0
محتوای وعده ملاقات به انگلیسی
Vocab-Industries-8OstadEnglish

درس هشتم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس هشتم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی معنی لغت هماهنگ کردن/ هماهنگ کننده 1-Coordinate/ Coordinator انتصاب، تعیین، وعده ملاقات 2-Appointment نصب 3-Installation دستورالعمل، راهنمایی 4-Instruction انبار کالا، انبار گمرک 5-Warehouse خام، ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز