0

درس چهارم لغات فوتبال زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی

 Ee لغات فوتبال انگلیسی گروه

۱- edge (past)

۱- (با اختلاف کمی) از سد تیمی گذشتن

۲- early ball

۲- توپ را در فضای خالی برای بازیکن هم تیمی فرستادن

۳- edges past

۳- از سد تیمی گذشتن

Sepahan edges past Saba Battery in first- leg final.

۴- effort

۴- ضربه

۵- Left- footed effort

۵- ضربه با پای چپ

۶- One- to- one effort (encounter)

۶- تک به تک شدن (با دروازه بان)

۷- Ejection

۷- اخراج (از زمین)

۸- Empty net

۸- دروازه خالی

۹- Encroaching

۹- فاصله قانونی را رعایت نکردن

۱۰- (to) end in tears

۱۰- خط عرضی زمین، خط دروازه

The champions league was going very well for Barcelona and Liverpool, but it ended in tears when these two teams were knoched out of the semi-finals.

۱۱- enforcer

۱۱- بازیکن خشن

۱۲- Engine Room

۱۲- اشاره به هافبک بازی ساز یک تیم

۱۳- entry Pass – through pass

۱۳- پاس تو در

۱۴- equalize

۱۴- به تساوی کشاندن، گل تساوی را زدن

۱۵- Equalizer

۱۵- گل تساوی

He scored 17th – minute equalizer.

۱۶- European Champions League

۱۶- جام قهرمانی اروپا

۱۷- extra time

۱۷- وقت اضافه

England beat Germany 4-2 after extra time to win the world cup in 1966.

۱۸- eye save

۱۸- اشاره به نگاه کردن دروازه بان به توپی که وارد دروازه می شود

Ff لغات فوتبال انگلیسی گروه

۱- face off

۱-رویارویی، مسابقه

۲- finish

۲- ضربه نهایی تمام کننده

۳- finisher

۳- ضربه ی آخر – ضربه تمام کننده

۴- Excellent finish

۴- ضربه تمام کننده عالی

۵- Fixture

۵- مسابقه

۶- flanks

۶- جناحین

 ۷- run down the left flank

۷- فرار در سمت چپ زمین

۸- Cross from the left flank

۸- سانتر از سمت چپ زمین

۹- foul

۹- خطا کردن

۱۰- lesser fouls

۱۰- خطاهای جزئی

۱۱- foul an opponent

۱۱- روی بازیکن حریف خطا کردن

۱۲- … being fouled

۱۲- … با خطا متوقف شدن

۱۳- fly over the cross bar

۱۳- از بالای تیر عمودی به بیرون رفتن

۱۴- an in – from team

۱۴-  تیم آماده ی  سرپا

۱۵- Fair Play

۱۵- بازی جوانمردانه

۱۶- fake

۱۶- حرکتی که برای فریب بازیکن حریف به کار می رود

۱۷- fans

۱۷- طرفداران، تماشاگران

Derby county’s fans were amazing last year even though they only won one game at home all season they never criticized their team.

۱۸- Far and Wide

۱۸- (اشاره به بازیکنان یک تیم) کاملا در زمین پخش شدن

۱۹- Far post

۱۹- تیر دو

۲۰- Filling In

۲۰- (به طور موقت) جای خالی بازیکنی را پر کردن

درس چهارم لغات فوتبال زبان انگلیسی
درس چهارم لغات فوتبال زبان انگلیسی

۲۱- federal debate

۲۱- مجادله (با داور)

۲۲- feint

۲۲- حرکتی که برای فریب بازیکن حریف به کار می رود، فریب دادن بازیکن حریف

۲۳- field (of play)

۲۳- زمین فوتبال

۲۴- field goal

۲۴- توپی که با اختلاف زیاد از بالای دروازه بیرون می رود

۲۵- field Players

۲۵- بازیکنان حاضر در زمین

۲۶- FC-

۲۶- باشگاه

۲۷- FIFA (Federation Internationale de Football Association)

۲۷- فیفا (فدراسیون بین المللی فوتبال)

۲۸- filling in

۲۸- (به طور موقت) جای خالی بازیکنی را پر کردن

۲۹- first attacker

۲۹- مهاجم اول

۳۰- first defender

۳۰- مدافع اول

۳۱- first division

۳۱- بخش اول، دسته اول

۳۲- first time Ball

۳۲- پاس تک ضرب

۳۳- fixture

۳۳- برنامه سالانه

۳۴- FK- free kick

۳۴- ضربه آزاد

۳۵- flag

۳۵- پرچم

۳۶- flat (getting caught, or “we were’) –

۳۶- وضعیتی که مدافعین یک تیم روی یک خط قرار دارند و با یک پاس تودر جا می مانند

۳۷- flat back (Four)

۳۷- (سیستم) دفاع خطی

۳۸- flighted Ball

۳۸- شوت به سقف ورزشگاه

۳۹- Floodlight failure

۳۹- قطع برق ورزشگاه

۴۰- flyer (to get off to a)

۴۰- شروع خوبی داشتن

Last year in the premier league Manchester city were unbeaten after the first 8 games – they got off to a flyer

۴۱- flow/ run of play

۴۱- جریان بازی

۴۲- follow

۴۲-  حرکت در مسیر ضربه زده شده تا در صورت برگشت توپ از فرصت استفاده شود

۴۳- foot Trap

استپ با ران پا، استپ پا

۴۴- football

۴۴- فوتبال

۴۵- footwear

۴۵- کفش

۴۶- forfeit

۴۶- اعلام باخت تیمی به علت نقص مقررات یا عدم حضور تیم

۴۷- formation

۴۷- ترکیب (چینش) بازیکنان

۴۸- forward

۴۸- مهاجم

۴۹- forward line

۴۹- خط حمله

۵۰- forward pass-

۵۰- پاس به جلو

درس چهارم لغات فوتبال زبان انگلیسی
درس چهارم لغات فوتبال زبان انگلیسی

۵۱- foul

خطا

Christian Ronaldo suffers many fouls throughout the season as defenders try to stop him bt any way possible.

۵۲- foul throw

۵۲- پرتاب اوت به صورت خطا

۵۳- fourth official

۵۳- داور چهارم

۵۴- frame –

۵۴- چهرچوب (دروازه)

۵۵- on frame

۵۵- در چهارچوب

۵۶- The shot was on – frame

۵۶- شوت در چهارچوب دروازه بود

۵۷- failure to Respect the Distance

۵۷- عدم رعایت فاصله ی قانونی

۵۸- free Kick

۵۸- ضربه آزاد

۵۹- friendly

۵۹- بازی دوستانه

۶۰- front

۶۰- جلو، روی

۶۱- front Foot

۶۱- روی پا

۶۲- front header

۶۲- ضربه سر با جلوی سر

۶۳- front post

۶۳- منطقه جلوی تیر اول

۶۴- front tackle

۶۴- تکل از جلو

۶۵- go in front

۶۵- جلو افتادن

۶۶- full International

۶۶- بازی بین تیم های اصلی دو کشور

۶۷- fullback –

۶۷- دفاع آخر

Brazilian full backs tend to be more attack- minded them their English counterparts.

۶۸- fussbal

۶۸- فوتبال (به زبان آلمانی)

۶۹- futbol

۶۹- فوتبال (به زبان اسپانیایی)

۷۰- futebol

۷۰- فوتبال (به زبان پرتغالی)

۷۱- futsal:

۷۱- فوتسال – فوتبال سالنی

درس چهارم لغات فوتبال زبان انگلیسی
درس چهارم لغات فوتبال زبان انگلیسی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.