0

درس دوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت

درس ۲ لغات صنعتی و تجارتی در زبان انگلیسی

 

معنی

لغت

استخدام کردن / استخدام / کارفرما۱- Employ / Employment/ Employer
رئیس۲- Boss
دلال / واسطه۳- Middleman
توسعه دادن / توسعه۴- develop / development
نیاز داشتن، لازم دانستن/ نیازمندی۵- Require / requirement
تعمیر کردن۶- Repair
ساختن، ساخت، تولید / سازنده، صاحب کارخانه۷- Manufacture / manufacturer
کاستن، کم کردن / کاهش، تقلیل۸- Reduce / Reduction
قرارداد، پیمان / پیمان کار، مقاطعه کار۹- Contract \ Contractor
نگهداری ، نگهداشت۱۰- Maintenance
شرکت، تجارتخانه، استوار سفت، محکم۱۱- Firm
سهم، سهم بردن۱۲- Share
مدیر عامل۱۳- CEO(chief executive officer)
مونتاژ کردن، سوار کردن۱۴- Assemble
کمبود، کسری۱۵- Shortage

 

بخش اول لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱-The development of the factory will mean the employment of sixty workers.

توسعه کارخانه به معنای اشتغال (استخدام) شصت کارگر خواهد بود.

۲- How many workers do you employ at your factory?

چند کارگر در کارخانه خود استخدام می کنید؟

۳- You must employ someone to manage the project.

شما باید کسی را برای مدیریت پروژه استخدام کنید.

۴- Is your boss nice to you?

آیا رئیس شما با شما خوب است؟

۵- Why the boss is angry with me?

چرا رئیس از من عصبانی است؟

۶- My boss doesn’t impose his personal belief on his employees.

رئیس من عقاید شخصیتش را به کارمندانش تحمیل نمی کند.

۷- The company needs to develop marketing of its products.

این شرکت نیاز به توسعه بازاریابی محصولات خود دارد.

۸- What are the problems to productivity development in your country?

مشکلات توسعه بهره وری در کشور شما چیست؟

۹- We are trying to develop foreign markets for our products.

ما در تلاش هستیم که بازار خارجی محصولاتمان را توسعه بدهیم.

۱۰- What are your requirements for starting the project?

الزامات (نیازمندی های) شما برای شروع پروژه چیست؟

لغات صنعتی و تجاری شروع پروژه starting the project
شروع پروژه starting the project

بخش دوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۱- This job requires that you work some nights and weekends.

این شغل نیازمند این است که برخی شب ها و آخر هفته ها کار کنید.

۱۲- Please telephone this number if you require any further information.

لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به این شماره تلفن کنید.

۱۳- the machine is under repair now.

ماشین هم اکنون تحت تعمیر است.

۱۴- This machine is not repairable.

این ماشین قابل تعمیر نیست.

۱۵-  We clean and repair the machines as a matter of routine.

ما ماشین ها را به صورت روزمره (روال، کار همیشگی) تمیز وتعمیر (ترمیم) می کنیم.

۱۶- We must reduce manufacturing cost.

ما باید هزینه های ساخت را کاهش دهیم.

۱۷- There are two major car manufacturers in Iran.

در ایران دو تولید کننده بزرگ خودرو داریم.

۱۸- We want to buy direct from the manufacturer and cut out the middleman.

ما می خواهیم به طور مستقیم از تولیدکننده خرید کنیم و واسطه را کم کنیم.

۱۹- Some factories have cut out the middleman and sell their products directly to customers.

برخی از کارخانجات واسطه را حذف کرده و محصولات خود را به طور مستقیم به مشتریان می قروشند.

۲۰- The firm sells its products through a middleman.

شرکت محصولات خود را از طریق واسطه می فروشد.

بخش سوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۲۱- We try to reduce the final price of the product

ما سعی می کنیم قیمت نهایی محصول را کاهش دهیم.

