0

داستان پیرمرد روی ماه به انگلیسی | The Old Man on the Moon

داستان کوتاه پیرمردی روی ماه : The Old Man on the Moon

پارکر از همان سنین کودکی همیشه می گفت که می خواهد یک فضانورد شود. اما هر چقدر که مطالعه و کار می کرد و آزمون های مختلف را انجام میداد، هرگز انتخاب نمی شد. سرانجام سن او آنقدر بالا رفت که دیگر نمی توانست در آزمون های گزینشی شرکت کند. او دیگر هرگز نمی توانست به رؤیای خود تحقق بخشد.

 

مردم به خاطر همه ی وقت و تلاشی که پار کر صرف کرده بود تا یک فضانورد شود، برایش متاسف بودند و علی رغم اینکه او گفته بود دست از جاه طلبی اش می کشد، همچنان سرگرم آموزش و مطالعه بود، انگار که قرار است باز هم در آزمون های ماه بعد شرکت کند.

 

او به تلاش خود ادامه می داد، تا اینکه وقتی خیلی پیر شده بود، شنید فضانوردان در حال انجام آزمایشات طبی بسیار مهمی هستند و برای انجام آن آزمایشات به یک فضانورد خیلی پیر نیاز دارند. پارکر، که اکنون با عصا راه می رفت تنها پیرمردی بود که در کل دنیا آموزش دیده بود تا با موشک به فضا پرتاب شود. بنابراین هنگامی که هیچ کس انتظارش را نداشت، پارکر به خاطر کمک به تحقیقات علمی، خود را در حال پرواز در فضا دید. دانش به دست آمده در طی آن مأموریت های فضایی، به درمان یکی از وخیم ترین بیماری های افراد پیر و سالخورده کمک کرد و از پارکر به عنوان یک قهرمان قدردانی شد.

 

عکس های فضانوردی که با عصا و بدون دندان بود در سراسر دنیا پخش شد و به سمبل و نماد اشتیاق به یادگیری تا پایان عمر تبدیل شد. این ماجرا نشان میدهد که تلاش دائمی، همیشه پاداشی را به همراه دارد، حتی اگر این پاداش به شکلی که در ابتدا انتظارش را داشتیم، نباشد.

From an early age, Parker always said that he would be an astronaut. But no matter how much he studied, worked, and took tests, he was never selected. Finally, he grew over the maximum age for taking the selection tests. He would never be able to fulfill his dream.

 

People thought about all the time and effort Parker had put into trying to be an astronaut, and they felt sorry for him. Despite what he was told about having to abandon his ambition, Parker continued training and studying, as though he was going to sit the tests next month.

 

He carried this on as he got older, and when he was a very old man he heard that they were doing some very important medical experiments. For those experiments they needed a very old astronaut. Parker, who now walked with a stick, was the only old man in the whole world who was trained to fly in a rocket. So, when no one expected it, Parker found himself flying in space, all in the aid of science. The knowledge gained during those missions helped to cure one of the worst sicknesses for old people, and Parker was celebrated as a hero.

 

Photos of the astronaut with a walking stick and no teen spread all over the world, and became a symbol of how you can never train or learn too much. It showed that persist effort always brings reward, even though that reward may not  be in the form we had first expected

فایل صوتی داستان پیرمردی روی ماه

لغات کاربردی انگلیسی داستان پیرمردی روی ماه

فضانورد

آزمون های گزینشی

علی رغم

خیلی پیر

موشک

قدردانی

سمبل و نماد

اینستاگرام استاد انگلیسی

با کلی پست های آموزشی رایگان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.