0
محتوای پارادایم تربیتی در ترجمه ی شفاهی
AmoozeshDarTarjomeOstadEnglish

آموزش در ترجمه ی شفاهی

آموزش در ترجمه ی شفاهی از زمان انتشار اولین نوشته های آموزش ترجمه انگلیسی با موضوع آموزش در ترجمه ی شفاهی در سال های 1950، انتقال دانش و مهارت های پیشنیاز به نسل بعدی حرفه ای ها نگرانی حائز اهمیتی ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز