0
محتوای Everyday Activities
EverydayActivities1OstadEnglish

مکالمات در فعالیت های روزمره به زبان انگلیسی ۱ | Everyday Activities

https://ostadenglish.com/demo/speaking/EverydayActivities1.mp4 در این بخش به فعالیت های روزانه به شکل آموزش مکالمه زبان انگلیسی پرداخته می شود. این فعالیت های روزانه شامل موارد زیر می باشند: مسواک زدن، لباس پوشیدن، شانه کردن، مرتب کردن، حمام کردن، خوابیدن، درست کردن صبحانه، ناهار ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز