0

درس پنجم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت

درس پنجم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی

 

معنیلغت
تورم۱-Inflation
کوشش، تلاش، سعی۲-Effort
نرخ، میزان۳-Rate
ایمنی، امنیت۴-Safety
الزامی، الزام آور، اجباری۵-Mandatory
گواهی نامه، سند رسمی/ تصدیق، گواهی۶-Certificate/ Certification
آموزش دادن، تربیت کردن۷-Train
وظیفه، تکلیف۸-Task
ممیزی،بازرسی،رسیدگی/ ممیز، مامور رسیدگی۹-Audit/ Auditor
دست یافتن، به انجام رساندن/ دست یابی، انجام۱۰-Achieve/ Achievement
ارائه دادن، تقدیم داشتن۱۱-Submit
مدیر، رئیس/ هیئت مدیره۱۲-Director/ Board of director
محاسبه نمودن، صورت حساب/ حسابداری، اصول حسابداری۱۳-Account/ Accounting
پیشنهاد کردن/ پیشنهاد۱۴-Suggest/ Suggestion
سود، فایده، منفعت/ سود بخش۱۵-Profit/ Profitable

بخش اول از درس پنجم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی

۱- Despite efforts by the finance minister, inflation rose to 36%

با وجود تلاش هایی وزیر دارایی، تورم به ۳۶% افزایش یافت.

۲- Relative rates of house price inflation have estimated across the country.

نرخ نسبی تورم قیمت خانه سراسر کشور تخمین شده شده است.

۳- Inflation has caused lots of problems.

تورم باعث ایجاد مشکلات زیادی شده است.

۴- We have made great progress in controlling inflation.

ما در کنترل تورم پیشرفت زیادی کرده ایم.

۵- Wage rates depend on levels of productivity.

نرخ دستمزد به میزان بهرهوری بستگی دارد.

۶- The annual inflation rate is 15 percent in our country.

نرخ تورم سالیانه در کشور ما ۱۵ درصد است.

۷- How much is the rate of return on this project?

نرخ بازگشت سرمایه این پروژه چقدر است؟

۸- You should put more effort into your work.

شما باید تلاش بیشتری در کار خود انجام دهید.

۹- We put a lot of effort into finishing the project on time.

ما تلاش زیادی برای اتمام به موقع پروژه انجام دادیم.

۱۰- The principles of safety and health are trained to personnel in accordance with their tasks.

اصول ایمنی و سلامت به کارکنان مطابق با وظایفشان آموزش داده می شود.

لغات صنعتی و تجاری انگلیسی ایمنی safety
ایمنی safety

بخش دوم از درس پنجم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی

۱۱- We want to increase safety in workplace.

ما می خواهیم ایمنی را در محل کار افزایش دهیم.

۱۲- for customer the most important factors are quality and safety of the products.

برای مشتریان مهم ترین عوامل کیفیت و ایمنی محصولات است.

۱۳- Use of safety glasses is mandatory.

استفاده از عینک ایمنی الزامی است.

۱۴- Attendance is mandatory at all meetings.

حضور در تمام جلسات اجباری است.

۱۵- Fasten seat belt is mandatory.

بستن کمربند ایمنی الزامی است.

۱۶- In today’s competitive market, companies are trying to achieve different levels of ISO certification.

در بازار رقابتی امروز شرکت ها برای دستیابی به سطوح مختلف گواهینامه ایزو در تلاش هستند.

۱۷- The ISO certification is an essential document to maintain market share.

گواهینامه ایزو یک مدرک ضروری برای حفظ سهم بازار است.

۱۸- We got the ISO certificate last year.

گواهینامه ایزو را سال گذشته گرفتیم.

۱۹- Our personnel have trained for after sales services.

پرسنل ما برای خدمات پس از فروش اموزش داده اند.

۲۰- We want to have a training course in your company.

ما می خواهیم یک دوره آموزشی در شرکت شما داشته باشیم.

لغات صنعتی و تجاری انگلیسی دوره آموزشی training course
دوره آموزشی training course

بخش سوم از درس پنجم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی

۲۱- The cost to train workers is small in comparison to the cost of rework.

هزینه آموزش پرسنل در مقایسه با هزینه دوباره کاری کمتر (کوچکتر) است.

۲۲- You are not familiar with your own tasks.

شما با وظایف خود آشنا نیستید.

۲۳- These tasks requires the skills of an experienced engineer.

این وظایف نیاز به مهارت های یک مهندس با تجربه دارد.

۲۴- Our main task is to review the budget.

وظیفه اصلی ما بازبینی (بررسی) بودجه است.

۲۵- The auditor’s report will be submitted to the directors at the end of the year.

گزارش حسابرس (ممیز) در پایان سال به مدیران تقدیم (ارائه ) می شود.

 ۲۶- You will need all your records if you are selected for audit.

اگر شما برای ممیزی انتخاب شده اید، به تمام سوابق خود نیاز دارید.

۲۷- The company has an audit at the end of each financial year.

شرکت در پایان هر سال مالی ممیزی دارد.

۲۸- We try to achieve the highest level of quality.

ما تلاش می کنیم که به بالاترین سطح کیفیت دست یابیم.

۲۹- They could not achieve their target of less than 3% inflation.

آنها نمی توانند به هدف تورم کمتر از ۳% به دست یابند.

۳۰-  Profit’s of $20m look achievable.

درآمد ۲۰ میلیون دلاری قابل دستیابی به نظر می رسد.

بخش چهارم از درس پنجم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی

۳۱- After submit your job application you should make a follow up phone call.

پس از ارائه دادن درخواست کار، باید با تماس تلفنی پیگری کنید.

۳۲- Reports of completed projects should be submitted by November 10th.

گزارش پروژه های تکمیل شده باید تا ده نوامبر ارائه (تسلیم) شود.

۳۳- Please submit the document to me.

لطفا اسناد را به من ارائه کنید.

۳۴- We will send the costs to the board of directors.

ما هزینه ها را به هیئت مدیره اراسل خواهیم کرد.

۳۵- There’s a board of five directors, but she is the Managing Director.

یک هیئت مدیره متشکل از پنج مدیر است، اما او مدیر عامل است.

۳۶-Did the director say anything against your suggestion?

آیا مدیر چیزی در خصوص پیشنهاد شما گفت؟

۳۷- What’s your account number please?

شماره حساب شما چیست؟

۳۸- We have accounts with most of our suppliers.

ما با اکثر تامین کننده هایمان حساب داریم.

۳۹- The Company’s accounts show a profit this year.

حساب های شرکت سودی را در این سال نشان می دهد.

۴۰- He made some suggestions about how to improve safety standards.

او پیشنهاداتی در خصوص چگونگی بهبود استاندارهای ایمنی ارائه داد.

بخش پنجم از درس پنجم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی

۴۱- He agreed with my suggestion that we should change the start date of the project.

او با پیشنهاد من موافقت کرد ما باید تاریخ شروع پروژه را تغییر دهیم.

۴۲- I’d like to hear your suggestions for ways of reduce costs.

من می خواهم پیشنهادات شما را  در خصوص (برای) راه های کاهش هزینه ها بشنوم.

۴۳- Our yearly profit is usually around $500000.

سود سالانه ما معمولا حدود ۵۰۰۰۰۰ دلار است.

۴۴- It’s usually more profitable to sell direct to the public.

معمولا فروش مستقیم به عموم مردم سودمندتر است.

۴۵- We are trying to improve the company’s profitability.

ما در حال تلاش برای بهبود سودآوری شرکت هستیم.

لغات صنعتی و تجاری انگلیسی ایمنی شرکت company
شرکت company

 

از سری آموزش های لغات صنعتی، تجاری و بازرگانی که نیاز است مطالعه شود :

۱) درس اول لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۲) درس دوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۳) درس سوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۴) درس چهارم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۵) درس پنجم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۶) درس ششم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۷) درس هفتم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۸) درس هشتم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۹) درس نهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۰) درس دهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۱) درس یازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۲) درس دوازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۳) درس سیزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۴) درس چهاردهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۵) درس پانزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۶) درس شانزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۷) درس هفدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۸) درس هجدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۹) درس نوزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۲۰) درس بیستم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.