0
محتوای آموزش فعل ها در زبان انگلیسی | استاد انگلیسی
ContractionsAffirmativeOstadEnglish

آموزش شکل فشرده یا کوتاه شده ی افعال در زبان انگلیسی

Contractions Affirmative آموزش شکل کوتاه شده افعال در انگلیسی شکل های کوتاه شده (فشرده شده) مثبت در مکالمات بیشتر از شکل کوتاه شده افعال (فشرده شده افعال) استفاده می شود. در این بخش از آموزش گرامر انگلیسی با شکل کوتاه ...
ReviewofVerbTensesOstadEnglish

مروری بر زمان افعال در زبان انگلیسی

Review of Verb Tenses مرور زمان افعال در زبان انگلیسی در بخش های قبلی، زمان ها در زبان انگلیسی به صورت تک به تک آموزش داده شد، اکنون در این مقاله ی آموزشی گرامر انگلیسی، مروری بر زمان افعال در ...
AuxiliaryVerbsNegativeOstadEnglish

افعال کمکی منفی و سوالی در زبان انگلیسی

در این مقاله به آموزش افعال کمکی منفی و سوالی در بخش گرامر انگلیسی میپردازیم: Auxiliary Verbs Negative افعال کمکی انگلیسی شکل منفی شکل مثبت افعال کمکی مانند must، can ، may و should همراه با شکل ساده فعل به ...
IrregularVerbsOstadEnglish

سه قسمت مهم ترین افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

Irregular verbs افعال بی قاعده سه قسمت مهم ترین افعال بی قاعده در انگلیسی بررسی 3 بخش از کاربردی ترین و مهم ترین افعال بی قاعده در گرامر زبان انگلیسی:   اسم مفعول (قسمت سوم فعل) گذشته ساده حال ساده ...
MajhoolOstadEnglish

فعل مجهول در زبان انگلیسی

 فعل مجهول در انگلیسی در زبان انگلیسی معمولا از شکل معلوم فعل یعنی شکلی که فاعل آن مشخص و معین باشد استفاده می کنیم. اما در مواردی که فاعل جمله مشخص نباشد از فعل مجهول یا از شکل مجهول فعل در ...