مکالمات در کلاس درس به زبان انگلیسی قسمت ۲ | The Classroom

آموزش مکالمه روزمره انگلیسی
ژوئن 11, 2020
بازدید : 1061 بازدید
مکالمات در کلاس درس به زبان انگلیسی

در این بخش به آموزش مکالمات روزمره در کلاس درس پرداخته می شود. این مکالمات و کارهای کلاسی شامل پرسش اسم، نشستن، گوش دادن، پاسخ دادن، پاک کردن، نوشتن، کار گروهی به زبان انگلیسی می باشد. سعی شده است تمام تلفظ های جملات برای شما عزیزان نوشته شود. شما میتوانید تمام واژگان مهم مکالمه در کلاس درس و کارهای کلاسی را به خاطر بسپارید.

همچنین به انگلیسی درباره کلاس درس خود صحبت کنید. امید است که این بخش از آموزش های مکالمه زبان انگلیسی راهنمای خوبی برای شناختن فعالیت های کلاسی در کلاس درس به زبان انگلیسی برای شما باشد.

کارهای کلاسی

Classroom Actions

مکالمات در کلاس درس به زبان انگلیسی

۱)

۱ اسمت را بگو سِی یُ نِیم ۱Say your name
۲ اسمت را تکرار کن
ریپیت یُ نِیم
۲Repeat your name
۳ اسمت را هجی کن
سپِل یُ نِیم
۳Spell your name
۴ اسمت را بنویس
پرینت یُ نِیم
۴Print your name
۵ اسمت را امضاء کن
ساین یُ نِیم
۵Sign your name
۵ بایست
ستَند آپ
۶Stand up
۷ به طرف تخته برو
گُو تو ذِ بُد
۷Go to the board
۸ روی تخته بنویس
رایت آن ذِ بُد
۸Write on the board
۹ تخته را پاک کن
ایرِیس ذ بُد
۹Erase the board
۱۰ بنشین
سِت دَون
۱۰Sit down

۲)

۱۱ بنشینید تِیک یُ سیت ۱۱Take your seat
۱۲ کتابت را باز کن
اُپِن یُ بُک
۱۲Open your book
۱۳ صفحه ده را بخوانید
رید پِیج تِن
۱۳Read page ten
۱۴ صفحه ده را مطالعه کنید
ستادی پِیج تِن
۱۴Study page ten
۱۵ کتابتان را ببندید
اُپِن یُ بُک
۱۵Open your book
۱۶ کتابت را کنار بگذار
پِت اِ وی یُ بُک
۱۶Put away your book
۱۷ دستت را بالا ببر
رایز یُ هَند
۱۷Raise your hand
۱۸ سوال کن
اَسک اِ کواِسچِن
۱۸Ask a question
۱۹ به سوال گوش بده
لِسِن تو ذِ کواِسچِن
۱۹Listen to the question
۲۰ به سوال پاسخ بده
اَنس ذِ کواِسچِن
۲۰Answer the question

۳)

۲۱ به معلم گوش بده لِسن تو ذِ تیچِ ۲۱Listen to the teacher
۲۲ تکلیفت را انجام بده
دو یُ هوم وِک
۲۲Do your homework
۲۳ به پاسخ ها بپردازید
گو اَوِ ذِ اَنسِز
۲۳Go over the answers
۲۴ اشتباهاتت را اصلاح کن
کِرِکت یُ میستِیکس
۲۴Correct your mistakes
۲۵ تكلیفت را تحویل بده
هَند این یُ هُوم وِک
۲۵Hand in your homework
۲۶ سوال را مورد بحث قرار دهید
دیسکاس ذِ کُواِسچِن
۲۶Discuss the question
۲۷ به همدیگر کمک کنید
هِلب ایچ اذِر
۲۷Help each other
۲۸ باهم کار کنید
وِک تِگِذِ
۲۸Work together
۲۹ به دیکشنری نگاه کنید
لُک این ذِ دکشنِری
۲۹Look in the dictionary
۳۰ معنی یک کلمه را پیدا کنید
لُک اپ اِ وِد
۳۰Look up a word

تلفظ

Pronunciation

۴)

۳۱ کلمه را تلفظ کنید پرِ نَونس ذ وِد ۳۱Pronounce the word
۳۲ تعریف را بخوانید
رید ذ دِفِنشِن
۳۲Read the definition
۳۳ کلمه را رونویسی کنید
کاپی ذ وِد
۳۳Copy the word
۳۴ تنها کار کنید
وِک اِلون
۳۴Work alone
۳۵ کار خودتان را انجام دهید
دو یُ اُون وِک
۳۵Do your own work
۳۶ با یک همکلاسی کار کنید
وِک ويذ اِ پاتنِ
۳۶Work with a partner
۳۷ به گروه های کوچک تقسیم شوید
بریک آپ اینتو سمال گروپس
۳۷Break up into small groups
۳۸ گروهی کار کنید
وک این اِ گروپ
۳۸Work in a group
۳۹ چراغ ها را خاموش کنید
تِ(ر)ن آف ذِ لايتس
۳۹Turn off the lights
۴۰ به پرده نمایش نگاه کنید
لُک ات ذِ سکرین
۴۰Look at the screen
مکالمات در کلاس درس به زبان انگلیسی

۵)

۴۱ یادداشت بردارید تِیک نوتس ۴۱Take notes
۴۲ چراغ ها را روشن کنید
تِ(ر)ن آن ذِ لایتس
۴۲Turn on the lights
۴۳ یک تکه کاغذ بیرون بیاورید
تِیک اَوت اِ پیس آو پِیپ
۴۳Take out a piece of paper
۳۵ برگه های امتحانی را دست به دست کنید
پَس اَوت ذِ تِستِس
۴۴Pass out the tests
۴۵ به سوالات پاسخ دهید
اَنس ذ کُواِسچِنز
۴۵Answer the questions
۴۶ پاسخ هایتان را چک کنید
چِک یُ اَنسِز
۴۶Check your answers
۴۷ برگه های امتحانی را جمع کنید
کِلِکت ذِ تستز
۴۷Collect the tests
۴۸ پاسخ درست را انتخاب کنید
چوز ذِ کِرِکت انسِ
۴۸Choose the correct answer
۴۹ دور پاسخ درست خط بکشید
سِکُل ذِ کِرِکت انسِ
۴۹Circle the correct answer
۵۰ جای خالی را پر کنید
فِل این ذِ بلَنک
۵۰Fill in the blank

۶)

۵۱ در پاسخنامه علامت بزنید مارک ذی اَنسِ شیت ۵۱Mark the answer sheet
۵۲ کلمات را جور کنید
مَچ ذِ وِدز
۵۲Match the words
۵۳ زیر کلمه خط بکشید
آندِلاین ذِ وِد
۵۳Underline the word
۵۴ کلمه را با ضربدر معین کنید
کراس اَوت ذِ وِد
۵۴Cross out the word
۵۵ حروف کلمه را مرتب کنید
آنسکرَمبُل ذِ وِد
۵۵Unscramble the word
۵۶ کلمات را مرتب کنید
پُت ذ وِدز این اُد
۵۶Put the words in order
۵۷ روی یک برگه جداگانه بنویسید
رایت آن اِ سِپرِت شیت آو پِیپِ
۵۷Write on a separate sheet of paper

تلفظ

Pronunciation

19
جعبه دانلود
مدیر سایت پس از بررسی های مکرر ما در حوزه زبان انگلیسی متوجه شدیم به دلیل هزینه های بالای کلاس ها برخی از دانشجویان توان شرکت در کلاس ها را ندارند و از این رو در بحث فراگیری علم زبان عقب می مانند و تصمیم گرفتیم تا خدماتی را ارائه کنیم تا تمامی دانشجویان بتوانند از تمامی مطالب آموزشی زبان بهره ببرند.
همراه ما باشید در کانال تلگرام استاد انگلیسی | مرجع آموزش زبان انگلیسی کانال تلگرام
دیدگاهتان را بنویسید

عضویت در خبرنامه استاد انگلیسی | مرجع آموزش زبان انگلیسی

تمامی اطلاعات محفوظ است!

اپلیکیشن استاد انگلیسی

اپلیکیشن استاد انگلیسی

Call Now Button