09190865935
0
محتوای The Tree and the Vegetables story
The Tree and the Vegetables(ostadenglish)

داستان درخت و سبزیجات به انگلیسی | The Tree and the Vegetables

داستان کوتاه درخت و سبزیجات : The Tree and the Vegetablesیکی بود یکی نبود، جالیزی بود پر از سبزیجات دوست داشتنی، که در میان آنها یک درخت پرشاخ و برگ رشد کرده بود. وجود جالیز و درخت هر دو باعث ...