آرشیو دسته: لغات صنعت و تجارت

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس بیستم لغات صنعتی و تجاری بازرگانی انگلیسی [su_table fixed="yes"] معنی لغت تنظیم کردن/ تنظیم پذیر/ تنظیم، تطبیق 1-Adjust/ Adjustable/ Adjustment کلاه ایمنی 2-Helmet نشت کردن/ نشتی 3-Leak/ Leakage جرثقیل 4-Crane چسب، چسباندن 5-Glue متصل کردن، ...
ادامه مطلب 11 نوامبر , 2020
آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس نوزدهم لغات صنعتی و تجاری بازرگانی انگلیسی [su_table fixed="yes"] معنی لغت شبیه سازی کردن/ شبیه سازی 1-Simulate/ Simulation متقابل، دو جانبه 2-Mutual زمان انجام کار، زمان فرآوری (زمان بین ...
ادامه مطلب 11 نوامبر , 2020
آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس هجدهم لغات صنعتی و تجاری بازرگانی انگلیسی [su_table fixed="yes"] معنی لغت پیشرفت کردن، رونق یافتن 1-Thrive مفهوم، تصور، معنی کلی/ تصور، اندیشه، ایده 2-Concept/ Conception ارسال، اعزام داشتن 3-Dispatch تاخیر، تعلل 4-Delay محرمانه 5-Confidential وابسته، ...
ادامه مطلب 10 نوامبر , 2020
آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس هفدهم لغات صنعتی و تجاری بازرگانی انگلیسی [su_table fixed="yes"] معنی لغت ویران کردن، خراب کردن/ ویرانی، خرابی 1-Demolish\ Demolition انطباق 2-Compliance دستیار، معاون، یاور 3-Assistant تهویه کردن/ تهویه 4-Ventilate\ Ventilation مناقصه 5-Tender فرعی، متمم، تابع 6-Subsidiary منطقه ...
ادامه مطلب 10 نوامبر , 2020
آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس شانزدهم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی [su_table fixed="yes"] معنی لغت فراخواندن 1-Recall اولویت، برتری 2-Priority پاداش 3-Reward تعرفه، تعرفه گمرکی 4-Tariff انبوه، توده 5-Mass مرحله مهم، نقطه عطف 6-Milestone سرمایه گذاری مشترک 7-Joint venture معرفی کردن، آشنا کردن 8-Introduce خاموش کردن، ...
ادامه مطلب 9 نوامبر , 2020
آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس پانزدهم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی [su_table fixed="yes"] معنی لغت اعتصاب کردن، اعتصاب 1-Strike کاهش، تنزل کردن 2-Decline سرکارگر 3-Foreman سلسله مراتب/ سلسله مراتبی/ وابسته به سلسله مراتب و ریاست 4-Hierarchy/ Hierarchical/ ...
ادامه مطلب 9 نوامبر , 2020
آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس چهاردهم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی [su_table fixed="yes"] معنی لغت رقیب، رقابت کردن، حریف 1-Rival سهم دار، سهام دار شرکت ها 2-Shareholder/ Stockholder تدارک، تهیه، بند، شرط، قید 3-Provision پیشنهاد کردن ...
ادامه مطلب 8 نوامبر , 2020
آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس سیزدهم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی [su_table fixed="yes"] معنی لغت آزمایش، امتحان، سعی، دادرسی 1-Trial حجم معاملات، گردش مالی 2-Turnover اتحادیه، اتحاد 3-Union آماری 4-Statistical احتمال/ احتمالی 5-Probability/ Probable خرسند کردن/ خشنودی، خرسندی، رضایت/ رضایت ...
ادامه مطلب 8 نوامبر , 2020
آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس دوازدهم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی [su_table fixed="yes"] معنی لغت ورشکسته /  ورشکستگی 1-Bankrupt\ Bankruptcy دارایی، چیز باارزش و مفید 2-Asset تصویب کردن، موافقت کردن/ تصویب، موافقت 3-Approve\ Approval بحث کردن/ ...
ادامه مطلب 7 نوامبر , 2020
آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس یازدهم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی [su_table fixed="yes"] معنی لغت پرده برداری، رونمایی، آشکار ساختن 1-Unveil معتبر، صحیح، درست 2-Valid اجازه، پروانه 3-License خارج، بیرون، خارج از کشور 4-Abroad دستور جلسه، برنامه کار 5-Agenda تضمین 6-Assurance ضمیمه ...
ادامه مطلب 7 نوامبر , 2020
آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس دهم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی [su_table fixed="yes"] معنی لغت راه اندازی کردن، به راه انداختن 1-Launch مذاکره 2-Negotiation اضافه کار 3-Overtime برون مرز، خارج از کشور، ورا دریا 4-Overseas (برای تعمیر) پیاده ...
ادامه مطلب 5 نوامبر , 2020
آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس نهم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی [su_table fixed="yes"] معنی لغت بازیافتن، بازیابی کردن 1-Recycle صورت جلسه نوشتن، صورت جلسه 2-Minute خرده فروشی/ خرده فروش 3-Retail/ Retailer معامله کردن / دلال، فروشنده 4-Deal/ ...
ادامه مطلب 5 نوامبر , 2020
آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس هشتم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی [su_table fixed="yes"] معنی لغت هماهنگ کردن/ هماهنگ کننده 1-Coordinate/ Coordinator انتصاب، تعیین، وعده ملاقات 2-Appointment نصب 3-Installation دستورالعمل، راهنمایی 4-Instruction انبار کالا، انبار گمرک 5-Warehouse خام، نارس 6-Raw نماینده، وکیل، جانشین، ...
ادامه مطلب 4 نوامبر , 2020
آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس هفتم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی [su_table fixed="yes"] معنی لغت بهره ور، موثر، کارآمد / بازده، بهره وری، راندمان 1-Efficient / Efficiency سوخت، سوخت گیری کردن 2-Fuel فرسودگی، خستگی 3-Fatigue بحران ...
ادامه مطلب 4 نوامبر , 2020
آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس ششم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی [su_table fixed="yes"] معنی لغت پس دادن، استرداد 1-Refund آماده کردن، تهیه دیدن، تامین کردن 2-Provide اندازه، اندازه گرفتن/ اندازه گیری 3-Measure / Measurement معیوب، ناقص 4-Faulty مال، ...
ادامه مطلب 2 نوامبر , 2020
آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس پنجم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی   [su_table fixed="yes"] معنی لغت تورم 1-Inflation کوشش، تلاش، سعی 2-Effort نرخ، میزان 3-Rate ایمنی، امنیت 4-Safety الزامی، الزام آور، اجباری 5-Mandatory گواهی نامه، سند رسمی/ تصدیق، گواهی 6-Certificate/ Certification آموزش دادن، ...
ادامه مطلب 2 نوامبر , 2020
آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس چهارم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی   [su_table fixed="yes"] معنی لغت بنیاد نهادن، بنا کردن، تاسیس کردن / ایجاد، تاسیس 1-Establish / Establishment تخمین، ارزیابی، برآورد 2-Estimate مالیه، دارایی / ...
ادامه مطلب 1 نوامبر , 2020
آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس سوم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی [su_table fixed="yes"] معنی لغت رقابت کردن / رقابت / مقایسه 1-Compete/ Competition / Comparison حقوق بازنشستگی، مقرری، مستمری 2-Pension پیشرفت کردن، پیشرفت، ترقی 3-Progress یدک، ...
ادامه مطلب 1 نوامبر , 2020
آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس 2 لغات صنعتی و تجارتی در زبان انگلیسی   [su_table fixed="yes"] معنی لغت استخدام کردن / استخدام / کارفرما 1- Employ / Employment/ Employer رئیس 2- Boss دلال / واسطه 3- ...
ادامه مطلب 31 اکتبر , 2020
آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس 1 لغات صنعتی و تجارتی در زبان انگلیسی   [su_table fixed="yes"] معنی لغت محصول/تولید، محصول 1- product/ production کیفیت 2- Quality اداره کردن/ مدیر / مدیریت 3- manage \ manager \ ...
ادامه مطلب 31 اکتبر , 2020

عضویت در خبرنامه استاد انگلیسی | مرجع آموزش زبان انگلیسی

تمامی اطلاعات محفوظ است!

اپلیکیشن استاد انگلیسی

اپلیکیشن استاد انگلیسی

Call Now Button