0

داستان طبل ها در فضا انگلیسی | Drums in Space

داستان کوتاه طبل ها در فضا : Drums in Space

برندا بونگوس دختر هنرمند و شادی بود که رؤیای بزرگ نواختن طبل در یک ارکستر را در سر داشت. اما یک مانع بزرگ بر سر راهش وجود داشت. او برای اینکه بتواند در یک ارکستر طبل بزند، نیاز به تمرین زیاد داشت، اما در همسایگی او عده ای افراد پیر زندگی می کردند که بسیاری از آنها بیمار بودند و در خانه از آنها مراقبت می شد. او می دانست که سروصدای نواختن طبل واقعا باعث آزار و اذیت همسایه های پیرش خواهد شد .

 

برندا، دختر خیلی خوب و مؤدبی بود. او همیشه سعی می کرد پیدا کند که بدون آزار دیگران بتواند نواختن طبل را تمرین کند.

بنابراین همیشه تلاش می کرد در عجیب ترین مکانها، مثل زیرزمی اشپزخانه، زیر شیروانی و حتی زیر دوش به تمرین بپردازد. اما این کار هم کافی نبود، چون همیشه کسی وجود داشت که از این کار او می رنجید. ولی از آنجا که او باید تمرین زیادی می کرد، وقت زیادی را صرف جست وجو در کتابها و پیدا کردن راه حل برای مشکل خود کرد.

 

یک روز، وقتی که سرگرم تماشای یک مستند علمی از تلویزیون بود، شنید که صدا نمی تواند در فضا منتقل شود، زیرا در فضا هوایی وجود ندارد. در آن لحظه بود که برندا تصمیم گرفت به یک فضانورد موسیقیدان تبدیل شود.

 

با کمک تعداد بسیاری کتاب و صرف مدت زمان زیادی کار و زحمت، برندا توانست یک حباب فضایی بسازد. این حباب ، توپ شیشه ای بزرگی بود که به ماشینی وصل شده بود، که همه ی هوای درون آن را می مکید. تنها چیزهایی که در این حباب وجود داشت یک طبل و یک صندلی بود. برندا سوار بر صندلی فضایی که طراحی کرده بود داخل این حباب میشد، دستگاه را روشن می کرد و…

 

او داخل حباب فضایی خود، مثل یک کودک وحشی طبل میزد! مدت زیادی نگذشت که برندا بونگوس، فضانورد موسیقیدان، خیلی معروف شد. هر روز عده زیادی برای دیدن برندا و طبل زدن او در درون حباب فضایی می آمدند و او با نصب دو بلندگو می توانست صدای طبل ها را به گوش آنها برساند. مدت کوتاهی پس از تمرین درون حباب فضایی، برندا از حباب بیرون آمد و کنسرت دادن را شروع کرد. شهرت او آن قدر زیاد شده بود که دولت به او پیشنهاد راه اندازی نوعی سفر فضایی منحصر به فرد را داد و سرانجام برندا به یک فضانورد موسیقیدان واقعی تبدیل شد و اکنون به جایی بسیار فراتر از رؤیای اولیه خود، یعنی نواختن طبل در ارکستر، دست یافته بود.

 

سال ها بعد، وقتی که از برندا پرسیدند که چگونه توانست به این همه موفقیت دست یابد، پاسخ داد: «اگر آن افراد پیری که در همسایگی ام بودند آنقدر برایم مهم نبودند، من هم آنقدر وقت و تلاش صرف پیدا کردن راه حل مشکل خود نمی کردم و هیچ یک از چیزهایی که اتفاق افتادند، رخ نمی دادند».

Brenda Bongos was a happy, artistic girl, a girl with one big ambition – to play the drums in a band. But one big obstacle lay in her way. To be good enough to play in a band Brenda had to practice a lot, but she lived next-door to a lot of old people – many of them sick – in a care home. She knew that the sound of beating drums and crashing cymbals would really get on their nerves.

 

Brenda was a very good, respectful, girl. She always tried to find a way of practicing her drums without bothering other people. So, she had tried playing in the strangest places; a basement, a kitchen, an attic, and even in a shower. But it was no good; there was always someone it would annoy. However, determined to practice as much as she could, Brenda spent most of her time playing on books and boxes, and looking for new places to practice.

 

One day, while watching a science documentary on TV, she heard that sound cannot travel in space, because there’s no air. At that moment, Brenda Bongos decided to become a sort of musical astronaut.

 

With the help of a lot of time, a lot of books, and a lot of Work, Brenda built a space bubble. This was a big glass ball connected to a machine which sucked out all the air inside. All that would be left inside was a drum kit and a chair. Brenda got into the space suit she had made, entered the bubble, turned on the machine, and…

 

She played those drums like a wild child!

 

It wasn’t long before Brenda Bongos – The Musical Astronaut’ – had become very famous. So many people came to see her play in her space bubble that she had to mount a pair of speakers so that everyone could listen to her play Shortly afterwards she came out of the bubble and started giving concerts. Her fame spread so much that the government proposed that she form part of a unique space journey. Finally, Brenda was a real musical astronaut, and had gone far beyond her first ambition of playing drums in a band.

 

Years later, when they asked her how she had achieved all this, she thought for a moment, and said,

“If those old people next-door hadn’t mattered so much to me, I wouldn’t have gone to such lengths to find a solution, and none of this would have ever happened.”

متن داستان را با صدای بلند گوش دهید 🙂

لغات کاربردی انگلیسی طبل ها در فضا

هنرمند

مودب

زیرشیروانی

مستند علمی

فضانورد موسیقیدان

مشهور

مهم نبودند

اینستاگرام ما رو از دست ندید !

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.