۲۲- Export subsidies have been reduced by 20%

یارانه های صادراتی به میزان ۲۰% کاهش یافته است.

۲۳- We had a reduce in export last year.

در سال گذشته میزان صادرات ما کاهش داشت.

۲۴- He has backed out of the contract.

او از قرارداد خارج شده است.

۲۵- It is stated in the contract that the work should be completed within a year.

در قرارداد آمده است که این کار باید ظرف یک سال تکمیل شود.

۲۶- These conditions must be stated into the contract of employment.

این شرایط باید در قرارداد استخدام بیان شود.

۲۷- They took their employer to court for breaking the contract.

آنها کارفرمای خود را برای زیر پا گذاشتن (شکستن) قرارداد به دادگاه کشاندند (بردند).

۲۸- this is maintenance and repair department.

این دپارتمان نگهداری و تعمیرات (نت) است.

۲۹- the cost of this  equipment maintenance is 800$ for a year.

هزینه نگهداری این تجهیزات ۸۰۰ دلار در سال است.

۳۰- I work in maintenance and repairs department.

من در دپارتمان نگهداری و تعمیرات کار می کنم.

لغات صنعتی و تجارت نگهداری و تعمیرات maintenance and repairs
نگهداری و تعمیرات maintenance and repairs

بخش چهارم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۳۱- Next year will be the centenary of this firm .

سال آینده صدسالگی (ایجاد) این شرکت خواهد بود.

۳۲- Most employees of the firm are from the north.

اکثر کارکنان شرکت از شمال هستند.

۳۳- She is under contract to a major American computer firm.

او قرارداد با یک شرکت رایانه ای بزرگ آمریکایی دارد.

۳۴- We are trying to develop the market share in Asia.

ما در تلاشیم تا سهم بازارمان در آسیا را توسعه دهیم.

۳۵- How many percent of the market share do you have?

شما چند درصد از سهم بازار را دارید؟

۳۶- We are trying to increase market share by 5 percent this year.

در تلاش هستیم که امسال سهم بازار را ۵ درصد افزایش دهیم.

۳۷- The London factory assemble the finished product.

کارخانه لندن محصول نهایی را مونتاژ می کند.

۳۸- What is the length of assembly hall?

طول سالن مونتاژ چقدر است؟

۳۹- These parts are not assembled correctly.

این قطعات به طور صحیح مونتاژ نشده اند.

۴۰- Our immediate requirement to complete the project is extra workers.

نیازمندی فوری (سریع) ما برای تکمیل پروژه کارگران اضافه (بیشتر) است.

لغات صنعتی و تجاری کارگران اضافه extra workers
کارگران اضافه extra workers

بخش پنجم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۴۱- The CEO’s programs has been successful.

برنامه های مدیر عامل جدید موفق بوده است.

۴۲- The CEO told on the news conference that some members of workers would lose their jobs.

مدیر عامل در یک کنفرانس خبری گفت که برخی از کارگران شغل خود را از دست می دهند.

۴۳- He is the CEO of a big firm.

او مدیرعامل یک شرکت بزرگ است.

۴۴- Industry is facing with a serious labor shortage.

صنعت با کمبود جدی نیروی کار مواجه است.

۴۵- Many companies are suffering from shortage of skilled workers.

بسیاری از شرکت ها از کمبود کارگران ماهر رنج می برند.

از سری آموزش های لغات صنعتی، تجاری و بازرگانی که نیاز است مطالعه شود :

۱) درس اول لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۲) درس دوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۳) درس سوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۴) درس چهارم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۵) درس پنجم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۶) درس ششم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۷) درس هفتم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۸) درس هشتم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۹) درس نهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۰) درس دهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۱) درس یازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۲) درس دوازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۳) درس سیزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۴) درس چهاردهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۵) درس پانزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۶) درس شانزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۷) درس هفدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۸) درس هجدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۹) درس نوزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۲۰) درس بیستم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.