0

درس چهاردهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت

درس چهاردهم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی

معنیلغت
رقیب، رقابت کردن، حریف۱-Rival
سهم دار، سهام دار شرکت ها۲-Shareholder/ Stockholder
تدارک، تهیه، بند، شرط، قید۳-Provision
پیشنهاد کردن / پیشنهاد، طرح۴-Propose/ Proposal
وام، قرض۵-Loan
شناسایی کردن، تشخیص دادن/ شناسایی۶-Identify/ Identification
وجوه، سرمایه، تنخواه، صندوق۷-Fund
شکست، ورشکستگی، خرابی۸-Failure
تشکیلات اقتصادی – سرمایه گذاری۹-Enterprise
حذف کردن،  رفع کردن۱۰-Eliminate
مدت استراحت (بیکاری) ماشین و کارخانه در شبانه روز۱۱-Down time
توسعه دادن، بسط دادن۱۲-Expand
استخدام کردن، اجیر کردن، کرایه، اجاره۱۳- Hire
وظیفه ، خدمت، عوارض گمرکی، عوارض۱۴-Duty
گمرک، حقوق گمرکی۱۵-Custom

بخش اول از درس چهاردهم لغات صنعتی و تجاری

۱-We won the contract in the competition with rival companies.

ما قرارداد را در رقابت با شرکت های رقیب برنده شدیم.

۲- This gives the company a competitive advantage over its rivals.

این به شرکت یک مزیت رقابتی نسبت به رقبای خود می دهد.

۳- The Company’s latest product has no rival.

آخرین محصول شرکت بی رقیب است.

۴- Stockholders are worried about falling stock prices.

سهامداران نگران کاهش قیمت سهامند.

۵- The shareholders expect an excellent performance to make profit and reduce the costs.

سهامدارن انتظار عملکردی عالی برای سود بردن و کاهش هزینه ها را دارند.

۶- The stockholders are very optimism about the future of the company.

سهامداران در مورد آینده این شرکت بسیار خوش بین هستند.

۷- It is important to make adequate provision for your retirement.

مهم است که برای بازنشستگی خود تدارک کافی فراهم کنید.

۸- Under the provisions of the contract the work must be completed in two months.

طبق مفاد (قیود) قرارداد کار باید ظرف دو ماه تکمیل گردد.

۹- We would like to revise in some of provisions in the contract.

ما می خواهیم در برخی از بندهای قرارداد تجدیدنظر کنیم.

۱۰- Your proposal was refused by board of directors.

طرح پیشنهادی شما توسط هیئت مدیره رد شد.

لغات تجاری و صنعتی طرح پیشنهادی proposal
طرح پیشنهادی proposal

بخش دوم از درس چهاردهم لغات صنعتی و تجاری

۱۱- The proposal is now under negotiation.

این پیشنهاد در حال مذاکره است.

۱۲- Some of them doubted the feasibility of the proposal.

بعضی از آنها در اماکن پذیر بودن طرح تردید کردند.

۱۳- She got a bank loan to rent and equip a small workshop.

او یک وام بانکی برای اجاره کردن و تجهیز یک کارگاه کوچک دریافت کرد.

۱۴- We are operating with the assumption that the loan will be approved.

ما با این فرض کار می کنیم که وام تصویب خواهد شد.

۱۵- She’s trying to get a $50000 loan to start her own business.

او در تلاش برای گرفتن وام ۵۰۰۰۰ دلاری برای شروع کسب و کار خود است.

۱۶- The purpose of the feasibility study is to identify the main problems before starting the project.

هدف مطالعه امکان سنجی شناسایی مشکلات اصلی قبل از شروع پروژه است.

۱۷- Each product has a number for easy identification.

هر محصول دارای یک شماره برای شناسایی آسان است.

۱۸- We should have identification card when we got out of the company.

وقتی از شرکت خارج می شویم باید کارت شناسایی داشته باشیم.

۱۹- The money received is paid directly into a pension fund.

پول دریافت شده مستقیما به صندوق بازنشستگی پرداخت می شود.

۲۰- The project was suspended because of the shortage of fund.

پروژه به علت کمبود بودجه به حالت تعلیق درآمده است.

لغات تجاری و صنعتی بودجه fund
بودجه fund

بخش سوم از درس چهاردهم لغات صنعتی و تجاری

۲۱- The hospital has set up a special fund  to buy new equipment.

بیمارستان صندوق ویژه ای برای خرید تجهیزات جدید ایجاد کرده است.

۲۲- We have a preventive maintenance program to protect of equipment before failure occur.

ما یک برنامه نگهداری پیشگیرانه برای حفاظت از تجهیزات قبل از وقوع شکست (خرابی) داریم.

۲۳- The failure of the company was a direct result of bad management.

شکست (ورشکستگی) شرکت نتیجه مستقیم مدیریت بد بود.

۲۴- He must calculate the probability of failure.

او باید احتمال شکست را محاسبه کند.

۲۵- Don’t forget this is a commercial enterprise; we’re here to make money.

فراموش نکنید این یک شرکت تجاری است، ما اینجا برای کسب درآمد هستیم.

۲۶- They are determined to carry forward the enterprise.

آنها مصمم هستند تا شرکت را به جلو ببرند.

۲۷- He is the CEO of a multi million-dollar enterprise.

او مدیرعامل یک شرکت چند میلیون دلاری است.

۲۸- We are trying to eliminate unnecessary costs.

ما در تلاش هستیم که هزینه های غیرضروری را از بین ببریم.

۲۹- The new plan would eliminate the middleman and allow retailers to buy directly from suppliers.

طرح جدید واسطه را از بین می برد و اجازه می دهد تا خرده فروشان به طور مستقیم از تامین کنندگان خرید کنند.

۳۰- Our organization tries to eliminate unnecessary bureaucracy.

سازمان ما تلاش می کند تا بوروکراسی(کاغذبازی) غیرضروری را از بین ببرد.

لغات تجاری و صنعتی کاغذ بازی bureaucracy
کاغذ بازی bureaucracy

بخش چهارم از درس چهاردهم لغات صنعتی و تجاری

۳۱- On the production line, downtime has been reduced from 55% to 26%

در خط تولید، زمان بیکاری از ۵۵% به ۲۶% کاهش یافته است.

۳۲- We are trying to eliminate the downtime of machines.

ما در حال تلاش برای از بین بردن زمان خرابی (بیکاری) دستگاه ها هستیم.

۳۳- Probability of failure or downtime is much greater in a complex system.

احتمال شکست یا خرابی در سیستم پیچیده بسیار بیشتر است.

۳۴- They hope to expand their company.

آنها امیدوارند شرکت خود را گسترش دهند.

۳۵- We want to expand our local market and increase the export of products.

ما می خواهیم بازار منطقه ای خود را گسترش دهیم و صادرات محصولات را افزایش دهیم.

۳۶- We discussed about expanding technical cooperation and developing the share of the market.

ما درباره گسترش همکاری فنی و توسعه سهم بازار بحث کردیم.

۳۷- She was hired based on her past experience in sales.

او بر مبنای تجربه گذشته خود رد فروش استخدام شد.

۳۸- A new manager with experience in organizational restructuring was hired.

یک مدیر جدید با تجربه در بازسازی سازمانی استخدام شد.

۳۹- The company needs to hire new staff to cover supervision and support duties.

شرکت نیاز به استخدام کارمندان جدید برای پوشش وظایف نظارت و پشتیبانی دارد.

۴۰- Following up the duties to achieve the targets is very important in this job.

پیگیری وظایف برای دستیابی به اهداف در این کار بسیار مهم است.

بخش پنجم از درس چهاردهم لغات صنعتی و تجاری

۴۱- All goods had a 15 percent import duty.

تمام کالاها دارای عوارض واردات ۱۵ درصدی بودند.

۴۲- Customs duties on car imports is very high.

عوارض گمرکی واردات خودرو بسیار بالاست.

۴۳- The equipment has been sent to the customs.

تجهیزات به گمرک ارسال شده است.

۴۴- Did you pay any customs duties?

آیا شما عوارض گمرکی را پرداخت کردید؟

۴۵- How much is the customs duties of these goods?

عوارض گمرکی این کالاها چقدر است؟

از سری آموزش های لغات صنعتی، تجاری و بازرگانی که نیاز است مطالعه شود :

۱) درس اول لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۲) درس دوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۳) درس سوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۴) درس چهارم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۵) درس پنجم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۶) درس ششم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۷) درس هفتم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۸) درس هشتم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۹) درس نهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۰) درس دهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۱) درس یازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۲) درس دوازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۳) درس سیزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۴) درس چهاردهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۵) درس پانزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۶) درس شانزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۷) درس هفدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۸) درس هجدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۹) درس نوزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۲۰) درس بیستم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.