0

درس هفتم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت

درس هفتم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی

معنیلغت
بهره ور، موثر، کارآمد / بازده، بهره وری، راندمان۱-Efficient / Efficiency
سوخت، سوخت گیری کردن۲-Fuel
فرسودگی، خستگی۳-Fatigue
بحران اقتصادی، کسادی۴-Recession
بالا بردن، ترفیع، اضافه حقوق/ برخاستن، بالا آمدن، پیشرفت، ترقی۵-Raise / Rise
بیکاری۶-Unemployment
مسئول، عهده دار / مسئولیت۷-Responsible/ Responsibility
حقوق، مواجب۸-Salary
مورد توجه قرار دادن، توجه کردن به، رسیدگی کردن/ تجدید نظر کردن۹-Consider/ Reconsider
علم تلفیق کار و شرایط کار با شرایط ارگونومیک۱۰-Ergonomics
آلودگی/ آلوده کننده، آلاینده۱۱-Pollution/ Pollutants
مزیت، برتری۱۲-Advantage
محیط، محیط زیست/ محیطی، (مربوط به) محیط زیست۱۳-Environment/ Environmental
حمل کردن، ترابری کردن/ حمل و نقل ، ترابری۱۴-Transport/ Transportation
فرایند، پردازش کردن۱۵-Process

بخش اول از درس هفتم لغات صنعتی و تجاری

۱-We are trying to reduce costs and improve efficiency.

ما در حال تلاش برای کاهش هزینه ها و بهبود کارایی هستیم.

۲- We employ him because of his high efficiency.

ما او را به دلیل کارایی بالایش استخدام می کنیم.

۳- In new projects the focus is on the quality and efficiency.

در پروژه های جدید تمرکز بر کیفیت و کارایی است.

۴- The new machine is more efficient than the old one.

ماشین جدید کارآمدتر از مدل قدیمی است.

۵- The Company has made an effort in the last two years to make itself more efficient.

این شرکت در دو سال گذشته تلاش کرده است تا خود را کارآمدتر کند.

۶- This car works with better fuel efficiency.

این ماشین با بهره وری سوخت بهتر کار می کند.

۷- Manufacturing industry was affected by the fuel shortage.

صنعت ساخت تحت تاثیر کمبود سوخت قرار گرفت.

۸- The suitable design of these tools reduces the fatigue of the workers.

طراحی مناسب این ابزارها خستگی کارگران را کاهش می دهد.

۹- Hard work causes physical and mental fatigue.

کار سخت باعث خستگی ذهنی و فیزیکی می شود.

۱۰- The rise in unemployment is seen as indicative of a new economic recession.

افزایش بیکاری نشانگر رکورد اقتصادی جدید است.

لغات صنعتی تجاری انگلیسی بیکاری unemployment
بیکاری unemployment

بخش دوم از درس هفتم لغات صنعتی و تجاری

۱۱- The industry is in period of recession.

صنعت در دوره رکورد است.

۱۲- The gob market has been badly hit by the recession.

بازار کار به شدت تحت تاثیر رکورد قرار گرفته است.

۱۳- Why don’t you ask your boss for a raise?

چرا از رئیس خود برای ارتقاء درخواست نمی کنی؟

۱۴- How can we raise production standards?

چگونه می توانیم استانداردهای تولید را بالا ببریم؟

۱۵- The industry is feeling the effects of recent price rises.

صنعت تاثیرات افزایش قیمت اخیر را احساس می کند.

۱۶- Sales have risen (= increased) in recent months.

فروش در ماه های اخیر افزایش یافته است.

۱۷- The current unemployment rate is six percent.

نرخ بیکاری فعلی ۶ درصد است.

۱۸- We have a rise in both inflation and unemployment in recent years.

در سال های اخیر افزایش تورم و بیکاری داشته ایم.

۱۹- Unemployment is a very real problem for graduates now.

بیکاری یک مشکل بسیار واقعی برای فارغ التحصیلان است.

۲۰- She got a higher salary and a more responsible position at the company.

او حقوق و مسئولیت (موقعیت) بالاتری در شرکت گرفت.

لغات صنعتی و تجاری انگلیسی حقوق بالاتر higher salary
حقوق بالاتر higher salary

بخش سوم از درس هفتم لغات صنعتی و تجاری

۲۱- He has no sense of responsibility.

او هیچ حس مسئویتی ندارد.

۲۲- The insurance company is responsible for this case.

شرکت بیمه در قبال این پرونده مسئول است.

۲۳- My average salary is $39,000 a year.

حقوق متوسط من ۳۹۰۰۰ دلار در سال است.

۲۴- The company has offered a high salary.

شرکت حقوق بالایی را پیشنهاد کرده است.

۲۵- We consider ergonomic factors in designing our products.

ما فاکتورهای ارگونومیک را در طراحی محصولاتمان در نظر می گیریم.

۲۶- The costs of pollution control must be considered.

هزینه های کنترل آلودگی باید در نظر گرفته شود.

۲۷- We want you to reconsider your decision.

ما می خواهیم شما در تصمیم خود تجدید نظر کنید.

۲۸- There is another dimension to this problem which you haven’t considered.

ابعاد دیگری برای این مشکل وجود دارد که شما در نظر نگرفته اید.

۲۹- Attention to ergonomic matters is very important in designing a workstation.

توجه به مسائل ارگونومی در طراحی یک ایستگاه کاری بسیار مهم است.

۳۰- The advantages of these tools are lightweight and ergonomically design.

مزیت های این ابزارها سبک وزنی و طراحی ارگونومیک است.

لغات صنعتی و تجاری انگلیسی ابزار ها tools
ابزار ها tools

بخش چهارم از درس هفتم لغات صنعتی و تجاری

۳۱- Environmental pollutants should be transported out of the city.

آلاینده های محیطی باید به خارج از شهر منتقل شوند.

۳۲- The company was fined because of its environmental pollution.

شرکت به دلیل آلودگی محیط زیستش جریمه شد.

۳۳- There are various techniques to control the industrial pollutants.

تکنیک های مختلفی برای کنترل آلوده کننده های صنعتی وجود دارد.

۳۴- What’s the advantage of this equipment in comparison with previous model?

مزیت این تجهیزات نسبت به مدل قبلی چیست؟

۳۵- This gives the company a competitive advantage over other companies.

این به شرکت یک مزیت رقابتی نسبت به سایر شرکت ها می دهد.

۳۶- The advantage of the idea was its simplicity.

مزیت این ایده به سادگی آن بود.

۳۷- We are trying to create a pleasant working environment.

ما در تلاش هستیم که یک محیط کاری مطبوع ایجاد کنیم.

۳۸- We try to increase productivity by creating a healthy work environment.

ما تلاش می کنیم که با ایجاد یک محیط کاری سالم بهره وری را افزایش دهیم.

۳۹- The suitable working environment will increase productivity.

محیط کار مناسب بهره وری را افزایش می دهد.

۴۰- Industrial pollutants should be transported out of the city.

الاینده های صنعتی باید به خارج از شهر منتقل شوند.

بخش پنجم از درس هفتم لغات صنعتی و تجاری

۴۱- The city’s transport system is one of the most efficient in Europe.

سیستم حمل و نقل شهر یکی از کارآمد ترین ها در اروپا است.

۴۲- The Company will provide transportation vehicles for personnel.

شرکت وسایل حمل و نقل (رفت و آمد پرسنل) را برای پرنسل فراهم می کند.

۴۳- Producing high quality products requires high quality processes.

تولید محصولات با کیفیت بالا نیازمند فرآیندهای باکیفیت بالا است.

۴۴- I think we need two weeks to train new production processes.

من فکر می کنم دو هفته برای آموزش فرایندهای تولید جدید نیاز داریم.

۴۵- The process of producing this piece is simple.

فرایند تولید این قطعه ساده است.

 

از سری آموزش های لغات صنعتی، تجاری و بازرگانی که نیاز است مطالعه شود :

۱) درس اول لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۲) درس دوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۳) درس سوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۴) درس چهارم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۵) درس پنجم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۶) درس ششم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۷) درس هفتم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۸) درس هشتم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۹) درس نهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۰) درس دهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۱) درس یازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۲) درس دوازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۳) درس سیزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۴) درس چهاردهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۵) درس پانزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۶) درس شانزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۷) درس هفدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۸) درس هجدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۹) درس نوزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۲۰) درس بیستم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.