0
محتوای لغات فوتبال
Vocab-football-8-OstadEnglish

درس هشتم لغات فوتبال زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی  Tt لغات فوتبال انگلیسی گروه 1- table 1-جدول رده بندی The end of the season table showed that Manchester united were first followed by Chelsea, Liverpool and arsenal. 2- top of the table 2- صدر جدول 3- ...
Vocab-football-7-OstadEnglish

درس هفتم لغات فوتبال زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی  Qq لغات فوتبال انگلیسی گروه 1- qualifying tournament 1- مسابقات انتخابی یا مقدماتی برای مرحله بالاتر 2- qualifying draw 2- قرعه کشی مرحله انتخابی یا مقدماتی 3- qualifying match- 3- مسابقه در مرحله مقدماتی 4- quick kick ...
Vocab-football-6-OstadEnglish

درس ششم لغات فوتبال زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی  Nn لغات فوتبال انگلیسی گروه 1- narrow 1- باریک، تنگ 2- narrow the angle – 2- زاویه را تنگ گردن 3- national team 3- تیم ملی 4- nod in 4- با ضربه سر توپ را وارد دروازه ...
Vocab-football-5-OstadEnglish

درس پنجم لغات فوتبال زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی  Gg لغات فوتبال انگلیسی گروه 1- giant killing 1-شکست تیم های قوی توسط تیم های ضعیف Barnsley beat Liverpool and Chelsea in last season’s FA cup: twe great acts of giant killing. 2- goal 2- گل Cristiano ...
Vocab-football-EF-OstadEnglish

درس چهارم لغات فوتبال زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی  Ee لغات فوتبال انگلیسی گروه 1- edge (past) 1- (با اختلاف کمی) از سد تیمی گذشتن 2- early ball 2- توپ را در فضای خالی برای بازیکن هم تیمی فرستادن 3- edges past 3- از سد تیمی ...
Vocab-football-D-OstadEnglish

درس سوم لغات فوتبال زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی  Dd لغات فوتبال انگلیسی گروه 1-darby 1-شهرآورد 2-dark horses 2-تیمی که احتمال پیروزی کمی دارد. Fenerbahce and schalke were dark horses in last season’s champions league. 3-defeat 3-شکست دادن After ten defeats in a row the derby ...
Vocab-football-C-OstadEnglish

درس دوم لغات فوتبال زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی  CC لغات فوتبال انگلیسی گروه 1-Calcio 1- فوتبال (به زبان ایتالیایی) 2- call off 2- لغو مسابقه 3- referee’s call 3- تصمیم داور 4- cap 4- بازی ملی David Beckham earned his 100th cap against the USA ...
Vocab-football-AB-OstadEnglish

درس اول لغات فوتبال زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی  Aa لغات فوتبال انگلیسی گروه 1-abandon 1- متوقف کردن، دست کشیدن Abandon the game زمین بازی را ترک کردن (به علت آب و هوای بد، اغتشاش تماشاگران یا هر دلیل دیگر) A football match between two fierce ...