0

آموزش زمان حال ساده انگلیسی | Simple Present

از مهم ترین و پرکابرد ترین بخش های آموزش گرامر انگلیسی میتوان به بخش زمان ها اشاره کرد، در این آموزش به بررسی زمان حال ساده انگلیسی (Simple Present) می پردازیم.

تعریف فعل: فعل کلمه ای است که بر انجام گرفتن کاری یا وجود داشتن حالتی در گذشته، حال یا آینده دلالت دارد.

مثال: آنها در مدرسه فوتبال بازی می کنند:  .They play football at school

زمان ها در زبان انگلیسی

به طور کلی در زبان انگلیسی چهار زمان داریم:

۱)حال      ۲) گذشته      ۳) آینده      ۴) آینده در گذشته

هر زمان دارای ۴ حالت می باشد:

۱) ساده      ۲) استمراری    ۳) کامل    ۴) کامل استمراری

زمان حال ساده Simple Present

ما از این زمان برای صحبت راجع به اتفاق هایی استفاده می کنیم که در مدت طولانی و یا به صورت متوالی و همیشگی هستند. این زمان در انگلیسی بسیار مهم و کاربردی است.

طرز ساخت زمان حال ساده در زبان انگلیسی:

(قسمت اول) فعل/مصدر بدون to + فاعل

من زندگی می کنم      I live

تو زندگی می کنی      you live

او زندگی می کند      he /she/It lives

ما زندگی می کنیم      we live

شما زندگی می کنید      you live

آنها زندگی می کنند      they live

نکته: اگر فاعل سوم شخص مفرد باشد، آخر فعل S میگیرد.

مثال:

من بازی می کنم    I play

او بازی می کند     she plays

او کار می کند     he works / He work

آموزش زمان حال ساده انگلیسی Simple Present
آموزش زمان حال ساده انگلیسی

از زمان حال ساده برای بیان حقایق و قوانین علمی که تغییر نمی کنند استفاده می کنند.

The earthgoes round the sun.

زمین دور خورشید می گردد.

We live in very big city.

ما در یک شهر خیلی بزرگ زندگی می کنیم.

افعال are، is ،am زمان حال فعل be و به معنی بودن هستند و به صورت زیر صرف می شوند:

 

شکل مخفف فعلشکل مثبت فعل
I’m ، you’re ، he/she/it’sam ، are ، isI ، you ، he/she/itمفرد
we’re ، you’re ، they’reare ، are ، arewe ، you ، theyجمع

طرز سؤالی کردن زمان حال ساده انگلیسی

برای سؤالی کردن فعل حال ساده:

فعل ساده + فاعل + Do

فعل ساده + فاعل + Does

Does Ali have home?

آیا علی خانه دارد؟

کافی است از کلمه do در ابتدای جمله استفاده کنیم و برای سوم شخص و مفرد از does استفاده می شود.

با آوردن s ،does سوم شخص مفرد فعل حذف می شود.

Ali goes to school.

علی به مدرسه می رود.

Does Ali go to school?

آیا علی به مدرسه می رود؟

طرز منفی کردن زمان حال ساده انگلیسی

فعل ساده + don’ t / doesn’t+ فاعل

برای منفی کردن فعل کافی است قبل از فعل از don’t و برای سوم شخص مفرد از doesn’t استفاده کنیم.

Ali washes the dishes.

على ظرف ها را می شوید.

Ali doesn’t wash the dishes.

على ظرف ها را نمی شوید.

I play piano.

من پیانو مینوازم.

I don’t play piano.

من پیانو نمینوازم.

آموزش زمان حال ساده انگلیسی Simple Present
زمان حال ساده انگلیسی

 

برای منفی کردن افعال (am , is , are ) to be نیز فقط کافی است not به آنها اضافه کنیم.

Ali is a teacher.

علی یک معلم است.

Ali is not (isn’t) a teacher.

علی معلم نیست.

We are at home.

ما در خانه هستیم.

We aren’t at home.

ما در خانه نیستیم.

 

آموزش نحوه پاسخ دادن به سوالات در زمان حال ساده انگلیسی

برای پاسخ دادن به سؤالات، دو راه وجود دارد:

پاسخ کوتاه که در این روش از فرمول زیر استفاده می کنیم:

فعل کمکی مثبت یا منفی + ضمیر فاعلی + yes / no

Do you go to school?

