0

درس اول لغات فوتبال زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی

 Aa لغات فوتبال انگلیسی گروه

۱-abandon

۱- متوقف کردن، دست کشیدن

Abandon the game

زمین بازی را ترک کردن (به علت آب و هوای بد، اغتشاش تماشاگران یا هر دلیل دیگر)

A football match between two fierce rivals had to be abandoned after disorder broke out following a sending off.

۲- adrift

۲- اختلاف گل

The two teams were two goals adrift.

۳- advance

۳- صعود کردن (به مرحله ی بعد)

Iran need a tie to top Group c and advance to the World Cup Final.

۴- advantage

۴- آوانتاژ، برتری

۵- advantage rule

۵- قانون آوانتاژ

۶- give/ play advantage

۶- آوانتاژ دادن، دستور اجازه بازی را دادن

۷- African

۷- دریبل دو طرفه

۸- aggregate

۸- مجموع، کل

Arsenal swept to a 10-0 win over Bangor City of wales to complete a record 13-0 aggregate victory in the Champions League era.

۹- aggregate goals

۹- مجموع گل ها

۱۰- on aggregate

۱۰- در مجموع

Despite an impressive second half rally and 2-0 win over AC Milan, AC Rome lost the two leg match 2-4.

۱۱- ahead

۱۱- جلو، پیش

۱۲- put a team ahead

۱۲- تیمی را پیش (جلو) انداختن

Karimi put Iran ahead 1-0 in the seventh minute, and Daie and Azizi added two more before halftime.

۱۳- angle

۱۳- زاویه

۱۴- tight angle

۱۴- زاویه بسته

۱۵- scoring from a tight angle

۱۵- از زاویه بسته گل زدن

Brazilian left-back Andre Santos scored his first Arsenal goal from a tight angle to double their lead.

۱۶- arc

۱۶- نیم دایره  چهر گوشه زمین محل زدن ضربه کرنر

The area

محوطه جریمه

۱۷- armband

۱۷- بازوبند

۱۸- assist (for goal)

۱۸- پاس گل دادن

He has played 27 matches this season scoring 4 and assisting 3 goals.

Not only did Cristiano Ronaldo score more than 40 goal last season he also had more than 10 assists for his teammates.

۱۹- attack

۱۹- حمله

۲۰- attacker

۲۰- مهاجم

Who is the best attacker in the world now? Kaka? Messi? Ronaldo? Torres? Villa?

درس اول لغات فوتبال انگلیسی
درس اول لغات فوتبال انگلیسی

۲۱- attacking half

۲۱- نیمه زمین تیم مقابل

۲۲- attacking midfielder

۲۲- هافبک تهاجمی

۲۳- attacking team

۲۳- تیم صاحب توپ

۲۴- attacking third

۲۴- یک سوم حمله

۲۵- set up attacks

۲۵- تدارک حمله دیدن

۲۶- attendance

۲۶- تعداد تماشاگران

The world record for a football attendance was 200000 who watched Brazil lose to Uruguay in the 1950 world cup final.

۲۷- away

۲۷- بیرون از زمین خانگی، در زمین حریف

۲۸- away draw

۲۸- تساوی در زمین حریف

۲۹- ۲-۱ away win at (a team)

۲۹- برد در بیرون خانه با نتیجه دو بر یک

۳۰- pick up a vital 2-1 away win at …

۳۰- پیروزی حیاتی دو بر یک در خانه … کسب کردن

Sepahan continue to impress and picked up a good 2-1 away win at Esteghlal, Akbari grabbing the winner to snatch all three points.

۳۱- play away

۳۱- در زمین حریف بازی کردن

۳۲- away fans

۳۲- تماشاگران طرفدار تیم مهمان

۳۳- away (Game)

۳۳- بازی در زمین (خانه) حریف

۳۴- away strip

۳۴- پیراهنی که تیم در بازی های غیر خانگی می پوشد

۳۵- away win

۳۵- پیروزی در زمین (خانه) حریف

۳۶- ۲-۱ away win at Barcelona

۳۶- ۲-۱ در بارسلونا برنده شدن

۳۷- take three points away to [a team]

۳۷- سه امتیاز بازی را در زمین حریف کسب کردن

۳۸- away

۳۸- دروازه بان به بازیکنین: “توپ را از محوطه خطر دور کنید”.

۳۹- away goals

۳۹- گل های زده شده در خانه حریف

Atlas have two away goals after drawing 2-2 at Boca juniors in the Copa liberadores semi- final first leg.

۴۰- after extra time

۴۰- بعد از وقت اضافه

۴۱- AFC

۴۱- کنفدراسیون فوتبال آسیا

۴۲- assistant referee

۴۲- کمک داور

With the new offside rule being introduced the work of the assistant referee is becoming more important.

Bb لغات فوتبال انگلیسی گروه

۱-back

۱- دفاع

۲- pull one back

۲- یکی از گل های خورده را جبران کردن

Owen immediately pulled one back.

۳- “back and face”

۳- «برگرد و در کار دفاعی شرکت کن»

۴- back door

۴- منطقه کنار تیر دوم

۵- back four

۵- خط دفاعی چهار نفره

۶- back header

۶- پاس به عقب با سر

۷- back line

۷- خط دفاعی

۸- back pass

۸- پاس به عقب

۹- back post

۹- تیر دوم، منطقه نزدیک تیر دوم

۱۰- back tackle

۱۰- تکل از پشت

درس اول لغات فوتبال انگلیسی
درس اول لغات فوتبال انگلیسی

۱۱- back a goal

۱۱- حالت ایستادن پشت به دروازه

۱۲- full back

۱۲- دفاع آخر

۱۳- left back

۱۳- دفاع چپ

۱۴- badge

۱۴- علامت یا نشان باشگاه

۱۵- ball

۱۵- توپ

۱۶- ball watchers

۱۶- بازیکنانی که فقط روی حرکت توپ متمرکز می کنند و از جاگیری حریف غفلت می ورزند.

۱۷- ball watching

۱۷- تمرکز روی توپ و غفلت از یارگیری بازیکنان حریف

۱۸- put inch – perfect through ball

۱۸- پاس تودر بسیار دقیق

۱۹- recover the ball

۱۹- دوباره توپ را تصاحب دادن

۲۰- long ball

۲۰- توپ بلند- پاس بلند

۲۱- run to a long ball

۲۱- به سمت پاس بلند ارسال شده دویدن

۲۲- Ball to hand

۲۲- خطای هند غیرعمد

۲۳- set the ball up

۲۳- توپ را کاشتن

۲۴- “ball”

۲۴- خطاب بازیکن به بازیکن هم تیمی: (توپ را برای من رها کنید)

۲۵- ball carrier

۲۵- بازیکن صاحب توپ

۲۶- bat

۲۶- ضربه زدن

۲۷- bat the ball away

۲۷- توپ را مشت کردن

۲۸- beat

۲۸- شکست دادن

۲۹- beat a team 2-1

۲۹- تیمی را ۲-۱ شکست دادن

۳۰- behind

۳۰- پشت سر

۳۱- behind the defender

۳۱- پشت دفاع

۳۲- fall 3 behind

۳۲- سه گل عقب افتادن

۳۳- be 3 behind

۳۳- سه گل عقب بودن

۳۴- bench

۳۴- نیمکت (بازیکنان ذخیره)

۳۵- keep to the bench

۳۵- نیمکت نشین کردن

۳۶- be dropped to the bench

۳۶- نیمکت نشین بودن

۳۷- bend

bend the ball

۳۷- ضربه قوس دار زدن (به منظور عبور از دیواره دفاعی)

۳۸- bicycle kick

۳۸- ضربه قیچی

Hugo Sanchez scored some amazing bicycle kicks for real Madrid.

۳۹- blast

۳۹- ضربه سنگین و پرشتاب

۴۰- bomb

۴۰- شوت بلند و بی هدف از راه دور که به صورت اتفاقی وارد دروازه شود.

۴۱- book

۴۱- اخطار، اخطار دادن، رزرو کردن

۴۲- booking

۴۲- اخطار

۴۳- sent off a player for two bookings

۴۳- با دو کارت اخراج کردن

۴۴- book a place in UEFA Cup group stage

۴۴- راهیابی به مرحله گروهی جام یوفا

۴۵- Booking

۴۵- اخطار

Player was sent off for receiving two bookings in the same match.

