0

مکالمه انگلیسی درباره اوقات فراغت | Leisure Activities

مکالمه انگلیسی درباره اوقات فراغت

در این بخش به آموزش مکالمه زبان انگلیسی درباره ی اوقات فراغت پرداخته می شود. این بخش شامل موارد زیر است:

تلویزیون تماشا کردن، موسیقی گوش دادن، کتاب خواندن، روزنامه خواندن، بسکتبال بازی کردن، گیتار زدن، پیانو زدن، ورزش کردن، شنا کردن، نامه نوشتن، استراحت کردن  و …

سعی شده است علاوه بر تلفظ های نوشتاری بخش اوقات فراغت، فایل صوتی و فایل ویدئویی آن نیز برای شما عزیزان قرار داده شود.

فعالیت های اوقات فراغت

Leisure Activities

A: Hi. What are you doing?

سلام. داری چه کار می کنی؟

B: I’m watching TV.

دارم تلویزیون تماشا می کنم.

A: What’s your husband doing?

شوهرت داره چی کار می کنه؟

B: He’s listening to music.

داره به موسیقی گوش می ده.

مکالمه انگلیسی درباره اوقات فراغت ،Leisure Activities

او داره کتاب می خونه.

او داره روزنامه می خونه.

اونا دارن بسکتبال بازی می کنند.

او داره گیتار می زنه.

او داره پیانو تمرین می کنه.

او داره ورزش می کنه.

او داره شنا می کنه.

تو داری گل می کاری.

ما داریم از کامپیوتر استفاده می کنیم.

تو داری نامه می نویسی.

اون داره استراحت می کنه. 

He’s reading a book.

He’s reading the newspaper.

They’re playing basketball.

He’s playing the guitar.

He’s practicing the piano.

She’s exercising.

She’s swimming.

You’re planting flowers.

We’re using the computer.

You’re writing a letter.

She’s relaxing. 

تلفظ

Pronunciation

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.