آیا تو به مدرسه می روی؟

Yes, I do.

بله میروم.

Does Amir play football?

آیا امیر فوتبال بازی می کند؟

No, he doesn’t.

نه او بازی نمی کند.

پاسخ بلند:

Do you go to school?

آیا تو به مدرسه می روی؟

Yes. I go school this days.

بله. من این روزها به مدرسه می روم.

Does she go to school?

آیا او به مدرسه می رود؟

Yes . She goes to school everyday.

بله او هر روز به مدرسه می رود.

نکته: می توانیم در ادامه، جمله کامل نیز استفاده کنیم و پاسخ کامل بدهیم.

پاسخ کامل = پاسخ کوتاه + یک جمله کامل

Do you go to school?

آیا تو به مدرسه می روی؟

Yes, I do, I go to school everyday.

بله – می روم – من هر روز به مدرسه می روم.

Does Amir play football?

آیا امیر فوتبال بازی می کند؟

No, he doesn’t. he doesn’t play football, he play tennis.

نه بازی نمی کند او فوتبال بازی نمی کند او تنیس بازی می کند.

در اینجا ما در مورد کارهایی که همیشگی هستند صحبت می کنیم:

۱) They drive to the office every day.

آنها هر روز صبح تا شرکت رانندگی می کنند.

She doesn’t come here very often.

او اغلب به اینجا نمی آید.

The news usually starts at 6.00 every evening.

اخبار معمولا از ساعت شش هر روز عصر شروع می شود.

آموزش زمان حال ساده انگلیسی Simple Present
زمان حال ساده انگلیسی

Do you usually have bacon and eggs for breakfast?

آیا تو همیشه گوشت و تخم مرغ برای صبحانه می خوری؟

از این زمان و فعل های آن می توانیم برای گفتن حقایق علمی و یا مواردی که همیشه برقرار هستند و صدق می کنند و یا مواردی که ثابت هستند و تغییر نمی کنند، استفاده کنیم:

We have two children.

ما دو بچه (فرزند) داریم.

Water freezes at 0° C or 32° F.

آب در صفر درجه سانتی گراد یا ۳۲ درجه فارنهایت یخ می زند.

What does this expression mean?

اینجا عبارت چه معنی دارد؟

The Thames flows through London.

رود تمز از لندن عبور می کند.

در این جا چند مثال آورده ایم راجع به اتفاقی که در آینده می افتد ولی چون به صورت استمراری برقرار است از زمان حال ساده استفاده می کنیم:

Christmas Day falls on a Monday this year.

روز کریسمس امسال دو شنبه می افتد.

The plane leaves at 5.00 tomorrow morning.

هواپیما ساعت پنج فردا صبح بلند می شود.

Ramadan start in another 3 weeks.

ماه رمضان از سه هفته دیگر شروع میشود.

Does the class begin at 10 or 11 this week?

آیا کلاس این هفته ساعت ۱۰-۱۱ شروع می شود ؟

در اینجا ما در مورد تفکراتمان و یا احساسات مان در زمان صحبت کردن استفاده می کنیم. حتی این احساسات می تواند کوتاه مدت باشد و مربوط به الان، ولی ما باز هم می توانیم از حال ساده استفاده کنیم نه حال استمراری.

 

They don’t ever agree with us.

آنها هرگز با ما موافق نیستند.

I think you are right.

فکر می کنم حق با توست.

She doesn’t want you to do it.

او نمی خواهد تو این کار را بکنی.

Do you understand what I am trying to say.

میفهمی چه می خواهم بگویم؟

یادگیری زمان حال ساده انگلیسی با مثل فارسی

 

 

دوست عزیزم ، از اینکه تا انتهای این آموزش گرامری در کنار من بودی خیلی خوشحالم ، حتما آموزش های بعدی رو هم ببین و اگه دوست داشتی نظرت رو این پایین کامنت کن.

پیج اینستاگرام استاد انگلیسی : Ostad.English@

یادگیری زمان حال ساده انگلیسی

دیدگاه کاربران
  • معصومه 9 نوامبر 2021

    خیلی خوب و ساده و روان بود ممنونم

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.