09190865935
0
محتوای Two Intelligent Boys story
Two intelligent Boys(ostadenglish)-min

داستان دو پسر باهوش به انگلیسی | Two Intelligent Boys

داستان دو پسر باهوش: Two Intelligent Boysروزی روزگاری دو پسر بسیار باهوش بودند که استعداد شگفت انگیز آنها از همان سنین کودکی آشکار شده بود. آنها همیشه میدانستند که آدم های خاصی هستند و در دل آرزو داشتند که در ...