0

آموزش ترجمه انگلیسی قدم به قدم

در اینجا تمامی اصول و قواعد ترجمه انگلیسی را از صفر یاد می گیرید !

طبقه بندی آموزش ترجمه انگلیسی

در بخش آموزش ترجمه کتبی به تحلیل موضوعاتی همچون : تعریف ترجمه، انواع ترجمه، ترجمه تحت اللفظی و ترجمه ی اصطلاحی، مراحل پروژه ترجمه، دستور زبان چامسکی، هم نشنین لغات در ترجمه و … می پردازیم.

 

آموزش ترجمه کتبی انگلیسی
آموزش ترجمه شفاهی انگلیسی

در قسمت آموزش ترجمه شفاهی، به نکات بسیار مهم در ترجمه شفاهی پرداخته می شود، مواردی همچون : تعریف ترجمه شفاهی، تاریخ ترجمه شفاهی از دوران باستان تا به امروز، فناوری در ترجمه شفاهی، ترجمه شفاهی در اجتماع و همایش ها، مدل های ترجمه شفاهی، مفهوم پارادایم ها و فرایندهای شناختی

در بخش پژوهش ترجمه، شما با مطالبی همچون ایده هایی برای پژوهش، منابع مفید پژوهش، پیشینه ی پژوهش، روان شناسی و جامعه شناسی زبان، جلوگیری از سرقت ادبی در پژوهش و داده های شنیداری و ویدیویی در پژوهش زبان شناسی آشنا می گردید.

آموزش پژوهش در ترجمه انگلیسی

آنچه بیش از هر ویژگی دیگری به ما انسانیت می بخشد، زبان است. زبان شناسی دانشی است که ساختار، کارکرد و پدیده های گوناگون زبان را بررسی می کند. در مقالات ترجمه کتبی، فشرده ای از تاریخ زبان شناسی از ارسطو تا چامسکی و حاصل تجربه های دیگر زبان شناسان ارائه می گردد. این بخش جدیدترین و مهم ترین پیشرفت های این حوزه ی تخصصی را باز نگری می کند و به زمینه هایی مانند چگونگی یادگیری زبان، رابطه زبان و مغز، تغییرات زبان، مهندسی زبان و … می پردازد.

زبانشناس بزرگ آمریکا Ivan Sag

Ivan Sag

زبان شناس

آندره مارتینه زبان شناس

André Martinet

زبان شناس

ادوارد ساپیر زبان‌شناس

Edward Sapir

زبان شناس

نوام چامسکی زبان شناس

Noam Chomsky

زبان شناس

مقالات آموزشی ترجمه کتبی

اصول و روش ترجمه کتبی انگلیسی در مقالات این بخش بیان می گردند، ترجمه کتبی در اصل تغییر شکل است و عبارت است از تغییر یک حالت یا شکل به حالت یا شکل دیگر برای برگرداندن آن به زبان خود یا زبان دیگری. هدف از ترجمه کتبی انتقال معنا از زبان مبدا به زبان مقصد است این کار با تغییر شکل زبان اول به شکل زبان دوم و از طریق ساختار معنایی انجام می گیرد. در مطالب این بخش کوشش شده است تا علاقه مندان به ترجمه کتبی با مطالعه در واژگان و ساختار گرامری (از قبل) موقعیت ارتباطی و زمینه ی فرهنگی متنی که به زبان مبدا است و تجزیه آن برای تعیین معنی و سپس دوباره ساختمند کردن همان معنا با استفاده از کلمات مناسب در زبان مقصد، مهارت ترجمه را به راحتی بیاموزند.

مقالات آموزشی ترجمه شفاهی

در مطالب این بخش، مرور کلی بر ابعاد و انواع ترجمه شفاهی صورت می گیرد تا ذهنیتی  تحلیلی در خواننده ایجاد کند. با توجه به اهمیت روزافزون ترجمه شفاهی و مطرح شدن این رشته ی آکادمیک در دانشگاه ها می توان به دانشجویان رشته ی مترجمی و ترجمه و محققان این حوزه در بهبود تدریس و تحقیق در ترجمه شفاهی کمک بسیاری کرد. هدف از ارائه این مقالات، ترسیم نقشه ای از مطالعات ترجمه شفاهی برای مترجمین است.

مقالات آموزشی پژوهش ترجمه

مطالعه ی این بخش از آموزش ترجمه انگلیسی برای دانشجویان و دانش پژوهان زبان شناسی و ترجمه بسیار ضروریست، در بخش پژوهش ترجمه موضوعات مختلف و متنوعی برای انجام پژوهش های زبان شناسی ارائه گردیده است، از مطالب و پیشنهادات مطرح شده در این مقالات نیز می توان در تحقیقات بنیادی بهره گرفت. در محتواهای این بخش ابزار و نیازهای کاربردی انجام پژوهش های علمی  بیان شده است.