0
محتوای writing
writing-problemOstadEnglish

مشکلات احتمالی و جملات کاربردی در هنگام ارائه مقاله به انگلیسی

در این مطلب به مشکلات احتمالی در هنگام ارائه مقاله و همچنین پاسخ به پرسش های حاضران در ارائه مقاله میپردازیم. مشکلات احتمالی در هنگام ارائه مقاله خرابی تجهیزات I think there is something wrong with the projector Could someone ...
writing-answerOstadEnglish

پاسخ به پرسش‌های حضار در هنگام ارائه مقاله به انگلیسی

در جلسه پرسش و پاسخ به نکات زیر توجه کنید: 1- به حضار فرصت کافی بدهید تا پرسش‌های خود را مطرح نمایند. 2- در پاسخ به سوال فرد سوال‌کننده، بهتر است تمامی حضار را مخاطب قرارداده و به همه حضار ...
GrammarBlog1OstadEnglish

گرامر و واژه‌های یک مقاله به زبان انگلیسی

گرامر و واژه هایی که برای ارائه یک مقاله به زبان انگلیسی کاربرد دارد: به جای I ترجیحا از ضمیر us و we استفاده شود. As we will see ..... همانطور که مشاهده خواهیم کرد .....   let us now ...
AmadegiMaghale3OstadEnglish

آمادگی برای ارائه یک مقاله به زبان انگلیسی ۳

در ادامه ی دو مقاله ی قبلی با عنوان های : آمادگی برای ارائه یک مقاله به زبان انگلیسی 1 و آمادگی برای ارائه یک مقاله به زبان انگلیسی ۲ در آموزش ترجمه انگلیسی به بیان موضوعات زیر می پردازیم: ...
AmadegiMaghale2OstadEnglish

آمادگی برای ارائه یک مقاله به زبان انگلیسی ۲

در ادامه مقاله ی آمادگی برای ارائه یک مقاله به زبان انگلیسی بخش اول در ترجمه انگلیسی به موضوعات زیر می پردازیم: اشاره به یک متغیر With regard to ..... با توجه به ..... A far as ..... is concerned, ...
AmadegiMaghale1OstadEnglish

آمادگی برای ارائه یک مقاله به زبان انگلیسی

یکی از موارد مهم و ضروری در آموزش ترجمه زبان انگلیسی این است که مترجم بتواند یک مقاله علمی را ترجمه کند و یا خودش یک مقاله به انگلیسی بنویسد. در ادامه به بررسی چگونگی ارائه یک مقاله به زبان ...
PajouheshOstadEnglish

روش مشاهده و پژوهش های موردی زبان شناسی

روش مشاهده و پژوهش های موردی اصطلاحات "مطالعات مشاهده ای" و "مطالعات موردی" در پژوهش و آموزش ترجمه زبان انگلیسی در مفهوم یکسان نیستند و می توان هر دو را به کار گرفت. در روش پژوهش های مشاهده ای مجموعه ...
VajAvaOstadEnglish

شیوه ی واج نویسی و آوا نویسی در پژوهش زبان شناسی

شیوه ی واج نویسی و آوا نویسی در پژوهش زبان شناسی پژوهشگران زبان شناس در اغلب موارد ناچار می شوند به واج نویسی و آوا نویسی بپردازند تا داده ها را برای تجزیه و تحلیل بیشتر آماده سازند، به ویژه در ...
KenayeTarjomeOstadEnglish

کنایه، حسن تعبیر و اغراق در ترجمه انگلیسی

معناهای مجازی اقلام واژگانی (کنایه، حسن تعبیر، اغراق) کنایه، حسن تعبیر و اغراق در ترجمه کتبی انگلیسی و آموزش ترجمه انگلیسی: می دانیم که یک واژه مفرد ممکن است دارای معانی مختلفی باشد و آنچه این معانی را مشخص  می ...
DamaneVajeganOstadEnglish

دامنه هم نشینی واژگانی و تضادهای ترکیبی در ترجمه

دامنه ی هم نشینی لغات در ترجمه هر واژه در هر زبان و آموزش ترجمه انگلیسی دارای دامنه ی هم نشینی واژگانی مربوط به خود و یا محدودیت هایی است که استفاده ی معنادار از آن را محدود می کند. ...
HamneshiniOstadEnglish

