0

آموزش ۲۰۰۰ لغات انگلیسی و اصطلاحات

آموزش لغات انگلیسی ۲۰۰۰ اصطلاحات

BASIC VOCABULARY

 اعضا بدن your body

بازو

arm

گوش

ear

چشم

eye

صورت

face

انگشت

finger

پا

foot

مو

hair

دست

 hand

بيان احساسات  how you feel

عصبانی

angry

کسل

bored

سرد

cold

ترسيده

frightened

خوش حال

happy

داغ

hot

گرسنه

hungry

بيمار

ill

توصيف شخصيت description character

کسل کننده

boring

باهوش

clever

دوستانه

friendly

مسخره

funny

خوب

good

مهربان

kind

تنبل

lazy

شيطون، تخس

naughty

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.