09190865935
0
محتوای کوتاه شده افعال مثبت انگلیسی
ContractionsAffirmativeOstadEnglish

آموزش شکل فشرده یا کوتاه شده ی افعال در زبان انگلیسی

Contractions Affirmative آموزش شکل کوتاه شده افعال در انگلیسی شکل های کوتاه شده (فشرده شده) مثبت در مکالمات بیشتر از شکل کوتاه شده افعال (فشرده شده افعال) استفاده می شود. در این بخش از آموزش گرامر انگلیسی با شکل کوتاه ...