0

درس سوم لغات فوتبال زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی

 Dd لغات فوتبال انگلیسی گروه

۱-darby

۱-شهرآورد

۲-dark horses

۲-تیمی که احتمال پیروزی کمی دارد.

Fenerbahce and schalke were dark horses in last season’s champions league.

۳-defeat

۳-شکست دادن

After ten defeats in a row the derby manager was sacked.

۴- defeat

۴- شکست دادن

Manchester united defeated Chelsea on penalties to win the champions league.

۵- deflect

۵- خوردن به مانعی و منحرف شدن

his shot was deflected off a player.

۶- defend

۶- دفاع کردن

۷- deny

۷-ناکام گذاشتن

۸- dead ball

۸- ضربه شروع مجدد بازی مانند ضربه آزاد یا ضربه کرنر، ضربه ایستگاهی

David beckham did not score from a dead ball situation last week but rather from open play.

۹- deaden the ball

۹- کنترل توپ با قسمتی از بدن مانند استپ سینه

۱۰- deck

۱۰- جعبه همراه داور حاوی کارت های زرد و قرمز

۱۱-deep

۱۱- عمق زمین حریف

۱۲- heavy defeat

۱۲- شکست سنگین

۱۳- suffer a 0-2 defeat

۱۳- متحمل شکست دو بر صفر شدن

۱۴- defeat at the hands of …

۱۴- شکست در برابر

۱۵- defender

۱۵- مدافع

The Italian defender Paolo Maldini will play one more season with his club AC Milan this year.

۱۶- defense

۱۶- دفاع

Spain’s defense was the best at the recent euro 2008 tournament- they only conceded 2 goals throughout.

۱۷- defensemen

۱۷- مدافعین

۱۸- defensive midfielder

۱۸- هافبک دفاعی

۱۹- defensive pressure

۱۹- یارگیری سایه به سایه بازیکنان حریف

۲۰- defensive Stance

۲۰- مواضع دفاعی

درس سوم لغات فوتبال زبان انگلیسی
درس سوم لغات فوتبال زبان انگلیسی

۲۱- defending team

۲۱- تیمی که صاحب توپ نیست و در حال دفاع است.

۲۲- defensive third

۲۲- یک سوم دفاعی زمین

۲۳- deflect

۲۳-  منحرف شدن (پس از برخورد به مانعی)

۲۴- deflection

۲۴- انحراف

Navidkia’s effort deflected off the wall just wide of the Frontal goal.

۲۵- delaying

۲۵- به تاخیر انداختن

۲۶- denying an obvious goal scoring opportunity

۲۶- فرصت آشکار گل زدن را از تیمی گرفتن

۲۷- Derby

۲۷- بازی بین دو تیم همشهری رقیب

The big derbies in the premier league include: Liverpool – Everton ; Newcastle Sunderland; spurs – arsenal and man city – man utd.

۲۸- Direct

۲۸- مستقیم

۲۹- Direct Free Kick

۲۹- ضربه ی آزاد مستقیم

۳۰- direct Kick

۳۰- ضربه ی آزاد

۳۱- disallowed goal

۳۱- گل مردود

Diego maradona’s goal against England in the 1986 world cup quarter – final should have been disallowed for handball.

۳۲- Disciplinary panel/body

۳۲- کمیته انضباطی

۳۳- dismiss

۳۳- از زمین اخراج کردن

۳۴- display

نمایش، نحوه بازی

۳۵- Poor display

۳۵- بازی ضعیف

۳۶- Dissent

۳۶- مخالفت و اعتراض به تصمیم داور از سوی بازیکن

Wayne rooney often gets into for showing dissent.

۳۷- dispossess

۳۷- توپ را از بازیکن گرفتن

۳۸- dive

۳۸- شیرجه رفتن

۳۹- dive to save a shot (or ball)

۳۹- شیرجه رفتن برای گرفتن توپ

۴۰- dive

۴۰-  خود را به زمین انداختن (برای فریب داور)

۴۱- diving Header

۴۱- با شیرجه ضربه ی سر زدن

۴۲- diving

۴۲- زمین خوردن / شیرجه رفتن (به قصد فریب داور)

۴۳- division

۴۳- بخش، دسته

There are four professional divisions in England: the premier leagut; the championship; division 1 and division 2.

۴۴- Division 1

۴۴- لیگ (دسته یک)

۴۵- down

۴۵- عقب بودن

۴۶- Iran fought back from two goals down

۴۶- ایران که دو گل عقب بود با تلاش گل ها را جبران نمود

۴۷- down the line

۴۷- (در پرتاب اوت) توپ را در امتداد خط طولی زمین پرتاب کردن (در مقابل پرتاب به وسط زمین)

۴۸- downfield

۴۸- به سمت دروازه حریف

۴۹- go down 4-1 to a team

۴۹- چهار بر یک از تیمی عقب افتادن

۵۰- go down

۵۰- عقب افتادن

درس سوم لغات فوتبال زبان انگلیسی
درس سوم لغات فوتبال زبان انگلیسی

۵۱- go down 2-0 away to (a team)

۵۱- در بازی غیر خانگی در مقابل (تیمی) دو بر صفر عقب افتادن

۵۲- be two goals down

۵۲- دو گل عقب بودن

۵۳- go down

۵۳- عقب افتادن

Birmingham pressed after going two down

۵۴- drag the ball

۵۴- توپ را با کفش غلتاندن

۵۵- draw

۵۵- تساوی، مساوی کردن، قرعه کشی کردن

The draw for the champions league quarter- first leg 1-1 but Liverpool won the second game to progress.

۵۶- be held to a draw

۵۶- با نتیجه تساوی متوقف شدن

۵۷- draw against a team

۵۷- بازی را به تساوی کشاندن

۵۸- draw 2-2 at home

۵۸- در خانه با نتیجه ۲-۲ مساوی کردن

Perspolis was held 1-1 by lowly rated team

۵۹- goalless draw

۵۹- تساوی بدون گل

۶۰- draw

۶۰- قرعه کشی، قرعه کشی کردن

۶۱- goalless draw

۶۱- تساوی بدون گل

۶۲- draw 1-1 against a team

۶۲- با تیمی به تساوی یک – یک رسیدن

۶۳- drive

۶۳- شوت زمینی و سنگین

۶۴- dribble

۶۴- دریبل

Cristiano Ronaldo loves to dribble with the ball at pace.

۶۵- make dribbles

۶۵- دریبل زدن

۶۶- dominate

۶۶- بازی را در دست داشتن

۶۷- dominant foot

۶۷- پای تخصصی، پای غالب

۶۸- dangerous play

۶۸- بازی خطرناک

۶۹- dribble past a player

۶۹- بازیکنی را دریبل زدن

۷۰- dribble

۷۰-  دریبل زدن

۷۱- dribbler

۷۱- بازیکن پا به توپ

۷۲- drop zone

۷۲- قعر جدول

Unfortunately for derby county fans their team could not escape from the drop zone all season.

۷۳- duration (full)

۷۳- وقت معمول بازی

۷۴- dummy Run:

۷۴- نوعی تاکتیک در آن بازیکن به سمت توپ حرکت می کند و وانمود می کند قصد دارد توپ را تصاحب کند اما اجازه می دهد که توپ از وی عبور کند و به بازیکن هم تیمی برسد.

۷۵- Total soccer

۷۵- فوتبال شناور

 

درس سوم لغات فوتبال زبان انگلیسی
درس سوم لغات فوتبال زبان انگلیسی

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.