0

صحبت درباره ی شغل به انگلیسی قسمت دوم

صحبت درباره ی شغل در مکالمات تجاری انگلیسی

آموزش مکالمه انگلیسی درمورد شغل قسمت دوم: در این بخش از مکالمات تجاری به پرسش راجع به شغل میپردازیم، آموزش های این قسمت عبارت است از:

درآمد خالص و ناخالص، نام شرکت، نماینده شرکت، ماموریت کاری، اوضاع بازار، نشانی محل کار، داد و ستد، بازرگان، سِمَت ها(نقش ها)در شرکت، رئیس، نائب رئیس، مدیرکل و …

۱)

واسه این کار بهت پول میدن؟

Do you get paid for this job?

البته که واسش بهم پول میدن.

Of course, I get paid for it.

۲)

درآمد خالص شما چقدره؟

How much is your net income? (Net income = income that is left after tax has been paid)

درآمد ناخالص شما چقدره؟

How much is your gross income?

(A person’s gross income is the money they earn before tax is deduced from it.)

با چه شرکتی هستید شما؟ 

Which company are you with/ from?

از طرف کدام شرکت تشریف آوردید؟

What company do you come from?

من نماینده شرکت یاهو هستم.

I’m the representative of Yahoo Company.

نماینده چه کسی هستید؟

Who do you represent?

نماینده شرکت یاهو هستم.

I represent Yahoo Company.

یاهو شرکت موفقی هستش.

Yahoo is a prosperous/ a successful company.

شرکت شما کجا مستقره؟ کجا واقع شده؟

Where are you located? / Where is your company located?

اسم شرکت شما چیه؟

What’s the name/ title of your company?

می تونم در مورد مشخصات و جزئیات شرکتتون بپرسم؟

Can I ask the details of your company?

راستی علی کجاست؟

By the way, where is Ali?

واسه کار و بیزینس رفته ایتالیا.

He’s on business in Italy.

۳)

دبی ماموریته.

He’s on an assignment in Dubai. He’s on a mission in Dubai.

او شریک تجاری من است.

He is my business partner.

تو اصلا ماموریت میری؟

Do you ever go on missions?

بعضی وقتها سفرهای تجاری میرم.

I sometimes go on business trips.

کار و بار چطوره؟

How’s business?

بازار کساده.

The market is flat.

It’s dull.

پر رونقه.

It’s brisk.

کار و بار خوب پیش میره؟

Is business going well?

حساب حساب، کاکا برادر.

Business is business.

نشانی محل کارتو بنویس.

Write your business address.

تجارت / داد و ستد

Trade/commerce

 

۴)

تاجر، بازرگان
Businessperson (businessman / businesswoman) Merchant / trader
شرکت شما چند نفر نیرو داره؟
How many employees are working in your company?
نقشتون در شرکت چیه؟
What’s your role in the company?
سمتتون اونجا چیه؟
What’s your position there?
مدیر شرکت هستم.
I’m the company manager. / I’m the company director.
دستیار مدیر هستم. / معاون مدیر هستم.
I’m the assistant manager.
مدیر فروش هستم.
I’m a sales manager.
مدیر فنی هستم.
I’m a technical director.
مسئول برنامه ریزی بودجه ها هستم.
I’m in charge of design budgets.
اینجا مسئول کیه؟
Who’s in charge here?
مدیر بودجه هستم.
I’m a budget director.
رئیس استخدامی هستم./ رئیس کارگزینی هستم.
I’m the head of recruitment.
متصدی نیروی انسانی هستم.
I’m in charge of Human Resources.
مدیر بخش خدمات دهی به مشتریان هستم.
I’m a manager in customer services.
او دست راست مدیر شرکت است.
He’s the company’s manager’s right hand.

۵)

رئيس / مدیر
Boss / manager/ president
نائب رئيس
Vice – president
مدیر کل (عالی رتبه ترین مسئول اداری)
CEO (chief executive officer)
مدیر کل
The general manager
مدیر عامل
Director Manager/ managing director
مدیران ارشد
Top managers
مدیر اجرایی ارشد
A senior executive
مدیر امور مالی
Financial director
مدیر حسابداری
Accounting manager

 

متصدی امور بانکی
Bank affairs clerk
ناظر / مباشر / سرپرست
Supervisor
بازرس
Inspector
مدیر تولید
Production manager
مدیر پروژه
Project manager
مدیر پرسنل / مدیر کارگزینی
Personnel manager
دستیار مدیر معاون مدیر
Assistant manager
مدیر روابط عمومی
Public relations manager / Public officer
رئیس هیئت مدیره
Chairman
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.