09190865935
0
محتوای کلمات مربوط به پول در انگلیسی
MoneyOstadEnglish

مکالمه درباره پول به زبان انگلیسی کاملا کاربردی | Money

در این بخش به آموزش پول به زبان انگلیسی در قسمت مکالمات روزمره پرداخته می شود. این بخش شامل موارد زیر است:آموزش پول به زبان انگلیسی،  پنی انگلیسی، دلار انگلیسی، سنت انگلیسی penny ،nickle ،dime، quarter ،half dollar، silver dollar  ...