۴۶- boots

۴۶- کفش فوتبال

۴۷- box

۴۷- مشت کردن

۴۸- box the ball out of danger

۴۸- توپ را با مشت از محوطه خطر دور کردن

۴۹- bottoms teams

۴۹- تیم های قعر جدول

۵۰- bounce off

۵۰- برخورد کردن (به بازیکن یا تیر دروازه)

۵۱- bounce off a player/ crossbar

۵۱- (در صحبت از توپ) به بازیکن/ تیر برخورد کردن و برگشتن

۵۲- bounce off the crossbar

۵۲- (در صحبت از توپ) پس از برخورد به تیر برگشتن

۵۳- bounce off the crossbar into the path of…

۵۳- (توپ) پس از برخورد به تیر دروازه جلوی پای … افتادن

۵۴- bring in a player

۵۴- بازیکنی را وارد زمین کردن

۵۵- go off

۵۵- از زمین بیرون رفتن

۵۶- the blues

۵۶- آبی پوشان

۵۷- blow for a free kick

۵۷- (در صحبت از داور) اعلام ضربه آزاد کردن

۵۸- block

۵۸- مسدود کردن

۵۹- block the view of the goal keeper

۵۹- دید دروازه بان را کور کردن

۶۰- block tackle

۶۰- تکل از جلو

۶۱- bring down

۶۱- سرنگون کردن

۶۲- bring down a player

۶۲- بازیکنی را سرنگون کردن

۶۳- bring in

۶۳- وارد کردن بازیکن به زمین

۶۴- baseball throw

۶۴- پرتاب بلند توسط دروازه بان

۶۵- pipe

۶۵- پرتاب بلند توسط دروازه بان

۶۶- between the pipes

۶۶- در چهارچوب (دروازه)

۶۷- blow

۶۷- فرصت کوتاهی که در زمان بازی برای استراحت بازیکنان پیش می آید (مثلا در هنگام بیرون بردن بازیکن مصدوم)

۶۸- give a team the body

۶۸- بازی با استفاده از قدرت بدنی و درگیری فیزیکی

Arsenal have been giving Liverpool the body.

۶۹- His name goes in the book.

۶۹- نام او در این کتاب می رود.

۷۰- boom ball

۷۰- بازی فوتبالی که در آن بازیکنان بی هدف فقط به توپ ضربه می زنند.

۷۱- bouncera “goalkeeper

۷۱- دروازه بان

۷۲- Box “۱۸- Yard Box”

۷۲- محوطه ۱۸ قدم، محوطه جریمه

۷۳- Box it!

۷۳- فرمان به بازیکن صاحب توپ: “توپ را به محوطه جریمه بفرست.”

۷۴- brace (of goals)

۷۴- دو گل

He scored a brace.

۷۵- Brazilian soccer

۷۵- فوتبال برزیلی

۷۶- Brazilian bunk up

۷۶- حرکات شادی تیم برزیل پس از ثمر رساندن گل

۷۷- break

۷۷- حمله تند و سریع به دروازه حریف (معمولا در ضد حمله ها اتفاق می افتد)

۷۸- breakaway

۷۸- فرار مهاجم از کمند دفاع و تک به تک شدن با دروازه بان

۷۹- bring on

۷۹- به زمین فرستادن

۸۰- build from the back

۸۰- حمله را از دروازه خودی شروع کردن

درس اول لغات فوتبال انگلیسی
درس اول لغات فوتبال انگلیسی

۸۱- bump

۸۱- مشت کردن توپ

۸۲-bump ball

۸۲- ازدحام بازیکنان اطراف توپ

۸۳- Bundesliga

۸۳- لیگ فوتبال آلمان

The current Bundesliga champions are Bay-ern Munich

۸۴- bunker defense

۸۴- چیدن اکثر بازیکنان تیم جلوی دروازه برای ممانعت از گل زدن حریف (شیوه دفاع تیم های ضعیف)

۸۵- by- kick

۸۵- ضربه کاشته دروازه

۸۶- by- line

۸۶- خط عرضی زمین فوتبال

۸۷- bye

۸۷- روزی از هفته که تیمی مانند تیم های دیگر مسابقه ندارد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.