0

نحوه پیگیری سفارش

نحوه ی پیگیری سفارشات در سایت استاد انگلیسی

۱٫ پیگیری سفارشات از طریق پیامک:

کاربران استاد انگلیسی می‌توانند با ارسال نام و نام خانوادگی به شماره ۱۰۰۰۴۸۶۵ وضعیت سفارش خود را پیگیری نمایند.

۲٫ پیگیری سفارشات از طریق تماس:

کاربران استاد انگلیسی می‌توانند از طریق تماس تلفنی با شماره ی ۰۹۲۱۱۲۳۰۷۳۴ سفارش خود را پیگیری کنند .