09190865935
0

درس چهارم لغات فوتبال زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی

 Ee لغات فوتبال انگلیسی گروه

۱- edge (past)

۱- (با اختلاف کمی) از سد تیمی گذشتن

۲- early ball

۲- توپ را در فضای خالی برای بازیکن هم تیمی فرستادن

۳- edges past

۳- از سد تیمی گذشتن

Sepahan edges past Saba Battery in first- leg final.

۴- effort

۴- ضربه

۵- Left- footed effort

۵- ضربه با پای چپ

۶- One- to- one effort (encounter)

۶- تک به تک شدن (با دروازه بان)

۷- Ejection

۷- اخراج (از زمین)

۸- Empty net

۸- دروازه خالی

۹- Encroaching

۹- فاصله قانونی را رعایت نکردن

۱۰- (to) end in tears

۱۰- خط عرضی زمین، خط دروازه

The champions league was going very well for Barcelona and Liverpool, but it ended in tears when these two teams were knoched out of the semi-finals.

۱۱- enforcer

۱۱- بازیکن خشن

۱۲- Engine Room

۱۲- اشاره به هافبک بازی ساز یک تیم

۱۳- entry Pass – through pass

۱۳- پاس تو در

۱۴- equalize

۱۴- به تساوی کشاندن، گل تساوی را زدن

۱۵- Equalizer

۱۵- گل تساوی

He scored 17th – minute equalizer.

۱۶- European Champions League

۱۶- جام قهرمانی اروپا

۱۷- extra time

۱۷- وقت اضافه

England beat Germany 4-2 after extra time to win the world cup in 1966.

۱۸- eye save

۱۸- اشاره به نگاه کردن دروازه بان به توپی که وارد دروازه می شود

Ff لغات فوتبال انگلیسی گروه

۱- face off

۱-رویارویی، مسابقه

۲- finish

۲- ضربه نهایی تمام کننده

۳- finisher

۳- ضربه ی آخر – ضربه تمام کننده

۴- Excellent finish

۴- ضربه تمام کننده عالی

۵- Fixture

۵- مسابقه

۶- flanks

۶- جناحین

 ۷- run down the left flank

۷- فرار در سمت چپ زمین

۸- Cross from the left flank

۸- سانتر از سمت چپ زمین

۹- foul

۹- خطا کردن

۱۰- lesser fouls

۱۰- خطاهای جزئی

۱۱- foul an opponent

۱۱- روی بازیکن حریف خطا کردن

۱۲- … being fouled

۱۲- … با خطا متوقف شدن

۱۳- fly over the cross bar

۱۳- از بالای تیر عمودی به بیرون رفتن

۱۴- an in – from team

۱۴-  تیم آماده ی  سرپا

۱۵- Fair Play

۱۵- بازی جوانمردانه

۱۶- fake

۱۶- حرکتی که برای فریب بازیکن حریف به کار می رود

۱۷- fans

۱۷- طرفداران، تماشاگران

Derby county’s fans were amazing last year even though they only won one game at home all season they never criticized their team.

۱۸- Far and Wide

۱۸- (اشاره به بازیکنان یک تیم) کاملا در زمین پخش شدن

۱۹- Far post

۱۹- تیر دو

۲۰- Filling In

۲۰- (به طور موقت) جای خالی بازیکنی را پر کردن

درس چهارم لغات فوتبال زبان انگلیسی
درس چهارم لغات فوتبال زبان انگلیسی

۲۱- federal debate

۲۱- مجادله (با داور)

۲۲- feint

۲۲- حرکتی که برای فریب بازیکن حریف به کار می رود، فریب دادن بازیکن حریف

۲۳- field (of play)

۲۳- زمین فوتبال

۲۴- field goal

۲۴- توپی که با اختلاف زیاد از بالای دروازه بیرون می رود

۲۵- field Players

۲۵- بازیکنان حاضر در زمین

۲۶- FC-

۲۶- باشگاه

۲۷- FIFA (Federation Internationale de Football Association)

۲۷- فیفا (فدراسیون بین المللی فوتبال)

