0

منابع مفید جهت پژوهش در زمینه ی زبان شناسی

استفاده از منابع مفید جهت پژوهش در زبان شناسی

هر چند کتاب های درسی مرتبط می توانند منابع مفید جهت پژوهش در زمینه ی زبان شناسی و آموزش ترجمه زبان انگلیسی به حساب آیند، با وجود این شایسته است که به اصل مطالب و مراجع رجوع شود. از مآخذی که در کتاب های درسی آمده اند برای مراجعه به اصل استفاده کنید. بهتر است خود پژوهشگر به آن آثار مراجعه و استناد کند. نوشته هایی که به صورت مقاله در مجموعه مقالات آمده اند می توانند راهنمای مناسبی باشند اما نباید بر آنها بیش از اندازه تاکید گردد زیرا برخی از مقاله ها حاصل یک پژوهش اصیل نیستند و بیشتر جنبه ی  اظهار نظر دارند.

منابع مفید جهت پژوهش در زمینه ی زبان شناسی
منابع مفید جهت پژوهش در زمینه ی زبان شناسی

منابع مفید جهت پژوهش : نگاشت های یک نویسنده

ویژه نگاشت های یک نویسنده که مجموعه ی کارهای یک مولف را دربرمی گیرد از کتاب های درسی متفاوت است و معمولا نقطه نظرات یک نویسنده را تجلی می بخشند. خواندن همه ی محتوای کتاب یا کتاب ها اغلب مشکل آفرین و زمان بر است. بهترین و سریع ترین شیوه آن است که پشت جلد نوشته ها و مقدمه ها مرور شود. مقایسه ی مقدمه و مراجعه به نتیجه گیری ها نیز می تواند کارایی و اعتبار نوشته را بنمایند.

منابع مفید جهت پژوهش : پایان نامه ها و رساله های چاپ نشده

در مراجعه به مقالات مندرج در فصل نامه های علمی، چنانچه مطالب را مشکل و پیچیده یافتید، بهتر است مروری بر مقدمه، چکیده و نتیجه بنمائید تا با دیدگاه نویسنده بیشتر آشنا شوید. آنگاه چنانچه موضوع را با طرح پژوهشی خود مرتبط دانستید، با خواندن دقیق تر آن قضاوت بهتری انجام دهید. در زمینه ها و مقوله های زبان شناختی، با مراجعه به دایرۀ المعارف براون (۲۰۰۶) و کریستال (۱۹۹۷ و ۲۰۰۳) می توانید به منابع بسیار معتبری بریا به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز خود دست یابید. پایان نامه ها و رساله های چاپ نشده نیز می توانند منابع خوبی برای اطلاع از پیشینه ی پژوهش به حساب آیند اما نباید همیشه به نقل قول هایی که در آنها آمده اند چندان اعتبار داد زیرا این امکان وجود دارد که نقل قول آنها براساس درک صحیحی از نویسنده ی اصلی صورت نپذیرفته باشد.

ردیابی کتاب ها و آثار در کتابخانه ها

اغلب کتابخانه ها تازه ترین مقاله ها و مجلات علمی را به صورت یک بسته بندی موضوعی در بخشی از کتابخانه نگهداری می کنند. برای پیدا کردن آثار مرتبط با زبان شناسی، به بخش کتب زبان شناسی، اکتفا نکنید و به مجموعه کتاب های روان شناسی، جامعه شناسی، فلسفه و تعلیم و تربیت و آرشیو کتاب ها و مقالاتی که در دیگر دانشگاه ها موجود است نیز مراجعه کنید. گاه اتفاق می افتد که کتاب یا مطلب مورد نیاز شما در سایر دانشگاه ها وجود داشته باشد. از مراجعه به آنها نیز غافل نباشید.

منابع الکترونیکی

با گسترش اینترنت، دسترسی به منابع امکان پذیر گردیده است. باید سعی شود منابعی انتخاب گردد که از اعتبار و مقبولیت برخوردارند. یکی از منابع معتبر در زمینه ی زبان شناسی www.cal.org/ericcll است.

منابع معتبر دیگر عبارتند از:

۱) Linguistics and Language Behavior Abstracts

۲) Web of Knowledge

۳) Google Scholar (http://scholar.google.com)

در این سایت ها، می توان به چکیده ی پایان نامه ها از طریق نام مولف، موضوع و یا عنوان اثر دست یافت. با این وجود این باید به یادداشت که خواندن چکیده، الزاما به مفهوم درک کامل اثر نیست و در صورت نیاز باید کل مطلب مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.

سایت های اینترنتی

در عصر حاضر، اطلاعاتی که از طریق شبکه های اینترنتی در دسترس است، بسیار فراوانند اما احتیاط در استفاده از آنها و استدلال براساس یافته ها و گفته ها شرط عقل است. بنابراین نباید در ارایه نقل قول بر اساس آنچه یافت شده و مستدل دانستن آنها عجله به خرج داد. تنها به آدرس های داده شده اکتفا نکنید و خود به کنکاش بپردازید. تا آن زمان که به مبدا اصلی یافته ها دست نیافته اید از ذکر مستقیم آنها خودداری کنید. حتی اگر لازم باشد که نقل قولی را از میان آنها برگزینید، لازم است که نخست اعتبار نویسنده را از منابع دیگری مورد تایید قرار دهید.

سایت ویکی پدیا

اغلب دانش پژوهان در انجام دادن پژوهش های خود به سایت ویکی پدیا اشاره می کنند. شایان ذکر است که این سایت علی رغم تلاشی که به عمل می آورد تا با تجدیدنظر در اطلاعات آنها را به روز کند، با وجود این همچنان برخی از داده ها از صحت کامل برخوردار نیستند و استناد به آنها از اعتبار کار می کاهد.

ویکی پدیا منبع مفید جهت پژوهش در زمینه ی زبان شناسی
ویکی پدیا منبع مفید جهت پژوهش در زمینه ی زبان شناسی

صاحب نظران

یکی از معضلات بزرگ، مشخص کردن جایگاه و مقام کسانی است که عنوان مرجع یافته اند و پژوهشگران کلام و گفته ی آنها را بی چون و چرا می پذیرند. در همه ی زمینه های علمی افرادی را می توان یافت که در علم خود صاحب نظر هستند و اشتهار دارند. مراجعه به آنها و بهره گیری از دانش آنها نشانه ی خردمندی و خردمداری پژوهشگر است اما باید توجه داشت که طرح سوالات بی مورد و نامربوط ضمن آنکه موجب اتلاف وقت ذیقیمت آنهاست، آنها را در دادن پاسخ و راهنمایی لازم بی میل می سازد. لازم است قبل از مراجعه انها ، بر سوالاتی که مدنظر دارید عنایت بیشتری داشته باشید.

منابع داده پردازی

داده پردازی ها منابع و مراکزی هستند که مطالب و موضوعات پژوهشی را رد زمینه ی زبان شناسی که شما شخصا به آنها دسترسی ندارید در اختار شما قرار می دهند. برخی از آنها اطلاعات عام را در اختیار شما قرار می دهند در حالیکه برخی دیگر داده های ویژه ای را در ارتباط با یادگیری زبان توسط کودک ارائه می دهند، به موارد زیر نیز می توان مراجعه کرد:

www.comp.lancs.as.uk/ucrel/bncfreq/flists.html

بسامد واژه ها :

Johansson and Hofland (1989)
Nation (1986)
Hindmarsh (1980)
Carroll et al. (1971)
Kucera and Francis (1967)
West (1953)

فرهنگ لغات و واژه نامه ها ویژه زبان شناسی

اگر به معنی یک واژه و یا یک اصطلاح اطمینان ندارید شایسته است که به فرهنگ های یک زبانه و دو زبانه مراجعه کنید. فرهنگ ها و واژه نامه هایی ویژه ی زبان شناسی وجود دارند که می توان به آنها مراجعه کرد که از آن جمله:

David Crystal (2002)
Trask (1993,1995,1999)
Richards and Schmidt (2002)

همایون، همایوندخت،(۱۳۷۹).واژه نامه ی زبان شناسی و علوم وابسته. پژوهشگاه علوم انسانی. تهران.

