0

آموزش مکالمه انگلیسی در مورد خانه و آپارتمان

آموزش مکالمه انگلیسی در مورد خانه و آپارتمان

جملات رایج زبان انگلیسی. در مورد آموزش مکالمه انگلیسی در مورد خانه و آپارتمان و قسمت های داخلی و بیرونی از جمله حیاط. اتاق ها آشپزخانه و….

آموزش زبان انگلیسی

۱_خانه من حیاط بزرگی دارد

My house has a large yard/ garden

در آمریکا برای حیاط yard و در انگلستان garden بکار می رود و منظور محوطه سرسبزی است که روبروی خانه یا دور تا دور آن را فراگرفته است.

۲_خانه ما حیاط جلویی بزرگ و حیاط عقبی کوچکی دارند

.Our house has a large front yard and small back yard

۳_من در آپارتمانی در طبقه سوم زندگی می کنم.

.I live in a apartment (Am.)/a flat (Br.) on the third floor

۴_من در یک اتاق سه اتاق خوابه زندگی می کنم

.I live in a three bedroom(ed) apartment/ flat

۵_یکی از دوستانم آپارتمان دوبلکس قشنگی خریده است.

(A friend of mine has bought a nice duplex apartment.(Am

۶_خانواده اسمیت در یک خانه دو طبقه (دوبلکس)زندگی می کنند

(The Smiths live in a ranch house.(Am

۷_منظورم خانه یک طبقه (ویلایی)بزرگی است که اطراف آنرا مح.طه سر سبزی فرا گرفته است.

(My American friend lives in a ranch house.(Am

۸_من یک سویت (آپارتمان کوچک)دارم.

(I have a/an studio (apartment)/efficiency (apartment) suite (Br.

۹_در نظر دارم یک خانه بخرم.(منظور خانه ایست که از دیگر خانه ها جداست و روبروی آن را محوطه سبز فرا گرفته است.

(I am planning to buy a detached house.(Br

۱۰_منظورم هر یک از دو خانه بهم چسبیده است که یک دیوارمشترک دارند ولی از طرف دیگر به خانه متصل نیستند

(We’ve moved into a semi-detached house lately.(Br

یکی از بهترین روش های یادگیری لغات انگلیسی حفظ جملات انگلیسی می باشد برای یادگیری بهتر جملات مکالمه انگلیسی در مورد آپارتمان فایل را دانلود کنید

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.