هم نشینی واژگانی در ترجمه

هم نشینی اقلام واژگانی هم نشینی واژگانی در آموزش ترجمه انگلیسی تعیین کننده ی معنایی است که در یک عبارت یا جمله ی معینی نشان داده می شود واژه ی dress دارای همان معنایی نیست که در عبارت dress the ...
MasaelAmoozeshiOstadEnglish

آموزش و مسائل آموزشی در ترجمه شفاهی

آموزش در ترجمه شفاهی با در نظرگیری هدف آموزش در ترجمه شفاهی در آموزش ترجمه انگلیسی و یادگیری توسعه ی مهارت های تخصصی مختص به عمل، بخش اساسی ادبیات تربیت مترجم شفاهی در سه زیر مجموعه ی نمونه قرار می ...
KeyfiyatTarjomeOstadEnglish

کیفیت در ترجمه شفاهی

کیفیت عاملی بسیار مهم در ترجمه شفاهی درحالی که کیفیت در آموزش ترجمه انگلیسی - ترجمه شفاهی مسئله ی اساسی در فرایند تخصصی شدن بوده است، سابقه ی تبدیل آن به موضوع تحقیق به سال های 1980 بر می گردد. ...
ShoghlTarjomeOstadEnglish

مسائل شغلی مترجمان شفاهی

مسائل شغلی مترجمان شفاهی مترجمان شفاهی در آموزش ترجمه انگلیسی با انواع محدودیت های ناشی از موقعیت های ارتباطی و محیط های کاری خود روبرو هستند. مسائل شغلی مترجمان شفاهی موجب بروز نگرانی هایی نسبت به سلامت شغلی شده است که ...
ParadigmeOstadEnglish

مفهوم پارادایم ها در ترجمه شفاهی

مفهوم پارادایم در ترجمه شفاهی مفهوم پارادایم ها در آموزش ترجمه انگلیسی - ترجمه شفاهی : بر اساس تحلیل توماس کوهن (1962 / 1996) از رشته های علمی و فرایندهای تغییر، تفکر و تحقیق علمی تحت تاثیر پارادایم هایی شکل ...
TarikhTarjomeShafahiOstadEnglish

تاریخ ترجمه ی شفاهی از دوران باستان تا به امروز

تاریخ ترجمه شفاهی طی دورانی که سلایق تحقیقاتی در آموزش ترجمه انگلیسی - ترجمه ی شفاهی کاملا معطوف ترجمه ی شفاهی همایشی حرفه ای بود، کار تحقیقی اندکی بر روی تاریخ ترجمه شفاهی اجرا شد. دانش تولید شده در این ...
TarjomeShafahiOstadEnglish

فرایندهای شناختی در ترجمه ی شفاهی

فرایندهای شناختی در ترجمه شفاهی تحلیل ترجمه ی شفاهی از دیدگاه شناختی حاکی از تمایز ساده بین ساختار شناختی و فرایندهای شناختی در آموزش ترجمه انگلیسی حوزه ترجمه ی شفاهی است. البته همانگونه که از حد اعلای پیشرفت در تحقیق ...
FanavariTarjomeOstadEnglish

کاربرد فناوری در ترجمه ی شفاهی

فناوری در ترجمه شفاهی پیشرفت کاربرد فناوری در آموزش ترجمه انگلیسی - ترجمه شفاهی از اوایل قرن بیستم پیدایش انواع جدید ترجمه ی شفاهی را سرعت و حد و حدود خدمات ترجمه ی شفاهی را وسعت بخشیده است. از سال ...
HerfeTarjomeOstadEnglish

حرفه در ترجمه ی شفاهی

حرفه در ترجمه شفاهی مطالعات ترجمه ی شفاهی در آموزش ترجمه انگلیسی از دیدگاه تاریخی و البته معاصر، اساسا به افرادی مربوط می شوند که ترجمه ی شفاهی حرفه ی آنهاست. حرفه در ترجمه ی شفاهی عرفا با صورت شغل ...
AmoozeshDarTarjomeOstadEnglish

آموزش در ترجمه ی شفاهی

آموزش در ترجمه ی شفاهی از زمان انتشار اولین نوشته های آموزش ترجمه انگلیسی با موضوع آموزش در ترجمه ی شفاهی در سال های 1950، انتقال دانش و مهارت های پیشنیاز به نسل بعدی حرفه ای ها نگرانی حائز اهمیتی ...
DadehayeShenidariOstadEnglish

