09190865935
0

تماس با شرکت های خارجی به انگلیسی

تماس با شرکت های خارجی به انگلیسی در مکالمات تجاری

تماس با شرکت های خارجی به زبان انگلیسی قسمت اول: در این بخش از مکالمات تجاری به چگونگی زنگ زدن به شرکت های خارجی میپردازیم، آموزش های این قسمت عبارت است از:

معرفی بخش های شرکت، جملات احترام آمیز و مودبانه در تماس با شرکت، صحبت با شرکت گوگل، صحبت با مسئول فروش و …

۱)

۲)

۳)

۴)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.