not working
   تو در حال کار کردن نیستیYou aren’t working
 او در حال کار کردن نیستHe isn’t working
ما در حال کار کردن نیستیمWe aren’t working
 شما در حال کار کردن نیستیدYou aren’t working
 آنها در حال کار کردن نیستندThey aren’t working

 

 

خب دوستان عزیزم در این آموزش، شما خیلی خوب و سریع یاد گرفتید که زمان حال استمراری به چه معنی هست و چگونه ساخته می شود و همینطور طرز سوالی کردن و منفی کردن زمان حال استمراری رو هم آموزش دیدین 🙂

آموزش بعدی، زمان حال کامل یا همون ماضی نقلی هست که از دستش ندید و حتما یاد بگیرید. پیج اینستاگرام استاد انگلیسی هم کلی آموزش های ویدئویی رایگان داره که مطمئنم به دردتون میخوره، شاد باشین !

دیدگاه کاربران
  • ذبیح صدیقی 11 آوریل 2022

    با تقدیم احترامات
    من علاقمند اموزش زبان انگلسی استم و از خدمات تان استفاده نمایم .
    ممنون

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.