0
محتوای The Island Of Inventions story
The Island Of Inventions(OstadEnglish)

داستان جزیره اختراعات به انگلیسی | The Island Of Inventions

داستان کوتاه جزیره اختراعات : The Island Of Inventionsاولین باری که لوکا اخباری از جزیره اختراعات شنید، هنوز خیلی کوچک بود. اما چیزهای عجیبی که او درباره این جزیره شنیده بود، آنقدر به نظرش شگفت‌انگیز می‌آمد که برای همیشه در ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز