0

قرار ملاقات گذاشتن به انگلیسی

قرار ملاقات گذاشتن به انگلیسی

در این بخش از آموزش مکالمه انگلیسی به قرار ملاقات گذاشتن با شرکت ها می پردازیم: همچنین در این بخش مکالمات تجاری به چگونگی قرار ملاقات گذاشتن و تشکیل جلسه دادن با شرکت های خارجی پزداخته می شود، آموزش های این قسمت عبارت است از:

تاریخ برگزاری جلسه، بیان پیشنهادات کاری، تعیین روز و ساعت قرار ملاقات، تعیین محل قرار ملاقات، جلسه هیئت مدیره، اداره کننده جلسه، بیان نکات مهم در جلسه و …

سلام. شما؟

Hello. Who’s that/who’s calling?

محسن علوی هستم.

This is Mohsen Alavi.

شما دکتر احمدی هستید؟

Is that Dr. Ahmadi?

بله خودم هستم، بفرمایید!

Yes, it’s me. Go ahead!

در مورد جلسمون برای تاریخ ۴ آوریل تماس می گیرم.

I’m calling about our meeting on April 4.

راجع به ا در رابطه با … تماس می گیرم.

I’m calling in reference to………

می خوام در مورد پیشنهادتون باهاتون صحبت کن.

I want to speak to you about your offer.

تشکر بابت تماستون.

Thanks for calling.

میشه ملاقاتی با هم داشته باشیم؟

Can we meet each other?

کی؟

When?

کی همدیگرو ببینیم؟

When shall/ should we meet/ see each other?

فردا همدیگرو ببینیم؟

Shall we / Can we meet each other tomorrow?

دوشنبه خوبه؟

Is Monday ok with you? Would Monday be convenient? Would Friday suit you? Is Monday convenient for you?

دوشنبه اوکی هستش.
 
Yes, Monday is fine with me.
Monday suits me.
Monday would be perfect.
شرمنده نمی تونم دوشنبه بیام.
I’m sorry. I can’t make it on Monday / I can’t come on Monday.
دوشنبه سرم شلوغه.
I’m busy on Monday.
اشکالی نداره. می تونیم یه زمان دیگه ای رو تعیین کنیم.
No problem. We can fix another time.
می تونی بندازیش سه شنبه؟
Can we meet on Tuesday instead? Can you make it on Tuesday?
کجا همدیگرو ببینیم؟
Where shall we meet each other?
ساعت چند؟
At what time?
خوبه. مشتاق دیدار شما خواهم بود.
It’s good. I’ll look forward to seeing you.
جلسه هیئت مدیره
The Board of directors meeting
می خوام جلسه ای رو ترتیب بدم.

I want to arrange a meeting.

 

فردا جلسه ای را برگزار می کنیم.
We will hold a meeting tomorrow.
جلسه در دفتر من برگزار خواهد شد.
The meeting will be held in my office.
هر هفته به جلسه ای میرم/ حضور پیدا می کنم.
Every week I attend a meeting / go for a meeting.
بیایید جلسه رو کنسل کنیم!
Let’s cancel the meeting!
کی می خواد جلسه رو رهبری کنه؟
Who wants to direct the meeting?
چه کسی اداره کننده جلسه بود؟
Who presided over / at the meeting?
جلسه کجا برگزار خواهد شد؟
Where will the meeting be held?
قبل از هر چیزی به همه شما دوستان عزیز خوش آمد می گویم.
First of all, I’d like to welcome you all dear friends.
بیایید جلسه رو شروع کنیم!
Let’s start the meeting!
دستور جلسه
Agenda: a list of the matters that people discuss at a meeting
چند مورد مهم در دستور جلسه است.
There are important points on today’s agenda.
ما باید این نکات را در نظر بگیریم.
We need to consider these points.

 

بیایید در مورد این مسئله رای گیری کنیم؟
Let’s put this to the vote!
اگه موافقید دستتونو ببرید بالا!
If you agree, raise your hands!
هدف اصلی این جلسه…………… است.
The main objective/purpose of this meeting is……..
بگذارید نکات اصلی را مجدد به طور مختصر خدمتتون عرض کنم.
Let me tell you the main points again, in brief.
الان جلسه را تمام کنیم!
Let’s close the meeting now!
چه کسی رئیس جلسه بود؟
Who was the chairman?
مدیر جلسه ای فوری تشکیل داد.
The manager called an emergency meeting.
چه موضوعاتی در جلسه مطرح شدند؟
What topics were brought up at the meeting?
نتوانستیم نتیجه مطلوبی در جلسه بگیریم.
We couldn’t come to a favorable result at the meeting.
جلسه بی فایده و بدرد نخور بود.
The meeting was a complete failure. The meeting was a dead loss. (It’s used more in British accent)
در ایران دفتر فروش دارید؟
Do you have a sales office in Iran?

 

ده تا شعبه داریم.
We have 10 branches.
یه دفتر مرکزی در تهران داریم.
We have a head office in Tehran.
مجوز معتبر کاری دارم.
I have a valid work permit.
ما همچنین با شرکت های هندی داد و ستد و معامله زیادی داریم.
We also do a lot of business with Indian companies.
بیشتر معاملات با تلفن صورت می گیرد.
Most deals are transacted over the phone.
چطور وارد کار بیزینس شدی؟
How did you get into business?
بار اول کی تجارت رو شروع کردی؟
When did you first start this business/ go in business?
چند وقته توی این کار هستی؟
A: How long have you been in this business?
از وقتی که فارغ التحصیل شدم.
B: Since I graduated.
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.