0
محتوای کلاه ایمنی به انگلیسی
Vocab-Industries-20OstadEnglish

درس بیستم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس بیستم لغات صنعتی و تجاری بازرگانی انگلیسی معنی لغت تنظیم کردن/ تنظیم پذیر/ تنظیم، تطبیق 1-Adjust/ Adjustable/ Adjustment کلاه ایمنی 2-Helmet نشت کردن/ نشتی 3-Leak/ Leakage جرثقیل 4-Crane چسب، چسباندن ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز