09190865935
0
محتوای 20 جمله انگلیسی حال ساده
SimplePresentenseOstadEnglish

آموزش زمان حال ساده انگلیسی | Simple Present

از مهم ترین و پرکابرد ترین بخش های آموزش گرامر انگلیسی میتوان به بخش زمان ها اشاره کرد، در این آموزش به بررسی زمان حال ساده انگلیسی (Simple Present) می پردازیم. تعریف فعل: فعل کلمه ای است که بر انجام ...