0

آموزش مکالمات انگلیسی در مورد خودرو

 

آموزش مکالمات انگلیسی در مورد خودرو

در این بخش به کلیات مکالمات مربوط به آموزش مکالمات انگلیسی در مورد خودرو پرداخته شده است. سایر مکالمات در مورد اجزای داخل بدنه. موتور و تعمیرات در درس های دیگری مورد توجه قرار خواهد گرفت.

آموزش زبان انگلیسی

۱_ماشیت داری؟ بله یه تویوتا دارم.

.Do you have a car? Yes, I have a Toyota

۲_چه مدلی است؟ مدل ۲۰۱۰ است.

.What model is it? It’s 2010

۳_چه نوع ماشینی داری؟

?What kind of car do you have

۴_این ماشین دفرانسیل جلو است.

.This car has front wheel drive

۵_ماشین روشن نمی شود.خفه کرده است

.The car doesn’t start. I’ve flooded the engine

۶_نمیتونم ماشین رو روشن کنم

.I can’t get the car started

۷_ماشینو هل بدم؟

?Shall I push the car

۸_زیاد گاز نده. چرخ ها دارند بکسباد می کنند.

.Don’t give it so much gas. The wheels are spinning

۹_ماشین رو خلاص کن.حالا کلاج رو بگیر و بزن دنده یک.

.Put the car in neutral. Now, press the clutch and shift it into first gear

۱۰_کلاج را آرام رها کن.

.Slowly let out the clutch

یکی از بهترین راهای یادگیری زبان انگلیسی یادگیری جملات انگلیسی می باشد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.