0

داستان فوتبال مورچه ها به انگلیسی | Soccer for Ants

داستان انگلیسی فوتبال مورچه ها: Soccer for Ants

برای مدت چند روز، درخت تنومند و توخالی حاشیه ی جنگل اکنون پرهیاهو و جنبش شده بود. مسابقات فوتبال قهرمانی مورچه ها آغاز شده بود و قطعا ورزش محبوب آنها بود. مورچه ها در شکل و اندازه های گوناگون، از هر سوراخ و شکاف جهان به آنجا آمده بودند. تیم مورچه های سیاه، مورچه های قرمز، مورچه های بالدار، تیم موریانه ها و…و حتی تعدادی مورچه ی چند رنگ و عجیب و غریب . و البته هر تیم پرچم و علائم خاص خود را داشت و طرفداران پروپاقرص خود را. همان طور که مسابقات آغاز شده و جلو می رفت، هیجان نیز افزایش یافته و طرفداران تیم مخصوض خودشان را بیشتر تشویق می کردند.


ولی طولی نکشید که واقعه ای رخ داد. در میان تماشاچیان، مورچه ی سیاهی ناگهان خطاب به گروهی از مورچه های قرمز تیم مقابل فریاد کشید: «فسقلی ها!» و مورچه های قرمز نیز با هل دادن و کلمات دیگر به آنها پاسخ دادند و به یکباره انبوهی پا و آرواره و شاخک با هم درگیر شدند. در انتها هزاران مورچه به بیمارستان منتقل شدند و مسابقات به حالت تعلیق در آمد.

 

همه می دانستند که وقتی مسابقه ای میان دو تیم از مورچه های متفاوت برگزار می شود، همیشه مشکلاتی به وجود می آید. اما این بار درگیری ابعاد وسیعی داشت و به همین خاطر مورچه های پیشکسوت و بزرگسال جلسه ای تشکیل دادند. آنها برای چند روز به بحث و مذاکره پرداختند تا راه حلی برای این مشکلات پیدا کنند و این موضوع را برای همیشه خاتمه دهند و سرانجام به این نتیجه رسیدند:


ما اعتقاد داریم مورچه های تمام تیم ها با هم یکسان هستند. البته این مسابقات برای این است که نشان دهد کدام نوع مورچه بهترین است. ما میدانیم که همه ی انواع مورچه لایق و شایسته هستند. بنابرین اعلام می کنیم که از این به بعد نباید مقایسه ای صورت بگیرد و تیم ها باید ترکیبی از همه نوع مورچه باشند.

 


تصمیم گیری فوق ابتدا با نارضایتی تیمها روبه رو شد. ولی به زودی جمعیت مورچه ها شروع به شکل دادن تیم های جدید و ترکیبی کردند و هر مورچه آزادی انتخاب داشت تا هر تیمی را که می خواهد حمایت کند. بدین ترتیب تنش و تعصب در میان تماشاچیان کاهش یافت و درگیری و دعوا کمتر شد و مورچه ها توانستند از مسابقات لذت بیشتری ببرند.

For those few days the big hollow tree was buzzing with activity. It was time for the World Championship soccer for ants; and it was definitely their favourite sport. Ants of all shapes and sizes,from every nook and cranny in the world, had arrived. There were teams of red ants, black ants, flying ants, termites… and even some bizarre multicoloured ants. And, of course, every team had its own loyal band of supporters. As the tournament went on the excitement only increased, and the supporters got more and more devoted to their own particular team.


Before long, the inevitable happened. In the stand a black ant shouted “Midgets!” at a group of red ants. The red ants answered with a bit of pushing and shoving, and almost instantly the whole thing turned into a great big ball of legs, jaws, and antennae. In the end, thousands of ants were in hospital, and the tournament had to be suspended.


No one can deny that there’s almost always trouble when different kinds of ant get together. But this time things had gone too far, so a meeting of Ant Elders was called. The Elders discussed the matter for days, trying to reach a solution which would end this kind of trouble once and for all. Finally, they came to a decision:


“We believe that ants of all teams are equal. It seems, though, that this tournament is being used to try to prove which kind of ant is the best. We know that all the different types of ant are indeed pretty impressive. Therefore, we say that comparisons should not be made, and that from this day on every Scuttleball team will be made up of different kinds of ant”.


That decision caused quite a commotion, but soon the crowds of ants started forming themselves into new teams, mixed teams, and each ant was free to choose which team he would support. The tension on the terraces was reduced, and the ants began to see that they could enjoy the matches without so much arguing.

فایل صوتی داستان فوتبال مورچه ها

لغات کاربردی انگلیسی داستان فوتبال مورچه ها

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.