علاوه بر آن، بسیاری از کتاب های زبان شناسی نیز در بخش پایانی کتاب واژگان ویژه ای را عرضه می دارند.

ویژگی های محقق/ پژوهشگر

پژوهشگر بایبد دارای ویژگی هایی باشد تا اثر او مقبول طبع قرار گیرد و سند معتبری برای اتکاء و استناد باشد. به اختصار به قسمتی از آنها اشاره می شود:

یک اثر پژوهشی چگونه اثری است؟

بسیاری از تحقیقات به یک یا چند سوال عمده می پردازند یا در حقیقت سوال یا سوالاتی که پژوهش مورد نظر قصد ارایه پاسخی به آن ها را دارد، مورد بررسی قرار می دهد. با وجود این، سوالات باید بر مبنای نظریه های موجود طراحی و عرضه شده باشند و یا سوالی را که پاسخی بر آن وجود ندارد بر پایه ی داده های نو، مورد پژوهش مجدد قرار دهند. توسل به یک شیوه ی قابل اتکاء و معتبر می تواند ما را در ارایه فرضیه هایی متناسب با سوالات مورد نظر مدد رساند.

پژوهش های غیر تجربی

فرضیه هایی که جنبه ی تجربی دارند به ما در ارایه فرضیه هایی در ارتباط با رخدادهای کنترل شده کمک می کنند. نتایجی که بر این روال بدست می آیند می توانند صحت یا سقم نظریه ها را مشخص نمایند. در انجام پژوهش های غیر تجربی نیز می توان از طرح سوال و ارایه فرضیه استفاده کرد.

مثال پژوهش غیر تجربی

برای مثال، در یک پژوهش غیر تجربی یا مشاهده ای، همانند نحوه ی برخورد زبانی کودکان با بزرگترها در مقایسه با برخورد زبانی آنها با همسالان خود، به طرح سوال و فرضیه بپردازید. این امر باعث می شود که پژوهشگر ذهن خویش را بر سوال و یافتن جواب بر مقوله ی ذهنی خود معطوف بدارد و از پراختن به حواشی اجتناب کند. اگر پژوهش بر نظریه های پیشین، سوال یا سوالات متقن و حساب شده و نیز فرضیه های معقول پایه گذاری نشده باشد، توضیح یافته ها میسر نبوده و خالی از اعتبار علمی است.

خصوصیات یک پژوهش معتبر زبان شناسی

یک پژوهش معتبر باید بر پایه ی نظریه های پیشین استوار بوده و از درجه ی اعتبار تجربه پذیری بالایی برخوردار باشد و بتواند بر یافته های پیشین مهر تایید یا انکار بزند. به لحاظ آنکه زبان شناسی در زیر چتر مسایل علوم انسانی و علوم قرار می گیرد، بررسی مطالب و مقوله های متنوعی را شامل می شود که در دسته بندی کلی آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

منابع مفید جهت پژوهش در زمینه ی زبان شناسی
منابع مفید جهت پژوهش در زمینه ی زبان شناسی

داده های کمی

داده های کمی: که می توان آنها را با ابزار تجربی متکی بر آمار و ارقام محک زد.

برای مثال: شمارش واژه ها و تعیین بسامد آن ها.

داده های کیفی

داده های کیفی: دیدگاه ها، ادراک ها، داوری ها و استدلالات و نظایر آن.

نظریه پردازی محض

نظریه پردازی محض: هرچند الگوهای فرایندی را نیز می توان در بوته ی آزمایش و تجربه سنجش کرد. با وجود این ذاتا غیر تجربی به حساب می آیند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.