0

آموزش زمان حال کامل استمراری (ماضی نقلی استمراری) در زبان انگلیسی

طریقه ساختن زمان حال کامل استمراری انگلیسی

در این بخش از آموزش گرامر انگلیسی قسمت زمان ها، با ساختار زمان حال کامل استمراری یا همان ماضی نقلی استمراری آشنا می شویم.

ساختار این زمان به صورت زیر می باشد:

فاعل + have/has+ been + شکل ساده فعل + ing

صرف فعل کارکردن در زمان حال کامل استمراری
من در حال کار کردن بوده امI have been working
تو در حال کار کردن بوده ایYou have been working
او در حال کار کردن بوده استhe has been working
او در حال کار کردن بوده استshe has been working
این(آن) در حال کار کردن بوده استIt has been working
ما در حال کار کردن بوده ایمwe have been working
شما در حال کار کردن بوده ایدyou have been working
آنها در حال کار کردن بوده اندThey have been working

زمان حال کامل استمراری فعل کار کردن
زمان حال کامل استمراری

کاربرد زمان حال کامل استمراری

این زمان برای توصیف عملی به کار می رود که از گذشته شروع شده و تاکنون ادامه داشته است.

گاهی اوقات از زمان حال کامل به جای حال کامل استمراری استفاده  می کنیم. در این صورت باید توجه داشته باشیم که زمان حال کامل استمراری بیشتر به تداوم و طول مدت عمل تاکید دارد.

They have lived here for five years.

آنها برای ۵ سال در اینجا زندگی کرده اند .

They have been living here for five years

آنها به مدت ۵ سال در حال زندگی کردن در این جا بوده اند. (این جمله بر طول مدت زندگی کردن تاکید دارد)

برای ساختن این زمان بعد از have / has  از عبارت been و بعد از آن فعل با ing می آید.

نکته ۱ : فرق این ساختار با حال کامل این است که در این زمان فعل در گذشته آغاز شده، ادامه یافته ولی در زمان حال قطع شده است.
نکته ۲ : کلمه پرسش haw long آن معمولاً با این زمان یعنی حال کامل استمراری و کلمه haw much یا haw many باحال کامل می آید.

سوالی کردن این زمان

برای سوالی کردن have یا has قبل از فاعل آورده می شود.

Have you worked here for a long time?

آیا شما برای مدت طولانی در این جا کار کرده اید؟ (حال کامل)

Has she been studying English since last year?

آیا او از پارسال در حال خواندن انگلیسی بوده است؟ (حال کامل استمراری)

We have been waiting.

ما منتظر بوده ایم.

Have we been waiting?

آیا ما منتظر بوده ایم؟

It has been raining.

باران می بارید.

Has it been raining?

آیا باران می بارید؟

حال کامل استمراری فعل باران باریدن در زبان انگلیسی
حال کامل استمراری فعل باران باریدن

منفی کردن این زمان

برای منفی کردن زمان های حال کامل و حال کامل استمراری بعد از not، have/has اضافه می کنیم. در مکالمات از شکل کوتاه شده haven’t و hasn’t استفاده می شود.

They have not (haven’t) returned home.

آنها به خانه بازنگشته اند. (حال کامل)

She has not (hasn’t) been living in London.

او در لندن زندگی نکرده است. (حال کامل استمراری)

I have been reading.

من در حال خواندن بودم.

I have not been reading.

من در حال خواندن نبودم.

این زمان با قیودی مثل since و for می آید.

Since به معنی از وقتی و for برای مدت مشخصی است یا همه قیودی که با all همراه هستند: all weeks / all years

مثال:

He has been playing football since 1983.

او از سال ۱۹۸۳ فوتبال بازی می کرد.

I have been playing piano for 3 years.

من به مدت سه سال پیانو می زدم.

سوالی کردن جملات با how long در زمان حال کامل استمراری

Haw long + have/has + فاعل + been + شکل ساده فعل + ing

How long have you been waiting for me?

تو چه مدت منتظر من بوده ای؟

 

توجه: در سوالی با how long طول زمان مورد پرسش قرار می گیرد. در نتیجه در جمله سوالی پایین  for ten yearsرا که اشاره به طول زمان دارد حذف می‌کنیم.

I have been staying in Italy for ten years.

من به مدت ۱۰ سال در ایتالیا اقامت داشته ام.

How long have you been staying in Italy?

شما چه مدتی در ایتالیا اقامت داشته اید؟

حال کامل استمراری فعل اقامت داشتن
حال کامل استمراری فعل اقامت داشتن

کاربرد since و for در زمان حال کامل استمراری

 for  برای نشان دادن طول مدت زمان است.

Here for six months.

او به مدت ۶ماه در اینجا کار کرده است.

 since  نشان دهنده مبداء زمان است.

Here since January.

او از ژانویه در اینجا کار کرده است.

کاربرد yet و already در زمان ماضی نقلی استمراری

 yet  به معنی تاکنون یا هنوز در جملات منفی و سوالی به کار می رود.

yet در آخر جمله استفاده می گردد.

John hasn’t called yet.

جان هنوز زنگ نزده.

Has john called yet?

آیا جان تا حالا زنگ زده؟

 already  به معنی تا حالا یا قبلا، در جملات مثبت و سوالی استفاده می شود.

already بین فعل کمکی و فعل اصلی و همچنین در آخر جمله به کار برده می شود.

They have already left.

آنها تا حالا رفتند.

Have they already left?

آیا آنها تا حالا رفته اند؟

Have you finished your work already?

آیا تو قبلاً کار تمام کردی کرده‌ای؟

 

از سری آموزش های زمان ها در گرامر انگلیسی که نیاز است مطالعه شود :

 

دوستان خوبم در این آموزش شما با زمان حال کامل استمراری آشنا شدید، از این به بعد میتونید این زمان رو در هرجمله ای تشخیص بدید و یا خودتون بسازید، همچنین به آسونی میتونید منفی یا سوالیش کنید، راستی پیچ اینستاگرام استاد انگلیسی رو هم اگه دوست داشتید میتونید دنبال کنید: Ostad.English@  موفق و سلامت باشید. تا آموزش بعدی!

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.