0

داستان دلقک شلخته به انگلیسی | The Careless Clown

داستان انگلیسی دلقک شلخته: The Careless Clown

روزی روزگاری دلقکی بود به اسم لمون، که آدم بسیار بامزه و سرگرم کننده ای بود. ولی همچنین آدم شلخته و بی نظمی بود. به همین خاطر هر بار که نمایشی اجرا می کرد، در آخر لباسش پاره پوره میشد، جوراب یا سر زانوی شلوارش سوراخ می شد. اطرافیانش همیشه به او می گفتند که باید بیشتر مراقب باشد. ولی لمون گوشش بدهکار نبود و بی خیالی می کرد. تا اینکه یک روز با خودش فکر کرد یک چرخ خیاطی بخرد.این دستگاه آنقدر جالب بود که در عرض چند لحظه هر چیزی را می دوخت. به نظر می رسید که لمون دیگر نباید هیچ نگرانی راجع به لباسش به دل راه میداد.


به زودی مهم ترین روز زندگی لمون فرا رسید. مردم شهر تصمیم گرفته بودند مهمانی بزرگی برگزار کنند و طی مراسمی از لمون به خاطر یک عمر خدمت به مردم و شاد کردن آنها تقدیر به عمل آورند. در آن روز لمون نباید همان لباس رنگارنگ دلقکی خود را می پوشید و باید مثل بقیه ی مردم لباس رسمی به تن می کرد. او خیلی دوست داشت کت و شلوار شیک خود را بپوشد، تا مردم او را در ظاهر جذابش مورد تحسین قرار دهند.


اما شب قبل از مهمانی وقتی به سراغ تنها کت و شلوار خود در چمدان لباسش رفت، دید آن هم مثل لباس دلقکی اش از چند جا پاره و پوسیده و رنگ و رو رفته است و او نمی تواند با آن لباس به مهمانی برود. اما لمون آدم تیز و هشیاری بود و مشکل را حل کرد و با همان لباس دلقکی همیشگی اش به آن جشن رفت. حضار قطعا از آن لباس تعجب کردند، ولی المون اهمیتی نداد.او آرزوی این را داشت که فقط برای یک شب در سال، نه یک دلقک، بلکه قهرمان نمایش باشد.


المون بلافاصله روز بعد همه لباس های کهنه و پوسیده اش را دور ریخت و از آن به بعد از لباس های خود به دقت مراقبت کرد. او فهمید که باید لباسش را به محض پاره شدن تعمیر کند، تا پارگی آن زیاد نشود.

There was once a clown named Lemon. He was a lot of fun, but also very careless. Whenever he did anything, he almost always ended up tearing his jacket, getting a hole in his sock, or ripping the knee of his trousers. Everyone said he should take more care, but Lemon found that really boring. So, one day, he had the happy idea of buying himself a sewing machine. This machine was so fantastic that it sewed everything up within a moment. It seemed like Lemon wouldn’t have to worry about his things anymore.


Soon, the most important day in Lemon’s life arrived. It was the day when everyone in town prepared a party for him, in celebration of Lemon’s many years of service in making the citizens chuckle. On that day he wouldn’t have to wear his colourful clown suit. That day he would be dressed like anyone else; very elegantly in his suit, and everyone commenting on his smart appearance.


However, the night before, he had a look in his closet, and there wasn’t a single suit in good condition. They were all ripped and torn, with dozens of stitching marks. Lemon couldn’t possibly go to the party dressed in those. Well, Lemon was sharp and quick-witted, and he solved this problem by attending the gala celebration in his usual clown suit. That definitely amused the audience, but Lemon wasn’t as keen on it. He had dreamed of being, just for one day in
the year, the hero of the show, and not just the clown.


Very early the next day, Lemon replaced all those damaged old suits, and since then, he has looked after his clothes with great care. He realised that using short-term remedies ends up being no remedy at all.

فایل صوتی داستان دلقک شلخته

لغات کاربردی انگلیسی داستان دلقک شلخته

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.