۲۸- filling in

۲۸- (به طور موقت) جای خالی بازیکنی را پر کردن

۲۹- first attacker

۲۹- مهاجم اول

۳۰- first defender

۳۰- مدافع اول

۳۱- first division

۳۱- بخش اول، دسته اول

۳۲- first time Ball

۳۲- پاس تک ضرب

۳۳- fixture

۳۳- برنامه سالانه

۳۴- FK- free kick

۳۴- ضربه آزاد

۳۵- flag

۳۵- پرچم

۳۶- flat (getting caught, or “we were’) –

۳۶- وضعیتی که مدافعین یک تیم روی یک خط قرار دارند و با یک پاس تودر جا می مانند

۳۷- flat back (Four)

۳۷- (سیستم) دفاع خطی

۳۸- flighted Ball

۳۸- شوت به سقف ورزشگاه

۳۹- Floodlight failure

۳۹- قطع برق ورزشگاه

۴۰- flyer (to get off to a)

۴۰- شروع خوبی داشتن

Last year in the premier league Manchester city were unbeaten after the first 8 games – they got off to a flyer

۴۱- flow/ run of play

۴۱- جریان بازی

۴۲- follow

۴۲-  حرکت در مسیر ضربه زده شده تا در صورت برگشت توپ از فرصت استفاده شود

۴۳- foot Trap

استپ با ران پا، استپ پا

۴۴- football

۴۴- فوتبال

۴۵- footwear

۴۵- کفش

۴۶- forfeit

۴۶- اعلام باخت تیمی به علت نقص مقررات یا عدم حضور تیم

۴۷- formation

۴۷- ترکیب (چینش) بازیکنان

۴۸- forward

۴۸- مهاجم

۴۹- forward line

۴۹- خط حمله

۵۰- forward pass-

۵۰- پاس به جلو

درس چهارم لغات فوتبال زبان انگلیسی
درس چهارم لغات فوتبال زبان انگلیسی

۵۱- foul

خطا

Christian Ronaldo suffers many fouls throughout the season as defenders try to stop him bt any way possible.

۵۲- foul throw

۵۲- پرتاب اوت به صورت خطا

۵۳- fourth official

۵۳- داور چهارم

۵۴- frame –

۵۴- چهرچوب (دروازه)

۵۵- on frame

۵۵- در چهارچوب

۵۶- The shot was on – frame

۵۶- شوت در چهارچوب دروازه بود

۵۷- failure to Respect the Distance

۵۷- عدم رعایت فاصله ی قانونی

۵۸- free Kick

۵۸- ضربه آزاد

۵۹- friendly

۵۹- بازی دوستانه

۶۰- front

۶۰- جلو، روی

۶۱- front Foot

۶۱- روی پا

۶۲- front header

۶۲- ضربه سر با جلوی سر

۶۳- front post

۶۳- منطقه جلوی تیر اول

۶۴- front tackle

۶۴- تکل از جلو

۶۵- go in front

۶۵- جلو افتادن

۶۶- full International

۶۶- بازی بین تیم های اصلی دو کشور

۶۷- fullback –

۶۷- دفاع آخر

Brazilian full backs tend to be more attack- minded them their English counterparts.

۶۸- fussbal

۶۸- فوتبال (به زبان آلمانی)

۶۹- futbol

۶۹- فوتبال (به زبان اسپانیایی)

۷۰- futebol

۷۰- فوتبال (به زبان پرتغالی)

۷۱- futsal:

۷۱- فوتسال – فوتبال سالنی

درس چهارم لغات فوتبال زبان انگلیسی
درس چهارم لغات فوتبال زبان انگلیسی

[su_box title=”از سری آموزش های لغات فوتبال زبان انگلیسی که نیاز است مطالعه شود :” box_color=”#229c02″]

۱) درس اول لغات فوتبال زبان انگلیسی

۲) درس دوم لغات فوتبال زبان انگلیسی

۳) درس سوم لغات فوتبال زبان انگلیسی

۴) درس چهارم لغات فوتبال زبان انگلیسی

۵) درس پنجم لغات فوتبال زبان انگلیسی

۶) درس ششم لغات فوتبال زبان انگلیسی

۷) درس هفتم لغات فوتبال زبان انگلیسی

۸) درس هشتم لغات فوتبال زبان انگلیسی

[/su_box]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.