0

درس سوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت

درس سوم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی

معنی

لغت

رقابت کردن / رقابت / مقایسه۱-Compete/ Competition / Comparison
حقوق بازنشستگی، مقرری، مستمری۲-Pension
پیشرفت کردن، پیشرفت، ترقی۳-Progress
یدک، یدکی / قطعه یدکی۴-Spare / Spare part
سرمایه گذاردن / سرمایه گذاری / سرمایه گذار۵-Invest / Investment / Investor
گنجایش، ظرفیت۶-Capacity
موجودی، صورت کالا۷-Inventory
تحویل۸-Delivery
سفارش دادن، حواله ع دستور دادن/ برای اینکه، به منظور۹-Order / In order to
تعیین کردن، تصمیم گرفتن / تعیین، تصمیم، عزم۱۰-Determine / Determination
مشخص کردن، مشخصات، خصوصیات۱۱-Specify / Specifications
جانمایی، طرح بندی، چیدمان۱۲-Layout
وسیله تسهیل / تسهیلات، امکانات۱۳-Facility / Facilities
شکایت کردن / شکایت۱۴-Complain / Complaint
ایستگاه کاری / کارگاه۱۵-Workstation / Workshop

بخش اول از درس سوم لغات صنعتی و تجاری زبان انگلیسی

۱-In order to succeed companies must sell their products at competitive prices

به منظور موفقیت، شرکت ها باید محصولات خود را با قیمت های رقابتی به فروش برسانند.

۲-We can’t compete with them on price.

ما نمی توانیم در قیمت با آنها رقابت کنیم.

۳- Our products are competitive.

محصولات شرکت ما رقابتی هستند.

۴- Many people find it hard to live on a basic state pension.

بسیاری از مردم این را سخت می بینند که با یک حقوق بازنشستگی دولتی زندگی کنند.

۵- At what age can you get your pension?

در چه سنی می توانید حقوق بازنشستگی خود را دریافت کنید؟

۶- The pension is not sufficient for living expenses.

حقوق بازنشستگی برای هزینه های زندگی کافی نیست.

۷- We have to invest in product development.

ما باید بر روی توسعه محصول سرمایه گذاری کنیم.

۸- The best time to invest is now.

الان بهترین زمان برای سرمایه گذاری است.

۹- The company will invest 5 million dollars in the project.

شرکت ۵ میلیون دلار در این پروژه سرمایه گذاری خواهد کرد.

۱۰- Please present a report about the project progress percentage.

لطفا گزارشی در خصوص درصد پیشرفت پروژه ارائه کنید.

لغات صنعتی و تجاری گزارش report
گزارش report

بخش دوم از درس سوم لغات صنعتی و تجاری زبان انگلیسی

۱۱- Our company cannot progress until we employ more people.

شرکت ما نمی تواند پیشرفت کند مگر اینکه افراد بیشتری را استخدام کنیم.

۱۲- A business cannot progress without investment.

یک کسب و کار بدون سرمایه گذاری نمی تواند پیشرفت کند.

۱۳- At present, the capacity of the production line is 65 units per hour.

در حال حاضر ظرفیت خط تولید ۶۵ دستگاه در ساعت است.

۱۴- The capacity of this press machine is 50 units per hour.

ظرفیت این دستگاه پرس ۵۰ قطعه در ساعت است.

۱۵- The factory is currently working with three quarters of the capacity.

کارخانه در حال حاضر با سه چهارم ظرفیت کار می کند.

۱۶- The company operates in the field of after-sales service and sales of spare parts.

این شرکت در زمینه ارائه خدمات پس از فروش و فروش قطعات یدکی فعالیت دارد.

۱۷- Our company is ahead of other makers of spare parts for the car.

شرکت ما پیش تر (جلوتر) از سایر سازندگان قطعات یدکی ماشین است.

۱۸- It’s difficult to get spare parts for old machines.

یافتن قطعات یدکی ماشین های قدیمی دشوار است.

۱۹- We keep a large inventory of spare parts in stoke.

ما یک موجودی بزرگ از قطعات یدکی را در انبار نگهداری می کنیم.

۲۰- Inventory control is an important matter for the growth of company.

کنترل موجودی یک موضوع مهم برای رشد شرکت است.

بخش سوم از درس سوم لغات صنعتی و تجاری زبان انگلیسی

۲۱- Check the inventory control system.

سیستم کنترل موجودی را بررسی کنید.

۲۲- Your order is ready for delivery.

سفارش شما آماده تحویل است.

۲۳- We want to increase the speed of delivery.

ما می خواهیم سرعت تحویل را افزایش دهیم.

۲۴- The company offers free delivery to your home.

شرکت تحویل رایگان به خانه به شما ارائه می دهد.

۲۵- It is part of the contract that there is a penalty for late delivery.

این بخشی از قرارداد است که برای تحویل دیرهنگام جریمه ای اعمال شود.

۲۶- Export orders improved in the last month.

سفارشات صادراتی در ماه گذشته بهبود یافته است.

۲۷- In order to increase productivity, the production line should be balanced.

جهت (به منظور) افزایش بهره وری می بایست خط تولید را بالانس نمود.

۲۸- I believe that prices should be determined by the market without government interference.

من معتقدم که قیمت ها باید بدون دخالت دولت و توسط بازار تعیین شود.

۲۹- Please determine the delivery date of the parts.

لطفا تاریخ تحویل قطعات را تعیین نمایید.

۳۰- Price is a determining factor in our customers decision.

قیمت یک فاکتور تعیین کننده در تصمیم مشتریان ماست.

لغات صنعتی و تجاری انگلیسی قیمت Price
قیمت Price

بخش چهارم از درس سوم لغات صنعتی و تجاری زبان انگلیسی

۳۱- What are the specifications of this new device?

مشخصات این دستگاه جدید چیست؟

۳۲- Please explain about the specifications of the new model.

لطفا مشخصه های مدل جدید را توضیح دهید.

۳۳- He said we should meet but didn’t specify a time.

او گفت باید دیدار داشته باشیم اما زمانی را مشخص نکرد.

۳۴- Are you familiar with the general layout of the factory?

آیا شما با جانمایی (طرح) کلی کارخانه آشنا هستید؟

۳۵- I think the layout of the machines should be improved.

من فکر می کنم چیدمان ماشین ها باید بهبود یابد.

۳۶- The suitable facility layout has an important influence on the productivity improvement.

جانمایی مناسب تسهیلات تاثیر قابل توجهی در بهبود بهره وری دارد.

۳۷- There are excellent facilities for sport in the factory.

امکانات عالی برای ورزش در کارخانه وجود دارد.

۳۸-Many old factories have been updated with modern facilities.

ما شکایاتی از مشتریان در مورد کمبود امکانات پارکینگ دریافت کردیم.

۳۹- We received a number of complains from customers about the lack of parking facilities.

ما شکایاتی از مشتریان در مورد کمبود امکانات پارکینگ دریافت کردیم.

۴۰- Our company has a department to handle customer complaints.

شرکت ما یک دپارتمان رسیدگی مشتریان دارد.

لغات صنعتی و تجاری انگلیسی دپارتمان department
دپارتمان department

بخش پنجم از درس سوم لغات صنعتی و تجاری زبان انگلیسی

۴۱- We had some complains about the products quality.

ما برخی از شکایات در مورد کیفیت محصولات داشتیم.

۴۲- The most complaints are about poor services.

بیشتر شکایات در مورد خدمات ضعیف است.

۴۳- The assembly line consists of 20 workstations.

خط مونتاژ شامل بیست ایستگاه کاری است.

۴۴- There is a shortage of parts in some workstations.

در برخی ایستگاه های کایر کمبود قطعه داریم.

۴۵-We shut off the machines before left the workshop.

ما قبل از خروج از کارگاه ماشین ها را خاموش می کنیم.

از سری آموزش های لغات صنعتی، تجاری و بازرگانی که نیاز است مطالعه شود :

۱) درس اول لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۲) درس دوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۳) درس سوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۴) درس چهارم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۵) درس پنجم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۶) درس ششم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۷) درس هفتم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۸) درس هشتم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۹) درس نهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۰) درس دهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۱) درس یازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۲) درس دوازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۳) درس سیزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۴) درس چهاردهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۵) درس پانزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۶) درس شانزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۷) درس هفدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۸) درس هجدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۹) درس نوزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۲۰) درس بیستم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.