09190865935
0

صحبت درباره ی شرط و شروط قرارداد به انگلیسی

صحبت درباره ی شرط و شروط قرارداد به انگلیسی در مکالمات تجاری انگلیسی

صحبت درباره ی شرط و شروط قرارداد به زبان انگلیسی: در این بخش از مکالمات تجاری به شرط و شروط هایی که در یک قرار داد شرکت وجود دارد میپردازیم، آموزش های این قسمت عبارت است از:

مفاد قرارداد، قرارداد موقت، امضاء کردن قرارداد، خسارت و غرامت های مالی در قرارداد، پرداخت نقد، پرداخت اقساط، گسترش شرکت و …

۱)

۲)

۳)

۴)

۵)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.