0
استاد محمدی زبان انگلیسی

پل های ارتباطی

استاد محمدی

مهارت ها

speaking 100
Listening 100
Reading 90
Writing 90

استاد مکالمه انگلیسی

استاد محمد رضا محمدی

تدریس آموزش مکالمه با روش مادری

سابقه تدریس در موسسات عالی کشور

استاد انگلیسی
دانشگاه علمی کاربردی
دانشگاه کالج زبان
ماهان.

پکیج کامل مکالمه CLT

1,860,000تومان
۱۵۷۵

آموزش مکالمه پیشرفته CLT

1,056,000تومان
۱۰۱۷

آموزش مکالمه مقدماتی CLT

1,176,000تومان
۲۵:۵۰ساعت
۱۳۰۴