داده های شنیداری و ویدیویی در پژوهش زبان شناسی

اطلاعات و داده های شنیداری و ویدیویی بسیاری از پژوهشگران برای آنکه در ثبت یادداشت های خود دچار اشتباه نشوند به ضبط ویدیویی و صوتی گرایش یافته اند. بدیهی است زبان شناسان باید در استفاده از ابزار الکترونیکی دقت بیشتری ...
EbhamVazheganiOstadEnglish

ابهام واژگانی و ابهام ساختاری در پژوهش زبان شناسی

ابهام واژگانی و ابهام ساختاری در گفتارهای روزمره ی ما ابهام واژگانی و ابهام ساختاری فراوانی وجود دارد. چرا گویشوران زبان فارسی جمله ی "گویا شانه اش شکسته است" را هنگامی که شخصی آنها را در جمعی مورد خطاب قرار ...
SakhtarJomleOstadEnglish

پژوهش ساختار جمله در زبان شناسی

تحقیق ساختار جمله در زبان شناسی در پژوهش ساختار جمله در آموزش ترجمه زبان انگلیسی زبان شناسی ، نوع چینش واژه ها در زنجیره ی کلام بر معانی جمله ها تاثیر می گذارد. برای مثال به جمله های زیر توجه ...
EsalateMatnOstadEnglish

اصالت متن در پژوهش زبان شناسی

اصالت متن در پژوهش زبان شناسی شیوه های گوناگونی برای تایید اصالت متن در آموزش ترجمه زبان انگلیسی پژوهش زبان شناسی و صحت یک اثر نوشتاری پیشنهاد شده و به کار رفته اند. در عصر حاضر از رایانه برای انجام ...
VazheshenasiKoodakOstadEnglish

واژه شناسی زبان در کودکان

واژه شناسی در کودکان یکی از ارزنده ترین پژوهش هایی که در زمینه ی واژه شناسی زبان در کودکان در آموزش ترجمه زبان انگلیسی انجام پذیرفته اثری است که جین برکو گلیسن به جا گذاشته و آچیسن (1998) و فرامکین ...
BaznevisiPazhooheshOstadEnglish

بازنویسی پیشینه ی پژوهش در زبان شناسی

بازنویسی پیشینه ی پژوهش بازنویسی پیشینه ی پژوهش در آموزش ترجمه انگلیسی زبان شناسی : در هر مقاله، پایان نامه و یا رساله ای، آوردن یک گزارش مبسوط از دیرینه ی تحقیق یک امر اساسی و بنیادی است. البته این ...
ZaminePazhooheshOstadEnglish

زمینه پژوهش و موضوعات قابل پژوهش در زبان شناسی

مسیر پژوهش را مشخص سازید و زمینه ی پژوهش خود را معین کنید زمینه پژوهش و موضوعات قابل پژوهش در آموزش ترجمه زبان انگلیسی زبان شناسی : تصور بر این است که شما قصد دارید پژوهشی را بر پایه ی ...
IdeaOstadEnglish

موضوعات بنیادی و ایده هایی برای پژوهش زبان شناسی

موضوعات بنیادی و ایده هایی برای تحقیق زبان شناسی در این مقاله باهم به بررسی موضوعات بنیادی و ایده هایی برای پژوهش زبان شناسی در آموزش ترجمه زبان میپردازیم. نویسنده در خلق یک اثر اهداف گوناگونی را مد نظر دارد. ...
VariableOstadEnglish

متغیر جنسیت در تحقیقات زبان شناسی

مقوله ی متغیر جنسیت در تحقیقات زبان شناسی متغیر جنسیت در تحقیقات زبان شناسی و آموزش ترجمه انگلیسی : در گذشته، بسیاری از زبان شناسان، علی رغم تعهدی که داشتند چندان به موضوع جنسیت توجه نداشته اند. شاید به این ...
ZabanParishiOstadEnglish

زبان پریشی، خط پریشی و خواندن پریشی چیست؟

زبان پریشی شرح و بسط های گوناگونی در ارتباط با موارد زبان پریشی ، خط پریشی و خواندن پریشی وجود دارد که باید با موارد طبیعی بکارگیری زبان مقایسه شوند. در جمع نشانه هایی که زبان پریشی را در آموزش ...
1 2