0
محتوای The Day of Silence story
The Day of Silence(OstadEnglish)

داستان روز سکوت به انگلیسی | The Day of Silence

داستان روز سکوت: The Day of Silenceرژی پسری عادی و معمولی بود که مادرزاد ناشنوا به دنیا آمده بود و نمی توانست چیزی بشنود. او را در تمام شهر می شناختند و همه او را دوست داشتند. اما متأسفانه این ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز