0
محتوای وقت اضافه به انگلیسی
Vocab-football-AB-OstadEnglish

درس اول لغات فوتبال زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی  Aa لغات فوتبال انگلیسی گروه 1-abandon 1- متوقف کردن، دست کشیدن Abandon the game زمین بازی را ترک کردن (به علت آب و هوای بد، اغتشاش تماشاگران یا هر دلیل دیگر) A football match between two fierce ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز