0

درس پانزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت

درس پانزدهم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی

معنیلغت
اعتصاب کردن، اعتصاب۱-Strike
کاهش، تنزل کردن۲-Decline
سرکارگر۳-Foreman
سلسله مراتب/ سلسله مراتبی/ وابسته به سلسله مراتب و ریاست۴-Hierarchy/ Hierarchical/ Hierarchic
اجرا کردن، ایفا کردن/ اجرا، انجام۵-Implement/ Implementation
سرپرستی کردن، نظارت کردن۶-Oversee
رسمی، صاحب منصب۷-Official
به خود انحصار دادن/ انحصار طلبی، انحصار کردن۸-Monopolize/ Monopolization
داخلی، بومی۹-Domestic
مشاجره۱۰-Dispute
تخفیف۱۱-Discount
همکار۱۲-Colleagues
امتیاز، مزیت، سود، نفع۱۳- Benefit
متحمل شدن، پایداری/ پایدار۱۴-Sustain/ Sustainable
پخش، ترخیص، منتشر ساختن۱۵-Release

بخش اول از درس پانزدهم لغات صنعتی و تجاری

۱-Workers strike because of low salaries.

کارگران به علت حقوق پایین دست به اعتصاب می زنند.

۲- Management must take ultimate responsibility for the strike.

مدیریت باید مسئولیت نهایی اعتصاب را بپذیرد.

۳- All scheduled airline services will be affected by the strike.

تمام خدمات برنامه ریزی شده خطوط هوایی تحت تاثیر اعتصاب قرار خواهد گرفت.

۴- The overseas markets have now declined.

بازارهای خارج از کشور در حال حاضر کاهش یافته است.

۵- The Company reported a small decline in its profits.

شرکت کاهش اندکی را در سود خود گزارش کرد.

۶- They wish that prices would decline.

آنها آرزو می کنند که قیمت ها کاهش یابد.

۷- He is a very responsible foreman.

او سرکارگری بسیار مسئول است.

۸- He’s a warehouse foreman for a company.

او سرپرست انبار یک شرکت است.

۹- The foreman oversees a large number of workers.

سرکارگر به تعداد زیادی از کارگران نظارت می کند.

۱۰- A new management hierarchy was created within the company.

یک سلسله مراتب مدیریت جدید درون شرکت ایجاد شد.

لغات تجاری و صنعتی سلسله مراتب مدیریت management hierarchy
سلسله مراتب مدیریت management hierarchy

بخش دوم از درس پانزدهم لغات صنعتی و تجاری

۱۱- The company’s structure is hierarchical.

ساختار شرکت سلسله مراتبی است.

۱۲- It’s a very hierarchical organization in which everyone’s status is clearly defined.

این یک سازمان سلسله مراتبی است که در آن وضعیت هر فرد به وضوح تعریف شده است.

۱۳- These projects were implemented by our company.

این پروژه ها توسط شرکت ما اجرا شد.

۱۴- We have to implement new ways to improve productivity.

ما باید راه های جدیدی را برای بهبود بهره وری اجرا کنیم.

۱۵- We convinced the CEO about the implementation of the new plan.

ما مدیرعامل را در خصوص اجرای طرح جدید متقاعد کردیم.

۱۶- He was hired to oversee the design and construction of the new facilities.

او برای نظارت بر طراحی و ساخت تاسیسات جدید استخدام شد.

۱۷- You must employ someone to oversee the project.

شما باید کسی را برای نظارت بر پروژه استخدام کنید.

۱۸- A team has been appointed to oversee the work.

یک تیم برای نظارت بر کار ممنصوب شده است.

۱۹- There has still been no official confirmation of the report.

هنوز گزارش تایید رسمی نشده است.

۲۰- The official launch date is in May.

تاریخ راه اندازی رسمی در ماه می است.

لغات تجاری و صنعتی راه اندازی launch
راه اندازی launch

بخش سوم از درس پانزدهم لغات صنعتی و تجاری

۲۱- What is your country official language?

زبان رسمی کشور شما چیست؟

۲۲- If we join together we can almost monopolize the whole market.

اگر ما با هم متحد شویم می توانیم تقریبا کل بازار را انحصار کنیم.

۲۳- Is monopolization in car market reasonable?

آیا انحصار در بازار خودرو معقول است؟

۲۴- According to the explanation of the game theory, none of firms can prevent the other firms’ entrance and then monopolize the market.

با توجه به توضیح تئوری بازی، هیچ یک از شرکت ها نمی توانند مانع وارد شدن سایر شرکت ها و سپس انحصاری شدن بازار شوند.

۲۵- Our company hopes to attract both foreign and domestic investors.

شرکت ما امیدوار است سرمایه گذاران داخلی و خارجی را جذب کند.

۲۶- We have a big share in the domestic market.

ما سهم بزرگی در بازار داخلی داریم.

۲۷- Attracting domestic and foreign investment to produce parts was the main goal of the exhibition.

هدف اصلی این نمایشگاه جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای تولید قطعات بود.

۲۸- The firm is involved in a legal dispute with company.

شرکت درگیر یک نزاع قانونی با یک شرکت رقیب است.

۲۹- The union is in dispute with management over working hours.

اتحادیه در حال مشاجره (مباحثه) با مدیریت در خصوص ساعات کار است.

۳۰- We’re in dispute about overtime rates.

ما در حال مباحثه (مشاجره) در مورد نرخ اضافه کاری هستیم.

لغات تجاری و صنعتی مباحثه dispute
مباحثه dispute

بخش چهارم از درس پانزدهم لغات صنعتی و تجاری

۳۱- There is a special discount for staff.

تخفیف ویژه ای برای کارکنان وجود دارد.

۳۲- You can ask a dealer for a discount whether you pay cash or buy on credit.

شما چه به صورت نقد خرید کنید یا به صورت اعتباری می توانید از فروشنده درخواست تخفیف کنید.

۳۳- The store will discount 5% for cash payment.

فروشگاه برای پرداخت نقدی ۵% تخفیف خواهد داشت.

۳۴- They still require supervision by skilled colleagues.

آنها هنوز نیازمند به نظارت همکاران ماهر هستند.

۳۵- He has told me about the new colleague.

او به من درباره همکار جدید گفت.

۳۶- She was recommended for the post by a colleague.

او برای این پست توسط یک همکار پیشنهاد شد.

۳۷- Management and staff are negotiating over pay, benefits and working conditions.

مدیریت و کارگران در مورد پرداخت، مزایا و شرایط کاری مذاکره می کنند.

۳۸- The customer can get more benefit without the middleman.

مشتری می تواند بدون وجود واسطه سود بیشتری به دست آورد.

۳۹- We want to create sustainable benefits for stockholders.

ما می خواهیم مزایای (سودهای) پایدار برای سهامداران ایجاد کنیم.

۴۰- The creation of an efficient and sustainable transport system is essential for the company.

ایجاد یک سیستم حمل و نقل کارآمد و پایدار برای شرکت ضروری است.

بخش پنجم از درس پانزدهم لغات صنعتی و تجاری

۴۱- Success in export field requires hard and sustained efforts.

موفقیت در زمینه صادرات به تلاش های سخت و پایدار نیاز دارد.

۴۲- The purpose of planning is to make the most effective use of resources and obtain the highest level of sustainable productivity.

هدف از برنامه ریزی، استفاده موثر از منابع و به دست آوردن بالاترین سطح بهره وری پایدار است.

۴۳- The factory faced serious fines for releasing dangerous chemicals into the river.

کارخانه با جریمه های جدی برای آزادسازی مواد شیمیایی خطرناک در رودخانه مواجه شد.

۴۴- The new software is planned to release in April.

انتشار نرم افزار جدید برای ماه آوریل برنامه ریزی شده است.

۴۵- The information about the new product will be released tomorrow.

اطلاعات مربوط به محصول جدید فردا منتشر خواهد شد.

از سری آموزش های لغات صنعتی، تجاری و بازرگانی که نیاز است مطالعه شود :

۱) درس اول لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۲) درس دوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۳) درس سوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۴) درس چهارم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۵) درس پنجم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۶) درس ششم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۷) درس هفتم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۸) درس هشتم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۹) درس نهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۰) درس دهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۱) درس یازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۲) درس دوازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۳) درس سیزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۴) درس چهاردهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۵) درس پانزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۶) درس شانزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۷) درس هفدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۸) درس هجدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۹) درس نوزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۲۰) درس بیستم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.