0
محتوای The Math Dunce story
The Math Dunce(ostadenglish)

داستان کودن در ریاضیات به انگلیسی | The Math Dunce

داستان کوتاه، کودن در ریاضیات : The Math Dunceآن سال در مدرسه ی محلی یک معلم ریاضی جدید آمده بود، همان طور که تعدادی دانش آموز جدید نیز ثبت نام کرده بودند. یکی از آن دانش آموزان کودن ترین بچه ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز