09190865935
0

صحبت درباره ی شغل به انگلیسی قسمت دوم

صحبت درباره ی شغل در مکالمات تجاری انگلیسی

صحبت درمورد شغل به زبان انگلیسی قسمت دوم: در این بخش از مکالمات تجاری به پرسش راجع به شغل میپردازیم، آموزش های این قسمت عبارت است از:

درآمد خالص و ناخالص، نام شرکت، نماینده شرکت، ماموریت کاری، اوضاع بازار، نشانی محل کار، داد و ستد، بازرگان، سِمَت ها(نقش ها)در شرکت، رئیس، نائب رئیس، مدیرکل و …

۱)

۲)

۳)

۴)

۵)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.