0

توافقنامه

کلیه کاربران، خریداران، فروشندگان و بازاریابان استاد انگلیسی و کلیه اشخاص پس از تهیه هر یک از محصولات استاد انگلیسی، موظف به رعایت کامل شرایط استاد انگلیسی هستند. ماهیت این شرایط برای تضمین رعایت حقوق کاربران و تطابق با قوانین حاکم بر کشور است. این شرایط جامع و کامل نبوده و استاد انگلیسی حق اضافه، حذف یا تغییر بندهای آن را در هر زمان و بدون اطلاع قبلی پس از انتشار آن ها در سایت www.ostadenglish.com برای خود محفوظ می دارد. هرگونه شکایت و گزارش در مورد تخطی کاربران از این شرایط می بایست از طریق تیکت به استاد انگلیسی اعلام گردد.