0

مکالمه انگلیسی درباره ی آب و هوا | The Weather

مکالمه انگلیسی درباره ی آب و هوا ، The Weather

در این بخش به آموزش مکالمه انگلیسی درباره ی آب و هوا پرداخته می شود. این بخش شامل موارد زیر است:

پرسیدن شرایط آب و هوایی، پاسخ شرایط آب و هوایی، انواع مختلف شرایط جوی (آفتابی، ابری، صاف، مه آلود، طوفانی، باران، گرم و مرطوب، برف، تگرگ،رعد و برق، بوران،  )، درجه حرارت هوا و …

سعی شده است تمام تلفظ های بخش آب و هوا برای شما عزیزان قرار داده شود.

آب و هوا

The Weather

مکالمه انگلیسی درباره ی آب و هوا ، The Weather

drizzling

raining

muggy

windy

smoggy

A: What’s the weather like?

هوا چطوره؟

B: It’s sunny.

هوا آفتابيه. 

A: What’s the weather forecast?

پیش بینی وضع هوا چیه؟

B: There’s going to be a dust storm.

طوفان شن در پیش است. 

A: How’s the weather?

هوا چطوریه؟

B: It’s hot.

هوا گرمه.

A: What’s the temperature?

درجه حرارت چنده؟

B: It’s 45 degrees Centigrade.

چهل و پنج درجه سانتی گراد.

فارنهایت و سلسیس (سانتی گراد) Fahrenheit and celsius

با توجه به اینکه در آمریکا برای درجه حرارت هوا از واحد فارنهایت استفاده می شود، تبدیل فارنهایت به سانتیگراد اهمیت پیدا می کند. برای این کار درجه فارنهایت را از ۳۲ کم کرده نتیجه را ضربدر ۵ کرده و بر ۹ تقسیم می کنیم.

برای تبدیل سانتی گراد به فارنهایت آن را ضربدر ۹ کرده، نتیجه را تقسیم بر ۵ می کنیم و به ۳۲ اضافه می نمائیم. به این مثال توجه کنید:

A: “What is the average temperature in Seoul during June?”

 متوسط درجه حرارت در ماه جون در سئول چند است؟

B: “It is usually about 26 degrees Celsius during June.”

درجه حرارت معمولا حدود ۲۶ درجه سانتی گراد در ماه جون است.

A: “What is that in Fahrenheit?”

این درجه به واحد فارنهایت چند می شود؟

B: “That would be a about 80 degrees Fahrenheit.”

اون حدود ۸۰ درجه فارنهایت می شود.

جدول تغييرات فارنهایت به سانتی گراد

Celsius

0

-6.7

-12.2

-17.8

Fahrenheit

32

20

10

0

Celsius

21.1

18.3

15.6

10

4.4

Fahrenheit

70

65

60

50

40

Celsius

37.8

32.2

28.4

26.7

23.9

Fahrenheit

100

90

85

80

75

واژگان

آب و هوا


۱٫ آفتابی
۲٫ ابری
۳٫ صاف
۴٫ غبارآلود

۵٫ مه آلود

۶٫ مه دودی

۷٫ طوفانی

۸٫ مرطوب گرم و مرطوب

۹٫ باران

۱۰٫ نم نم باران

۱۱٫ برف

۱۲٫ تگرگ

۱۳٫ یخ باران

۱۴٫ برق

۱۵٫ رعد

۱۶٫ کولاک- بوران

۱۷٫ طوفان شن

۱۸٫ موج گرما

درجه حرارت


۱۹٫ دما سنج

۲۰٫ فارنهایت

۲۱٫ سانتی گراد

۲۲٫ گرم- داغ

۲۳٫ گرم

۲۴٫ خنک

۲۵٫ سرد

۲۶٫ خیلی سرد

Weather


1. sunny

2. cloudy

3. clear

4. hazy

5. foggy

6. smoggy

7. windy

8. humid/muggy

9. rain

10. drizzle

11. snow

12. hail

13. sleet

14. lightning

15. thunderstorm

16. snowstorm

17. dust storm

18. heat wave

Temperature


19. thermometer

20. Fahrenheit

21. Centigrade/Celsius

22. hot

23. warm

24. cool

25. cold

26. freezing

تلفظ

Pronunciation

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.